IT-transformatie op corporate niveau bij Barco

Deze casestudy is beschikbaar bij ECCH met referentie 912-035-1.

Deze casestudy neemt ons mee naar het jaar 2009. Dat was voor Barco, een bedrijf dat wereldwijd visuele oplossingen biedt, een jaar van grote onrust en de start van een veranderingsproces. Stefaan Kindekens, die recent aangesteld werd als CIO op corporate niveau, bereidt op vraag van de raad van bestuur de nieuwe IT-strategie voor. Kern van zijn voorstel is de invoering van een nieuw operationeel model voor IT en het vervangen van verouderde computersystemen die nog steeds in gebruik zijn. De casestudy biedt voer voor discussie rond het op één lijn brengen van business en IT, IT-strategie en IT-governance.

IT-transformatie op corporate niveau bij Barco

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times