Zoek artikels

151 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Passie voor ondernemerschap: hoe houd je het vuur brandend?

  Theoretische en empirische studies zijn het erover eens dat passie het gedrag en de prestaties van ondernemers in belangrijke mate beïnvloedt. Sommige onderzoeken suggereren dat deze gepassioneerdheid mettertijd kan veranderen. Die stelling kan echter niet empirisch onderbouwd worden. Bovendien hebben onderzoekers tot nog toe weinig aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op ondernemerschapspassie. Professor Veroniek Collewaert: “Volgens eerder onderzoek was het een vaststaand gegeven dat ondernemers een passie hebben voor creatie. Gepassioneerdheid werd beschouwd als een aspect dat ondernemers zo goed mogelijk moesten benutten. Uit onze bevindingen blijkt dat het voor ondernemers uiterst belangrijk is om het vuur dat ze hebben aangelegd brandend te houden.”

 2. Gezocht: opportunity architect

  Hoe vinden enterprise architects zichzelf opnieuw uit in het tijdperk van digitale transformatie? Op basis van dertien casestudies bij Belgische bedrijven suggereert de whitepaper ‘From Enterprise Architect to Opportunity Architect’, een onderzoek in samenwerking met LoQutus, dat er mooie kansen zijn weggelegd voor enterprise architects die het klantentraject begrijpen en er ook vat op krijgen.

 3. De energiemarkt: vele tinten grijs

  Energie en elektriciteit worden doorgaans geassocieerd met de kleur groen. Niet zo voor professor Leonardo Meeus: “Vandaag is grijs de kleur bij uitstek. Geen saai, maar een spannend grijs.” Twintig jaar geleden was bijna de volledige energiewaardeketen in handen van een enkele partij. Tegenwoordig zijn er verschillende spelers verantwoordelijk voor verschillende activiteiten. In de marge van het distributienet zijn er allerlei nieuwe activiteiten ontstaan die nog niet op EU-niveau of nationaal gereguleerd zijn.

 4. Imiteren: wanneer wel, wanneer niet?

  Dat imitatie des mensen is, daarover bestaat geen twijfel. Al vanaf onze geboorte leren we door te imiteren. Ook in het bedrijfsleven is nabootsing een belangrijk leer- en besluitvormingsmechanisme. Over imitatie bij bedrijfsbeslissingen met betrekking tot, bijvoorbeeld, investeringen, organisatiestructuren of de locatie van vestigingen, bestaan heel wat studies. Maar de rol van imitatie bij de keuze van managementcontrolesystemen en supplychainpartners werd nog niet onderzocht. Het doctoraat van Evelien Reusen bracht daar verandering in.

 5. Digitale transformatie van een overheidsinstelling: een strategie op basis van eenvoudige regels

  Hoe lanceer je een programma voor digitale transformatie in een niet zo voor de hand liggende omgeving? Overheidsinstellingen worden vaak afgeschilderd als traditionele, of zelfs conservatieve organisaties en hekkensluiters als het gaat om het gebruik van innovatieve technologieën. Toch hebben VDAB-medewerkers, in samenwerking met experts van Vlerick Business School en de KU Leuven, een project voor digitale transformatie op touw gezet in de context van het digitale platform van VDAB. De strategie voor dat leer- en transformatieproces is gebaseerd op een aantal eenvoudige regels.

 6. Standaardisatie is niet altijd goedkoper

  De concurrentie is intens. Consumenten worden steeds veeleisender en bedrijven willen optimaal inspelen op de vraag. Het resultaat: de productverscheidenheid neemt toe en de logistieke keten wordt complexer, en daardoor duurder. Is een platformbenadering de oplossing? Samen met professors Robert Boute en Behzad Samii ontwikkelde Vlerick onderzoekster Maud Van den Broeke een model waarmee bedrijven kunnen bepalen hoeveel verschillende en welke platformen ze het best ontwikkelen voor welke (eind)producten. Het model werd gevalideerd in samenwerking met Barco’s Healthcaredivisie.

 7. Besparen op wetenschappelijk onderzoek? Een slecht idee

  “Innovatiebeleid legt niet altijd voldoende nadruk op wetenschappelijk onderzoek”, vertelt Professor Bart Leten. “Men gaat er vaak van uit dat opleiding het belangrijkste mechanisme is waardoor kennisinstellingen een impact hebben op de innovatieve slagkracht van nabijgelegen bedrijven.” Maar is dat wel zo? Samen met twee collega’s toonde hij aan dat wetenschappelijk onderzoek wel degelijk industriële innovatieactiviteiten ondersteunt.

 8. Hoe culturele verschillen een positieve impact kunnen hebben op het succes van offshoring van diensten

  Stel, je wilt je diensten uitbesteden. Je hebt de keuze tussen een land dat cultureel dicht bij je eigen land staat, of een land met een verschillende cultuur (er even van uitgaand dat alle andere factoren gelijkwaardig zijn). Welk land zou je dan kiezen? "We stellen vast dat managers die een dergelijke keuze moeten maken, meestal kiezen voor 'culturele nabijheid'. Maar de gegevens laten zien dat je misschien beter twee keer nadenkt voor je kiest voor de 'gemakkelijkere' weg", zegt Carine Peeters, professor strategie aan de Vlerick Business School.

 9. Creativiteit is geen resultaat, maar een proces

  Creativiteit is een kwestie van zoveel mogelijk baanbrekende ideeën te genereren. Je verdeelt ideeënbussen in de kantine, zet regelmatig een brainstormingsessie op de agenda en … Klaar! In een mum van tijd loopt je organisatie over van creativiteit en ben je een pionier op het gebied van innovatie. Helaas, zo werkt het niet. "Statistieken tonen aan dat slechts een paar ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Uiteraard zijn niet alle ideeën haalbaar, maar de realisatie ervan loopt evengoed spaak, omdat de organisatie geen eigen innovatieproces heeft”, aldus professor Katleen De Stobbeleir.

 10. BPM moet klantgericht worden

  Business Process Management (BPM) moet zichzelf opnieuw uitvinden om organisaties – nu en in de toekomst – door turbulente tijden te loodsen. Deze duidelijke boodschap staat in het witboek ‘Re-positioning Business Process Management’ dat onlangs is verschenen. Professor Stijn Viaene geeft meer tekst en uitleg bij deze stelling. Feedback uit het veld komt van Eddy Helsen, directeur van onze Prime Foundation Partner ViCre die mee onderzoek heeft gevoerd voor het witboek.

151 resultaten Aantal resultaten per pagina