KPMG

KPMG is een wereldwijd netwerk van vooraanstaande professionele dienstverlening op het gebied van Audit, Tax en Legal, Risk en Financial Advisory en Accountancy. Het bedrijf is actief in 155 landen en heeft meer dan 162 000 mensen die werken in KPMG-ondernemingen over de hele wereld.

home.kpmg/be

Laatste KPMG nieuws

 1. Wat zijn de consequenties van de Green Deal voor het energiesysteem in België?

  Datum: 24-11-2020
  “Flexibiliteit” en “De rol van waterstof, groen gas en andere moleculen in België”. Dat waren de thema’s van de twee rondetafels die het voorbije jaar werden georganiseerd in het kader van het Prime Foundation Partnership met KPMG. Als afronding van het drie jaar durende partnership, en in de aanloop naar een hernieuwde samenwerking, blikken professor Leonardo Meeus en Jorn De Neve, Partner, Hoofd Advisory en Hoofd van de Energiesector bij KPMG, terug.
  Lees Meer
 2. Een Belgisch Interfederaal Energiepact? Gelukkig is er Europa.

  Datum: 26-10-2018
  Binnen het Prime Foundation Partnership tussen KPMG en Vlerick worden rondetafelgesprekken georganiseerd over het Belgische energiebeleid. “We willen een klankbord zijn voor ideeën om de transitie naar een koolstofarm energiesysteem te realiseren”, zegt professor Leonardo Meeus. Hoewel er aanvankelijk vooral gepraat werd over het Belgisch Interfederaal Energiepact verschoof de focus ondertussen naar een bredere Europese discussie binnen het kader van de Energy Union Governance Regulation, die bepaalt dat alle lidstaten een gedetailleerd nationaal plan moeten opstellen voor 2021-2030 waarin ze ambities en maatregelen beschrijven inzake hun energie- en klimaatstrategie. Professor Leonardo Meeus en Jorn De Neve (KPMG) delen hun visie.
  Lees Meer
 3. “Met alle energie-actoren rond de tafel”

  Datum: 15-06-2018
  Het energiepact dat alle overheden eind maart afsloten, schept eindelijk een kader voor de energietransitie in ons land. Het verhoogt meteen ook de druk bij alle energie-actoren om het debat aan te gaan. “In het nieuwe Prime Foundation Partnership willen Vlerick en KPMG via workshops als klankbord van het volledige energie-ecosysteem fungeren.” Jorn De Neve van KPMG en Professor Leonardo Meeus staan even stil bij dit scharniermoment.
  Lees Meer
 4. “Cyberaanvallen kosten bedrijven veel meer aan reputatieschade dan aan IT-schade”

  Datum: 03-05-2017
  Lang niet alle bedrijven beseffen de risico’s van hacking of weten hoe ze die maximaal kunnen beperken. Tijdens een onderzoek van KPMG bleek 80 procent van de systemen geïnfecteerd met malware en 60 procent zelfs met crimeware. Volgens professor Öykü Isik zet een loutere IT-aanpak geen zoden aan de dijk. ‘Je hebt een bedrijfsstrategie nodig. Want je klant en je reputatie lopen gevaar.’
  Lees Meer
 5. Energiesector maakt zich op voor digitale transformatie

  Datum: 17-01-2017
  Distributienetbeheerders staan voor een radicale, digitale transformatie van hun zakenmodel. Naast pure beheerder van fysieke infrastructuur, zouden ze straks ook een rol kunnen krijgen als datahub of neutrale verspreider van energiedata. Komt er een ‘Uberisering’ van de energiesector aan? Stijn Viaene, professor aan Vlerick Business School, denkt alvast van wel.
  Lees Meer
 6. “Samen op onontgonnen terrein”

  Datum: 27-08-2016
  Door de opkomst van nieuwe decentrale energieproductie en het toenemend belang van de prosument moeten distributienetbeheerders hun businessmodel grondig herbekijken. “Data analytics vormen een essentieel onderdeel”, stelt Jorn De Neve (KPMG). Via interviews met dataverantwoordelijken en een casestudy van Enedis wil KPMG de digitalisering van DNB’s in kaart brengen.
  Lees Meer
Alle Partner Nieuws

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times