De Alfacam Group: sterke groei en financiële problemen

Deze casestudie is beschikbaar via The Case Centre met referentie 115-067-1.

De Alfacam Group was een Belgisch bedrijf dat tussen 1987 en 2013 materiaal en diensten leverde voor televisie en productiehuizen. Alfacam was wereldleider op het vlak van HDTV diensten en draadloos uitzenden, twee markten waarin het bedrijf een aanzienlijk competitief voordeel had uitgebouwd. Vanaf 2002 werden de speciale HD zendwagens overal ter wereld ingezet om verschillende prestigieuze sport- en culturele evenementen uit te zenden zoals de Olympische Spelen en de MTV Awards. Alfacam kende sinds de oprichting een uitzonderlijke groei en ging in 2007 naar de Beurs van Brussel.

In 2009 begon Alfacam echter moeilijkheden te ondervinden om zijn schuldeisers terug te betalen. Deze situatie verslechterde geleidelijk aan waarbij in 2010-2011 diverse financiële overeenkomsten geschonden werden. De banken werden ongeduldig en potentiële investeerders stonden weigerachtig tegenover bijkomende ondersteuning onder deze heersende omstandigheden. Gezien de beperkte opties zag oprichter Gabriel Fehervari zich genoodzaakt om via de rechtbank bescherming te vragen tegen zijn schuldeisers. Tegen eind 2012 slaagde Alfacam erin om de interesse te wekken van de Hinduja Group, een vooraanstaand wereldwijd concern met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk. Uitgebreide onderhandelingen voor een mogelijke overname werden opgestart.

Deze casestudie beschrijft het turbulente verhaal van Alfacam, te beginnen bij de oprichting in 1987, de introductie op de beurs in 2007 tot de mislukte overnamepoging door de Hinduja Group in 2013. De casestudie start met een beschrijving van de bedrijfshistoriek en de strategische keuzes. Daarbij gaat extra aandacht naar de waarschuwingen op lange en korte termijn die voorafgingen aan de periode van financiële problemen. Samen met een beschrijving van de financiële prestaties van Alfacam vormt deze case een nauwgezet verslag van de reactie van de beurs op elk moment van de feiten, zijnde strategische beslissingen en persberichten over onderhandelingen met de banken, aandeelhouders en potentiële investeerders. Ten slotte wordt de mislukte overnamepoging door de Hinduja Group en het daaropvolgend faillissement besproken. 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times