Winnende strategieën bedenken en uitvoeren in tijden van digitalisering

Hoe komt het dat sommige ondernemingen er in een turbulent klimaat in slagen winnende strategieën te ontwikkelen, terwijl dat voor andere erg moeilijk lijkt? Wat zijn de beste praktijken voor het opstellen van een strategie in roerige tijden? PwC Belgium en Vlerick Business School wilden weten wat er nodig is om winnende strategieën te bedenken en uit te voeren in deze tijd van digitalisering. Ze deden kwalitatief onderzoek om na te gaan welke specifieke managementpraktijken bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke strategieën.

Het onderzoeksproject werd gebaseerd op eerder onderzoek en op een aantal recente casussen van ondernemingen die moeilijkheden ervaarden. Het werd opgezet met een tweeledig doel:

  1. De essentie van strategievorming opnieuw conceptualiseren zodat ze overeenstemt met de uitdagingen waarmee managers geconfronteerd worden wanneer ze winnende strategieën ontwikkelen in de context van digitalisering.
    Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven het vermogen ontwikkelen om voortdurend aandacht te besteden aan het ontwerpen van strategieën. Er wordt een strategische richting aangeduid, maar de feitelijke strategie om vooruitgang te boeken ontwikkelt zich gaandeweg naarmate een onderneming de ontwikkelingen in haar omgeving onderzoekt, eruit leert en zich eraan aanpast. Om met succes strategieën te kunnen blijven bedenken, proberen bedrijven proactief verandering aan te voelen, kansen te grijpen en hun kernactiviteiten te herschikken. Het traject dat veel ondernemingen daarbij volgen, maakt duidelijk dat zij zich herhaaldelijk en tegelijk met deze drie componenten moeten bezighouden.
     
  2. De allerbeste praktijken aanwijzen die worden toegepast voor strategievorming in turbulente tijden, door een vergelijking te maken tussen de praktijken die in de verschillende bedrijfscasussen worden aangewend. Dit rapport geeft daarom een uitvoerig overzicht van de managementpraktijken die men kan hanteren om de drie componenten van strategievorming in turbulente tijden met succes uit te oefenen.

Wil jij ook een winnende strategie ontwikkelen en toepassen? Download ons onderzoeksrapport ‘Thriving in turbulence – best practices for strategy-making in digital times’.

Interesse in meer inzichten over hoe omgaan met deze turbulente tijden?

Ontdek de leerlessen en expertise van onze profesoren over hoe je je kan aanpassen aan deze nieuwe realiteit.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times