Inhoud

De 'Executive Master Class in Human Resource Management' (EMC HRM) start met 4 kernmodules. Elke kernmodule richt zich op een fundamenteel aspect van human resource management. Zo verwerft u een grondig inzicht in de HE-vraagstukken en kunt u strategische beslissingen nemen. Tijdens hands-on sessies ontwikkelt u theoretische, conceptuele en praktische kennis van alle aspecten van human resource management. De nadruk ligt daarbij steeds op de vraag: hoe zorgen we dat het werkt in de praktijk? Dat is wat echt telt.

Niet vergeten: Onze deur staat altijd open. U krijgt alle kansen om ideeën en uitdagingen te bespreken met de docenten en de andere deelnemers.

Kernmodules

MODULE 1: STRATEGISCH HRM

Hr als strategische businesspartner

De grootste uitdaging voor hrm is om het HR-beleid, de HR-tools en de HR-initiatieven af te stemmen op de strategische doelstellingen van de organisatie. Op die manier worden de doelstellingen sneller behaald. Net daar ligt de kans voor HR om haar toegevoegde waarde te definiëren. Om dat te bereiken, moet een HR-professional perfect weten hoe organisaties gestructureerd en bestuurd worden.

Wat staat op het programma?

 • HR als strategische businesspartner
 • &Soorten organisaties en organisatiestructuren
 • ‘HR shared services’ en outsourcing
 • HR-metrics: wat dragen ze bij aan het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen?

Tijdens dit webinar bespreken we tien trends over Learning & Development. We introduceren ook de voorbereidingen voor de L&D workshop in module 2.

Externe invloed op hrm

HR werkt niet in een vacuüm. Economische, sociale, demografische en organisatorische veranderingen oefenen allemaal hun specifieke invloed uit op de rol van HR binnen een organisatie. In deze module bestuderen we een aantal fundamentele HR-modellen die de functie van HR vandaag en morgen zullen vormgeven:

 • Sociaaleconomische uitdagingen en hun invloed op HR
 • Verschillende generaties en hun invloed op het personeel van vandaag
 • Huidige en toekomstige medewerkers 
 • De arbeidsmarkt vandaag

Dankzij teambuildingactiviteiten leert u elkaar op een informele manier beter kennen.

Na deze module kunt u:

 • De dynamische relatie tussen organisatorisch gedrag, organisatorisch design en hrm zien.
 • De huidige dominante HR-modellen en de manier van denken in HR analyseren.
 • De sterktes en beperkingen van evidence-based HR evalueren.
 • Kritisch nadenken over de manier waarop uw hr-afdeling georganiseerd is binnen uw organisatie.
 • De socio-economische en arbeidsmarktevoluties inschatten en hun invloed op HR.

TUSSEN MODULE 1 en 2: WEBINAR OVER LEARNING & DEVELOPMENT

Tijdens dit webinar, bespreken we tien tendensen in Learning and Development. We introduceren ook de voorbereidingen voor de L&D workshop in module 2.

MODULE 2: TALENT EN CARRIÈREMANAGEMENT

Manage de instroom

Als HR-professional werft u talent met de juiste competenties en de juiste houding aan. U zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plaats terechtkomt. Dat is nog steeds een van uw belangrijkste doelstellingen. In deze module plaatsen we het wervings- en selectieproces in een strategisch, organisatorisch perspectief. We beginnen met de vacature en eindigen met de aanwerving.

 • Selectietechnieken
 • Hoe aantrekkelijk bent u vandaag als werkgever?
 • Interne en externe employer branding als wervingstool
 • Nieuwe wervingsmedia

Stippel het carrièrepad van uw werknemers uit

Goede werknemers moet u de kans geven om van bij het begin te groeien. Dat betekent dat u nood hebt aan een systeem voor carrièremanagement dat de behoeften van de werknemers koppelt aan de behoeften van de organisatie:

 • Carrière zelfmanagement: u begrijpt de individuele professionele behoeften van uw werknemers
 • Carrièresystemen: high potentials, retentiemanagement, opvolging plannen ...

Het talent binnen uw organisatie managen en ontwikkelen

Werknemers ontwikkelen, coachen en trainen is een strategisch vraagstuk binnen elke organisatie. Een goed strategisch ontwikkelingsbeleid maakt maximaal gebruik van talent en zorgt voor maximale ontwikkeling van talent.

