Het geld grijpen of weglopen?

De morele reputatie van investeerders en de bereidheid van ondernemers om partnerschappen aan te gaan

Het onderzoek naar ondernemerschap richtte zich grotendeels op de manier waarop investeerders van risicokapitaal ondernemers en hun bedrijven evalueren om doeltreffende investeringsbeslissingen te nemen. Vlerick-professor Yves Fassin en zijn collega’s Will Drover (Southern Illinois University en Babson College) en Matthew Wood (Baylor University) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de investering van risicokapitaal vanuit het oogpunt van de ondernemer: hoe beïnvloedt de morele reputatie van de investeerder de bereidheid van de ondernemer om financiering te aanvaarden? 

Het weinige onderzoek dat tot nog toe is verricht vanuit het oogpunt van de ondernemer, besteedt aandacht aan twee aspecten die van belang zijn voor ondernemers die een beroep willen doen op investeerders: de meerwaarde die de investeerder biedt en het succes dat de investeerder al heeft geboekt. De belangrijke rol die is weggelegd voor ethiek bij de investering van risicokapitaal is tot op vandaag veel te weinig bestudeerd, hoewel investeerders van risicokapitaal vaak een machtsvoordeel hebben ten opzichte van ondernemers en zich opportunistisch of onethisch kunnen gedragen.   

De aanzienlijke impact van de morele reputatie van investeerders van risicokapitaal

De auteurs analyseerden 550 beslissingen van ondernemers. Wanneer waren zij bereid een partnerschap aan te gaan met investeerders van risicokapitaal en wanneer niet? De bevindingen van de auteurs tonen aan dat de morele reputatie van de investeerder van risicokapitaal in belangrijke mate bepaalt of de ondernemer bereid is financiering van de investeerder te aanvaarden. Naast de diensten met meerwaarde die de investeerder biedt en het succes dat de investeerder in het verleden heeft geboekt, is zijn/haar morele reputatie van doorslaggevend belang voor de beslissing van de ondernemer om al dan niet samen in zee te gaan.

De auteurs hebben ook een tweede onderzoek uitgevoerd. Daarbij werd aangetoond dat het ethische aspect nog steeds een uiterst belangrijke factor is wanneer ondernemers hun eigen beeld ontwikkelen van het gedrag van investeerders van risicokapitaal – wanneer ze dus niet van andere bronnen hebben vernomen of een investeerder van risicokapitaal zich ethisch of onethisch gedraagt.

Bovendien kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat naarmate de behoefte aan financiering groter wordt en de gevolgen van een geweigerd financieringsaanbod zwaarder wegen, een ondernemer sneller en gemakkelijker de handen ineen zal slaan met een onethische investeerder. 

Zonden uit het verleden achtervolgen het heden

Dit onderzoek helpt een brug te slaan tussen ethiek en ondernemerschap, en geeft ons een beter beeld van het dynamische karakter van de relatie tussen investeerders en ondernemers. De resultaten van deze studie maken de weg vrij voor belangrijke ontwikkelingen in toekomstig onderzoek, en bieden tegelijkertijd inzicht in dit domein van het bedrijfsleven:  

  • Investeerders van risicokapitaal en andere investeerders moeten zich ervan bewust zijn dat ‘zonden uit het verleden’ in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor potentiële partnerschappen met toonaangevende ondernemers. 
  • De opkomst van onlinecommunities waar feedback kan worden gegeven over investeerders (zoals TheFunded.com) maakt informatie over de morele reputatie van investeerders veel transparanter.
  • Ondernemers moeten voldoende aandacht besteden aan dit belangrijke aspect bij de beslissing om al dan niet in zee te gaan met een investeerder.

Bron: "Take the money or run? Investors’ ethical reputation and entrepreneurs’ willingness to partner" door Will Drover, Matthew S. Wood en Yves Fassin, Journal of Business Venturing, 2013.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times