Tools voor betere prestaties: inventarisreservatie en geneste allocatie

Bedrijven willen vaak verschillende dienstverleningsniveaus leveren aan verschillende klantcategorieën. Er kan geopteerd worden voor gedifferentieerde dienstverleningsniveaus voor klanten aan de hand van verschillen in de gepercipieerde ‘customer lifetime value’ of specifieke contractuele overeenkomsten, met inbegrip van gegarandeerde dienstverleningsniveaus. Gedifferentieerde dienstverleningsniveaus kunnen bijvoorbeeld verleend worden door een bepaalde portie van de beschikbare inventaris te reserveren voor bepaalde klantcategorieën.

U vindt de Engelstalige versie van het artikel hier: ‘Tools to improve performance: inventory reservation and nested allocation’

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times