Kenniscreatie bij Thermote & Vanhalst

Deze case is beschikbaar bij The Case Centre met referentie 414-079-1.

De case beschrijft de evolutie van het Belgisch familiebedrijf Thermote & Vanhalst (TVH). De case zoomt in op de situatie in het magazijn tijdens de verhuis van Gullegem naar Waregem (2004).

Over de jaren heen is Thermote & Vanhalst zo snel gegroeid dat het aantal werknemers in vijf jaar tijd verdubbeld is. Rond de eeuwwisseling keek het bedrijf aan tegen een nakend tekort aan kennis. De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand was gedaald naar 27 jaar. De generatie van babyboomers begon immers met pensioen te gaan of ze kozen voor deeltijds werk. Tegelijk nam het aantal jonge werknemers toe. Die jonge werknemers beschikten niet over voldoende technische knowhow wat aanleiding gaf tot een toename van het aantal fouten. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan gespecialiseerde kennis introduceerde TVH coaching en opleiding via mentoren, nl. de oudere en ervaren werknemers binnen de organisatie. In die tijd groeiden steeds meer jonge werknemers door naar managementfuncties en oudere werknemers kregen niet voldoende erkenning voor het harde werk. Als gevolg daarvan stonden oudere werknemers weigerachtig tegenover het idee om als mentor te fungeren. Gezien open communicatie een onderdeel vormt van de bedrijfscultuur trokken de oudere werknemers aan de alarmbel en legden ze de kwestie voor aan de bedrijfstop. Ze gingen gebukt onder een zware werkbelasting en hadden niet veel zin om hun kennis te delen met hun jongere collega’s.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times