Energieopslag

Onze kijk op bedrijfsmodellen en regelgeving

De energiesector is sterk in beweging, en dat is grotendeels ten gevolge van de toenemende integratie van hernieuwbare energiebronnen en decentrale opwekking. Dit heeft geleid tot een groeiende interesse in energieopslag, een van de belangrijkste aspecten van hernieuwbare energie.

Hoe kan energieopslag toegepast en geïntegreerd worden in bestaande energiesystemen, zowel in residentiële als industriële omgevingen? Deze vraag staat centraal in STORY een vijfjarig onderzoeksproject rond nieuwe technologieën voor energieopslag en hun voordelen dat gefinancierd wordt door Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het project omvat 6 casestudies en er zijn 18 partnerinstellingen in 7 Europese landen bij betrokken. Een van die partners is Vlerick Business School. In een context waar verschillende actoren kunnen gebruikmaken van opslagfaciliteiten is het essentieel om bedrijfsmodellen en regelgeving voor duurzame energieopslag vast te leggen – en precies daar ligt onze expertise. Daarom hebben we de leiding genomen over de cases rond de implementatie van elektriciteitsopslag op het distributieniveau van het net. We hebben met name gewerkt rond de uitdagingen van de implementatie van energieopslag en de interactie tussen de bedrijfsmodellen en de faciliterende markt- en beleidscontext.

Op 30 november 2018 organiseerde Vlerick Business School het STORY-seminarie over bedrijfsmodellen en regelgeving voor opslag. Onderzoekers en spelers uit de branche kregen er de kans om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de integratie van opslagtechnologieën.

Deze whitepaper beschrijft de bevindingen en inzichten van de onderzoeken in het kader van het STORY-project en van verschillende experts die aanwezig waren op het seminarie in november.

Download de whitepaper

Belangrijkste inzichten

1 Marktpotentieel
1.1 Waarom hebben we opslag nodig?
1.2 Opslagtechnologieën
1.3 Een van vier

2 Niet-commercieel potentieel
2.1 De Musk-factor
2.2 Ontwikkelingslanden
2.3 Strategische reserves
2.4 Uitdagingen

3 De impact van regelgeving op de businesscase voor opslag
3.1 Marktdesign
3.2 Tarieven
3.3 Gelijkaardige kwestie, andere aanpak

Ontdek onze expertise in energie

De energiesector zal in de komende 10 jaar aan meer veranderingen onderhevig zijn dan in de afgelopen 100. Nieuwe technologieën, organisatorische uitdagingen, regelgeving ... al deze factoren hebben een invloed op zowel bedrijven als klanten. Maar verandering betekent ook opportuniteiten, zelfs al zijn er geen gemakkelijke antwoorden. Het Vlerick Energy Centre helpt je om met die verandering om te gaan. We dagen je uit om vooruit te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor de wereld van morgen.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times