 • Link tussen training & ontwikkeling en de HR-strategie
 • ROI voor training & ontwikkeling

Na deze module kunt u:

 • Uw huidige wervings- en selectieprincipes analyseren en beoordelen.
 • Nieuwe wervings- en selectieaanpakken bestuderen die gebaseerd zijn op sociale media en AI.
 • Aantonen hoe u employer branding kunt toepassen in uw organisatie om een concrete waardepropositie als werkgever te ontwikkelen.
 • Recente HRM-trends beoordelen en ze toepassen binnen uw eigen organisatie.
 • De link tussen training en ontwikkeling en de HR-strategie begrijpen.
 • De ROI bepalen voor training en ontwikkeling.
 • Uw eigen driehoek voor zelfmanagement beoordelen bij het maken van carrièrekeuzes.
 • Anderen binnen de organisatie adviseren over carrièremogelijkheden.
 • De politieke metafoor over carrièresystemen toepassen door dominante coalitiedynamica te herkennen

MODULE 3: COMPETENTIE- EN PRESTATIEMANAGEMENT

Haal het beste uit uw werkgevers

Hoe zorgt hrm ervoor dat werknemers optimaal presteren en eerlijk beoordeeld worden? Hoe motiveert u werknemers om de doelstellingen van de organisatie te behalen? In welke mate draagt een betere motivatie bij aan betere prestaties? Hoe creëert u uitdagingen in een job? En wat zijn de effecten van tevredenheid en betrokkenheid op de prestaties van uw organisatie? In deze module bestuderen we al deze vragen. We bespreken ook hoe competentiemanagement gelinkt is aan alle aspecten van het hr-beleid van uw organisatie en hoe u dat aanpakt in relatie tot prestatiemanagement.

Hoe beloningsstrategie en prestaties linken?

Hoe optimaal belonen? Wat is de invloed van beloningsmanagement op prestaties? En hoe kunnen we die twee op elkaar afstemmen zodat we onze strategische doelstellingen behalen? We besteden speciale aandacht aan de match tussen compensation & benefits beleid en HR-beleid en de visie van de hele organisatie.

Wat staat er op het programma?

 • Prestatiemanagementsystemen
 • Link tussen motivatie- en prestatiemanagement
 • Competentiemnagementsystemen
 • Competentiemanagement en de link met talentmanagement
 • Strategische beloning en beloning op basis van competenties
 • Impact van beloning op de motivatie en tevredenheid van werknemers

Na deze module kunt u:

 • Competentiemanagement binnen HR uitleggen.
 • Competentieprofielen opstellen op basis van de jobs en de mensen in de organisatie.
 • Bepalen hoe u paars management inzet in uw organisatie.
 • Beoordelen hoe uw organisatie prestaties van werknemers managet, rekening houdend met de nieuwe trends.
 • Een prestatiemanagementaanpak ontwerpen die past bij de maturiteit en de cultuur van de organisatie.
 • Prestatiemanagement aanpassen op basis van de bijdrage en het groeipotentieel van individuele werknemers.
 • De basisingrediënten illustreren van totaal beloningsmanagement.
 • Analyseren en identificeren van opportuniteiten om de totale beloningsaanpak van uw organisatie te versterken.

MODULE 4: DE HELPENDE HAND VAN HR

De eerste drie modules verrijken uw kennis en vaardigheden in essentiële HR-onderdelen door ze te plaatsen binnen een ruimere strategische en organisatorische context. In deze module bespreken we een aantal ruimere thema's. Die geven u de geloofwaardigheid om uzelf te positioneren als een strategische partner binnen uw organisatie:

 • Nieuwe werkmethodes: De gevolgen van nieuwe werkmethodes herkennen en beoordelen of ze binnen uw organisatie geïmplementeerd kunnen worden.
 • Burn-out: van reactie tot preventie. Wat betekent ‘burn-out’? Wat is de link met de bedrijfscultuur? Wat kan HR ondernemen om een positieve speler te worden bij de preventie van burn-out?
 • Sociale relaties binnen een organisatie beheren: Hoe onderhandelt u met sociale partners? We leggen de spelregels uit, geven uitleg bij de instrumenten voor sociale onderhandelingen en linken die aan praktische tips.
 • Internationale hrm: Binnen een internationale context biedt een doeltreffend HR-beleid u nog steeds een concurrentieel voordeel. Daarom moeten HR-managers in staat zijn te werken in verschillende organisatorische culturen. In deze module zetten we de belangrijkste principes van intercultureel management in de kijker.

Na deze module kunt u:

 • De gevolgen van nieuwe werkmethodes herkennen en beoordelen of ze binnen uw organisatie geïmplementeerd kunnen worden.
 • De mindset van uw organisatie, klimaat en conflictgedrag interpreteren. Zo kunt u de sociale dialoog binnen uw organisatie optimaliseren.
 • Maatregelen en praktijken identificeren om burn-out te voorkomen.
 • De belangrijkste principes van intercultureel management binnen een internationale context illustreren.

MODULE 5: DE HR-STUKJES SAMENLEGGEN

U hebt de kernmodules, uw bedrijfsproject en (de meeste van) uw keuzevakken afgewerkt. Nu is het tijd om elkaar opnieuw te ontmoeten en alle stukjes van uw leertraject samen te leggen. We bespreken de toekomst van HR en uw visie over de strategische toegevoegde waarde van HR.

