Gebundeld transport: goedkoper en milieuvriendelijker

“We kunnen niet meer wachten”, zegt professor Robert Boute. “Bedrijven staan onder druk om onze bestellingen steeds sneller te leveren. Het gevolg laat zich raden: er wordt heel wat lucht getransporteerd. Verschillende studies hebben uitgewezen dat een op de vier vrachtwagens leeg rondrijdt, en de niet-lege zijn maar voor 57% gevuld. Dat kan en moet beter. Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee bedrijven hun transport veel efficiënter kunnen maken.”

De oplossing? Samenwerking!

Samenwerking tussen verschillende partijen in eenzelfde supplychain bestaat al langer dan vandaag, onder andere om fluctuaties in vraag en aanbod te beheersen. Bij gebundeld transport, of collaborative shipping, gaan conculega’s, partijen van verschillende supplychains dus, samenwerken om hun transporten zo efficiënt mogelijk te bundelen.

Is dat wel zo bijzonder? Logistieke dienstverleners bundelen hun transporten toch al lang? “Dat klopt”, knikt Robert. “Maar bij gebundeld transport gaan bedrijven vooraf kijken waar er opportuniteiten zijn om samen te werken. Desnoods passen ze hun planning aan en wordt een transport een beetje vervroegd of verlaat. Logistieke dienstverleners bundelen tijdens de uitvoeringsfase, niet tijdens de planning. Bij hen ligt de timing van de verschillende leveringen doorgaans van tevoren vast.”

Big data analytics

Hoe vind je die opportuniteiten voor samenwerking? Want daar zit hem de crux. Robert: “Wij hebben een algoritme geschreven dat, heel snel, hele grote datasets van alle transportroutes van een of meer bedrijven analyseert, op zoek naar manieren om geografisch compatibele transporten te bundelen. Het gebruikt daarvoor onder meer de gps-coördinaten van het begin en einde van elke route.”

Typische voorbeelden van opportuniteiten zijn:

  • Routes waarvan de start en de bestemming in dezelfde buurt liggen, zodat je gebruik kunt maken van hetzelfde transportmiddel waarvan de beladingsgraad verhoogt (bundling).
  • Routes in omgekeerde richting, zodat je een lege terugrit vermijdt (backhauling).
  • Verschillende routes die min of meer op elkaar aansluiten, zodat ze kunnen worden gecombineerd tot een retourtrip, waardoor je ook weer komaf maakt met lege retourtransporten (round trip).

Bundling, backhauling en round trips dus, vandaar de naam voor ons algoritme: BBaRT”, legt Robert uit. “Aan het eind van de rit geeft BBaRT je een lijst met opportuniteiten, gerangschikt volgens potentiële kostenbesparing en milieuvoordelen.”

Doe mee aan de deeleconomie

Het algoritme identificeert ook collect-and/or-drop-off-mogelijkheden, waarbij je onderweg, dus in de buurt van een route, een extra lading oppikt en die even verder op diezelfde route afzet. Robert is enthousiast: “Hiermee sluiten we naadloos aan bij de deeleconomie. Met collect-and/or-drop-off ben je echt je transport aan het delen. Nu moet er natuurlijk nog heel wat worden uitgeklaard voor de ‘uberisering’ van het vrachttransport een feit is, maar één ding is zeker: ons algoritme toont waar er opportuniteiten zijn om mee te doen aan de deeleconomie. En deeleconomie, dat is waar we naartoe gaan, denk ik.”

Wat is er mis met Excel?

De kracht van de BBaRT-tool is precies dat hij vrijwel onbeperkt grote datasets aankan. “Een paar honderd transportroutes analyseren lukt wellicht nog net in Excel, maar voor 10.000 routes heb je grover geschut nodig”, glimlacht Robert. “Naar mijn weten is BBaRT het eerste en, voorlopig, het enige algoritme dat op een efficiënte manier uit een gigantische hoeveelheid gegevens opportuniteiten voor samenwerking kan selecteren.”

“We voelen dat er opportuniteiten zijn, maar we hebben er geen zicht op, hoor ik vaak”, gaat hij verder. “Ons algoritme kan bedrijven dat zicht geven. Er wordt veel gesproken over big data en digitale transformatie. Welnu, BBaRT is een voorbeeld van wat dat echt betekent.”

Niet alleen maar wegtransport

In het proces van gebundeld transport kan je drie fasen onderscheiden: (1) de identificatie van opportuniteiten en mogelijke partners; (2) de planning en synchronisatie van de transporten, inclusief hun frequentie en (3) de effectieve implementatie en instandhouding van de samenwerking. Robert: “Onze tool ondersteunt de eerste fase en verschillende bedrijven hebben hem al, met succes, gebruikt. Momenteel zijn we volop bezig om BBaRT uit te breiden, zodat we er ook effectief transporten mee kunnen plannen, rekening houdende met frequenties, hoeveelheden, leveringsvoorwaarden enz.”

BBaRT is trouwens geschikt voor elke vorm van transport. Tot dusver heeft Roberts team vooral wegtransport bekeken, maar de grote uitdaging vandaag is precies de shift van weg- naar treintransport. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer wordt vervoerd via het spoor? Opnieuw ligt de oplossing in gebundeld transport. “Wat geldt voor de weg, geldt, a fortiori, voor het spoor. Containers voor het spoor zijn immers nóg groter dan die voor vrachtwagen. Hoe meer schaalgrootte we kunnen creëren door gebundeld transport, des te gemakkelijker die shift. Bovendien wordt multimodaal transport zo ook bereikbaar voor kmo’s: door samen te werken krijg je de vrachtvolumes die nodig zijn om treintransport financieel haalbaar te maken.”

Waarop wacht je nog?

Door gebundeld transport besparen bedrijven transportkosten, wat voor de meeste meteen ook de belangrijkste drijfveer is om op zoek te gaan naar opportuniteiten om transporten te delen. Maar er is er ook een andere, zegt Robert: “Gebundeld transport maakt de logistiek duurzamer. Door de beladingsgraad te verbeteren, daalt het aantal voertuigen. Minder voertuigen, betekent minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen, minder files en minder kans op ongevallen. Redenen genoeg, lijkt me, om gebundeld transport te overwegen.”

Bron: De paper ‘Tri-Vizor uses an efficient algorithm to identify collaborative shipping opportunities’ kan je opvragen bij de auteurs.

Over de auteurs
Robert Boute is Full Professor in Operations Management aan de Vlerick Business School en aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Stefan Creemers is Associate Professor aan de IESEG School of Management en verbonden aan het Research Center for Operations Management van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Gert Woumans was als onderzoeker verbonden aan de IESEG School of Management en het Research Center for Operations Management van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Jeroen Beliën is Professor aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en coördinator van de Onderzoekseenheid Centrum voor Informatiemanagement, Modellering en Simulatie, Campus Brussel van de KU Leuven.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times