De betalingssector: opfrissen of vernieuwen?

Onderzoeksresultaten van de MasterCard leerstoel ‘Transforming for the future’

Essentie
De financiëledienstensector staat voor de meest ingrijpende transformatie in decennia. Aan de basis liggen een toenemende regelgeving, veranderend klantengedrag en technologische innovaties. Bovendien dagen nieuwe spelers, zowel kleine start-ups als grote gevestigde technologiebedrijven, de gevestigde actoren uit.
Wie zich wil wapenen voor de toekomst moet inzetten op vier aspecten: 
< het creëren van een superieure klantervaring
< het uitwerken van datagestuurde experimenten
< het uitbouwen van multilaterale samenwerkingsverbanden
< het aanreiken van platformgebaseerde oplossingen 

De financiëledienstensector staat voor de meest ingrijpende transformatie in decennia. Minstens vier maatschappelijke factoren wakkeren die verandering aan: toenemende regelgeving, veranderend klantengedrag, technologische innovatie en nieuwe spelers in de sector. Daar komt nog bij dat de concurrentie voortdurend toeneemt, zowel van grote, gevestigde technologiebedrijven als Apple, Google, Amazon en Facebook, als van kleine fintechstart-ups die hun pijlen richten op de financiële dienstverlening.

Vanuit het perspectief van de financiëledienstensector zien we vandaag twee verschillende trends: het bestaande systeem verbeteren, of een nieuw systeem uitbouwen. Heel wat van die innovaties schakelen daarbij de gevestigde spelers uit als tussenpersoon.

Verder zien we een duidelijke evolutie naar decentralisatie en P2P-samenwerking ('peer-to-peer'). Blockchaintechnologie maakt financiële transacties mogelijk via een gedecentraliseerd P2P-consensusproces. P2P-modellen zorgen voor een drastische verbetering van internationale geldtransacties. Technologische innovaties zorgen ervoor dat mensen eenvoudiger met elkaar in contact kunnen komen, financiële middelen kunnen uitwisselen en betalingen kunnen doen zonder tussenkomst van traditionele financiële instellingen. We zien een nieuwe golf van democratisering in de financiëledienstensector, waarbij een groep consumenten eenvoudig toegang krijgt tot diensten die vroeger buiten hun bereik lagen. Nieuwe start-ups proberen voet aan de grond te krijgen op deze markten, door de toegang tot makkelijkere en veiligere financiële diensten te verbeteren en te vereenvoudigen, de prijs te verlagen en de transparantie te vergroten.

Dit zijn stuk voor stuk ingrediënten voor een geslaagde disruptie. In tegenstelling tot de heersende opvatting hoeft dat echter niet noodzakelijk het einde te betekenen voor de bestaande financiële dienstverleners. Al dwingen heel wat moderne trends hen wel om een stap verder te gaan dan een eenvoudige status quo: van de Single Euro Payments Area (SEPA), met een focus op meer efficiëntie en lagere tarieven voor klanten, tot de Payment Service Directive (PSD) II met Open Application Programming Interfaces (API's) voor meer concurrentie, innovatie en transparantie.

De drijfveren voor verandering op maatschappelijk niveau wakkeren de verschillende trends aan die we zien in de betalingssector. Maar hoe kunnen organisaties omgaan met deze veranderingen? Wie relevant wil blijven, moet volgens ons onderzoek inzetten op vier kerndomeinen:

  • Een superieure klantervaring creëren.
  • Datagestuurde experimenten uitwerken.
  • Multilaterale samenwerkingsverbanden uitbouwen.
  • Platformgebaseerde oplossingen aanreiken.

Op basis van onze samenwerkingservaring met organisaties zijn dit vier cruciale domeinen die ze perfect moeten beheersen in een steeds turbulenter wordende omgeving als de betalingssector. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de sector precies zal evolueren, maar wie investeert in deze vier domeinen, is alvast stevig gewapend voor de toekomst.

Download het onderzoeksrapport

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times