BEDRIJFSPROJECT

Na de kernmodules ontwikkelt u een bedrijfsproject - een real life HR-uitdaging binnen uw eigen organisatie. Uw Vlerick-promotor coacht u doorheen het leertraject en u krijgt waardevolle feedback van uw mededeelnemers. Zij vormen het perfecte klankbord voor uw eigen project.

klankbord 1: peercoaching

Met een kleine projectgroep organiseert u een eerste klankbord waarin u feedback geeft en krijgt over de status van uw bedrijfsproject. De nadruk ligt op de inhoud van het project. Peercoaching zal u helpen te bepalen wat de volgende cruciale stappen zijn van uw project.

klankbord 2: impactcoaching

De nadruk van dit klankbord ligt op de presentatie van uw project. Het doel? Een inspirerende prestentatie ontwerpen over uw bedrijfsproject zodat u alle partijen die bij uw project betrokken zijn, overtuigt. Als voorbereiding op dit klankbord volgt u een online cursus over de ‘theorie van pitchen en presenteren’ en bereid u uw projectpresentatie voor. Inspiratie kunt u opdoen bij professor Peter De Prins. Daarna coacht u elkaar in kleine groepen. U krijgt ook feedback van een presentatiecoach.

Na het voltooien van uw bedrijfsproject kunt u:

 • Aanbevelingen en acties beoordelen die een oplossing zijn voor een HR-probleem of een strategisch belangrijke opportuniteit.
 • Een schriftelijk verslag met impact opstellen.
 • Een boeiende presentatie voorbereiden en geven.
 • Experimenteren met feedback krijgen en geven in een labo-omgeving.
 • Keuzevakken

  Wanneer u de centrale modules hebt voltooid, beslist u waarop u zich vervolgens wilt richten. Op basis van onze ervaring raden we zes mogelijke keuzevakken aan. U kiest het vak dat het beste aansluit bij uw noden (en die van uw bedrijf). Kies tot minimum vier en maximum zes dagen aan keuzevakken uit de volgende lijst:

  In het verleden kozen deelnemers vaak een van de volgende twee keuzetrajecten:

  Businesstraject:

  • Strategy Formulation (3 dagen)
  • Understanding Annual Reports ( 2 dagen)

  Experttraject:

  • Compensation and Benefits Management (4.5 dagen)  

  Niet zeker wat u wilt kiezen? We geven u graag advies!

   

  Een unieke leerervaring

  Een opleiding bij Vlerick betekent dat je even een stap terug zet en met een andere bril kijkt naar je organisatie. Je ontdekt hoe je uitdagingen aangaat, je slaat de brug tussen kennis en actie die je toepast in je dagelijkse praktijk. Je leert niet alleen van ervaren professoren, maar ook van de andere deelnemers. Zo bouw je aan je zelfvertrouwen en krijg je de kennis mee om succes te boeken in je carrière en je verdere leven.

  Vlerick Learning Experience

  Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

  U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

  Hoe kunnen we u helpen?

  Contacteer onze opleidingsadviseur
  Programme Advisor
  Tel + 32 9 210 98 84
  [email protected]
  Vind snel uw opleiding!

  Download het opleidingsoverzicht

  Maak kennis met ons

  Infosessies
  16 jun
  Info session Marketing portfolio
  Categorie: Algemene infosessies

  13 jul
  Maak online kennis met onze programme advisor
  Categorie: Algemene infosessies

  17 aug
  Maak online kennis met onze programme advisor
  Categorie: Algemene infosessies

  Nummer 1 voor Executive Education

  Aanverwante artikels

  1. Hoe groot is de impact van Covid-19 op HR?

   Elk jaar publiceren Hudson en Vlerick Business School de HR Barometer om de belangrijkste HR-trends en uitdagingen van het voorbije jaar in kaart te brengen. Het voorbije jaar was voor iedereen een bijzonder jaar door de heersende pandemie. In onzekere tijden wachtte de uitdaging om de juiste prioriteiten te stellen. Hoe groot was de invloed van Covid-19 op de werking van HR? Via onze online survey deelden 104 organisaties hun ervaringen en bezorgdheden. Via deze organisaties kende de HR Barometer dit jaar een bereik van maar liefst 363.631 medewerkers in België.
  2. Helft van de CEO’s van beursgenoteerde bedrijven zag de bonus afgelopen jaar afnemen

   Het aantal CEO’s van beursgenoteerde ondernemingen in België en Nederland die geen bonus hebben ontvangen voor hun prestaties in 2020 is gestegen van 1% (in 2019) naar 16% (in 2020). Bovendien heeft 20% van de CEO’s moeten inleveren op hun vast salaris. De oorzaak ligt bij de economische gevolgen van de Corona-pandemie. Dat blijkt uit onderzoek door het Executive Remuneration Research Centre bij 41 Belgische en 54 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven die hun jaarverslag reeds hebben gepubliceerd en die geen CEO-wissel hebben ondergaan. De focus van het onderzoek ligt op de evolutie van het vast en variabel salaris tussen 2019 en 2020.
  Alle artikels