Hoe globaal is R&D?

Wanneer internationaliseren en wanneer niet?

Terwijl multinationale ondernemingen hun R&D-activiteiten steeds meer internationaliseren, zijn de R&D-inspanningen van bedrijven nog steeds grotendeels geconcentreerd in het land waar hun hoofdzetel is gevestigd. Professoren Bart Leten (Vlerick Business School en KU Leuven), Rene Belderbos (KU Leuven) en Shinya Suzuki (NISTEP) hebben 156 grote Europese, Amerikaanse en Japanse bedrijven onder de loep genomen die belangrijke inspanningen leveren op het gebied van R&D, met als doel de factoren te bepalen die ondernemingen ertoe aanzetten hun R&D-activiteiten uit te oefenen in het land van hun hoofdzetel.

De auteurs kwamen tot de vaststelling dat R&D minder globaal is dan de academische en economische literatuur over het toenemende belang van internationale R&D aangeeft. Uit hun studie blijkt dat bijna alle onderzochte bedrijven meer R&D-inspanningen leveren in het land waar hun hoofdzetel is gevestigd dan je zou verwachten op basis van de relatieve aantrekkelijkheid van die landen.

Tegelijkertijd ontdekten de auteurs dat er tussen bedrijven die in hetzelfde land zijn gevestigd, sprake is van een aanzienlijke heterogeniteit met betrekking tot de uitoefening van hun R&D-activiteiten. Bedrijven zijn bijvoorbeeld meer geneigd hun R&D-activiteiten te concentreren in het land van hun hoofdzetel als:

  • schaal- en synergievoordelen belangrijk zijn voor de technologische ontwikkeling;
  • R&D-activiteiten sterk verankerd zijn in het innovatiesysteem van het land waar de hoofdzetel is gevestigd;
  • de coördinatiekosten en de kosten voor de communicatie met buitenlandse filialen bij globale R&D-activiteiten hoog zijn omwille van locatiefactoren.  

Bovendien zijn technologieleiders meer geneigd hun R&D-activiteiten vooral op eigen bodem uit te oefenen als het land waar hun hoofdzetel is gevestigd veel belang hecht aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, met een doeltreffend gecentraliseerd beheer van intellectuele eigendom. Zo wordt het risico beperkt dat kennis zich verspreidt naar het buitenland.

Hoewel toegang tot geografisch verspreide lokale wetenschappelijke en technologische knowhow duidelijk van nut is om R&D te internationaliseren, sporen de auteurs managers ertoe aan rekening te houden met de kosten en risico’s die gepaard gaan met een verspreiding van hun R&D-activiteiten. Afhankelijk van de geografische ligging en de technologische eigenschappen wegen de kosten om geografisch verspreide R&D-activiteiten te coördineren mogelijk niet op tegen de voordelen die bedrijven verwachten te realiseren.  

Source: How Global is R&D? Firm-Level Determinants of Home-Country Bias in R&D door Rene Belderbos, Bart Leten en Shinya Suzuki, Journal of International Business Studies, 2013 (te verschijnen). 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times