Nieuws

67 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. EASI en Torfs zijn de Best Workplaces 2015 van België

  Datum:
  Categorie: Persberichten

  EASI en Torfs staan op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2015 in België. Die goede score hebben beide bedrijven grotendeels te danken aan de tevredenheid van hun medewerkers. Het resultaat van dit jaarlijks grootschalig onderzoek van Vlerick Business School in samenwerking met het Great Place to Work® Institute Belgium en mediapartner Jobat is immers gebaseerd op een enquête bij de werknemers die voor twee derden de eindscore bepaalt.

 2. Talentontwikkeling op de Russische arbeidsmarkt – de kloof tussen kennis en competentie

  Datum:
  Categorie: Opiniestukken

  De arbeidsmarkt in Rusland wordt op vandaag gekenmerkt door een grote beschikbaarheid van arbeidskrachten die zeer hoog opgeleid zijn. Opleiding is sterk gericht op het verwerven van kennis. “Russische managers kunnen dan ook zeer goed problemen in de diepte analyseren,” zegt professor Dirk Buyens. “Ze hebben echter vaak minder geleerd om oplossingsgericht en vanuit de vraag van de markt te denken.” Kunnen managementopleidingen die kloof tussen kennis en business-vaardigheden helpen dichten?

 3. Vertrouwen als fundament voor geëngageerde medewerkers

  Datum:
  Categorie: Opiniestukken

  Bedrijven willen maar al te graag geëngageerde medewerkers aan boord. Een tevreden medewerker is één ding, maar wie echt geëngageerd is, is ook bereid en gemotiveerd om zich eens extra in te zetten, veranderingen mee vorm te geven, een extra opleiding te volgen, … HR-afdelingen zetten dan ook volop in op dat engagement en trekken daarvoor vaak alle registers open. “Op zich zijn er veel goede initiatieven en bedoelingen,” zegt Kristien Van Bruystegem die aan Vlerick Business School onderzoek doet naar wat van een bedrijf een leuke plaats maakt om te werken. “Maar veel bedrijven slaan stap 1 over."

 4. Beloningsbeleid nog te weinig geënt op de bedrijfsstrategie

  Datum:
  Categorie: Opiniestukken

  Er is nog wel wat werk aan de winkel voor bedrijven die een goed beloningsbeleid willen voeren. Je kan pas echt spreken van reward management als je als manager verder kijkt dan het louter technische aspect. Je moet de beloningssystemen ook kunnen uitleggen aan de medewerkers en je moet de link kunnen leggen tussen enerzijds de bedrijfscontext en -activiteiten en anderzijds het beloningsbeleid. “Een goede Compensation & Benefits Manager moet eigenlijk drie functies verenigen: die van ingenieur, maar ook die van strateeg en van verkoper” zegt professor Xavier Baeten. Samen met onderzoekster Femke Dhont ziet hij drie concrete uitdagingen voor de reward manager van de toekomst.

 5. Opleiding en thuiswerken belangrijker dan vakantie en leaseauto

  Datum:
  Categorie: Persberichten

  Uit onderzoek van Vlerick Business School onder ruim 400 medewerkers in loondienst verdeeld over allerlei bedrijven in Nederland blijkt dat men graag meer zelf wil bepalen hoe het pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden wordt samengesteld. Intussen is er geen heldere mening over wat dan beter is: minder loon en meer voordelen of andersom. Een opleiding kunnen doen, wordt als belangrijkste secundaire voorwaarde gezien, gevolgd door flexibel werken en pensioen.

 6. Werknemer wil meer flexibiliteit in extralegale voordelen

  Datum:
  Categorie: Persberichten

  Over het algemeen zijn vraag en aanbod inzake extralegale voordelen vrij goed op mekaar afgestemd. Koplopers zijn pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en opleidingen. Groene maatregelen en kinderopvang doen het niet goed en ook thuiswerken kan beter. Opvallendste conclusie is de grote vraag naar meer flexibiliteit. Niet alleen inzake keuzemogelijkheden en het afstemmen van voordelen op de individuele behoeften, maar ook wat betreft de uitbetaling van de bonus. Ten slotte blijkt er ook iets te schorten aan de kennis over voordelen.

 7. Hoe omgaan met de revolutie van het Nieuwe Werken?

  Datum:
  Categorie: Nieuws over onderzoek

  Werken gebeurt steeds vaker buiten de klassieke kantooruren en zelfs buiten de bedrijfsmuren. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, activiteitgebaseerd werken, job crafting, …Het zijn allemaal vormen van Het Nieuwe Werken die heel wat voordelen maar ook uitdagingen bieden voor zowel werkgever als werknemer. Leidinggevenden staan centraal bij de succesvolle toepassing in de praktijk. Maar welke rol heb je als leidinggevende precies? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking binnen je teams hier niet onder lijdt?

 8. Belgische bazen moeten meer aandacht voor coaching hebben

  Datum:
  Categorie: Persberichten

  Wie gemotiveerde en gedreven werknemers aan boord wil hebben, kan maar beter over goede leidinggevenden beschikken. Maar wat vinden werknemers nu echt van hun baas en wat verwachten ze concreet? Vlerick Business School, HR-dienstverlener Attentia en mediapartner Jobat vroegen het aan 1.746 Belgische werknemers. Daaruit blijkt dat het beter kan. “Werknemers willen in de eerste plaats een baas die hen coacht en helpt om beter te worden en vooruit te gaan. En net die coachende rol blijkt leidinggevenden vaak zwaar te vallen”, legt Vlerick-professor Koen Dewettinck uit.

 9. Goed evenwicht tussen werk en privé is gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer

  Datum:
  Categorie: Persberichten

  Vandaag worstelen meer mensen dan ooit met de balans tussen werk en privé. Nieuwe ontwikkelingen op werkvlak, maar ook in de privésfeer creëren nieuwe uitdagingen. Bovendien maken sociale media alles wat je doet publiek en ze creëren zo druk om te beantwoorden aan het perfecte plaatje. Het ervaren van balans zowel op het werk als in het gezin heeft echter een grote impact op het algemeen welzijn. Uit het doctoraat van Sara De Hauw blijkt dat vooral het samenspel tussen werkgever en werknemer van essentieel belang is bij het zoeken naar initiatieven die werk en privé beter met elkaar verzoenen.

 10. “Brede kennis, matuur profiel”

  Datum:
  Categorie: Nieuws van onze partners

  Eind mei verlengde het consultancybedrijf MÖBIUS haar corporate partnership met Vlerick. “Dit Talent Partnership past volledig binnen onze groeiambities en daarvoor zetten we zwaar in op recrutering”, vertelt Nathalie Vermassen, HR en general manager bij MÖBIUS.

67 resultaten Aantal resultaten per pagina

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times