Zoek artikels

142 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. BPM moet klantgericht worden

  Business Process Management (BPM) moet zichzelf opnieuw uitvinden om organisaties – nu en in de toekomst – door turbulente tijden te loodsen. Deze duidelijke boodschap staat in het witboek ‘Re-positioning Business Process Management’ dat onlangs is verschenen. Professor Stijn Viaene geeft meer tekst en uitleg bij deze stelling. Feedback uit het veld komt van Eddy Helsen, directeur van onze Prime Foundation Partner ViCre die mee onderzoek heeft gevoerd voor het witboek.

 2. Europese distributienetwerkbeheerders staan voor ingrijpende veranderingen in de energiesector

  Een recente enquête over de toekomst van de distributienetwerkbeheerders (DNB's) door het Vlerick Energy Centre in nauwe samenwerking met KPMG toont aan dat topmanagers bij DNB's over heel Europa verwachten dat hun rol en werkomgeving ingrijpend zullen veranderen. Daniel Dobbeni, voorzitter van het Vlerick Energy Centre, legt uit: "De productie van elektriciteit gebeurt steeds vaker gedecentraliseerd of op basis van hernieuwbare energiebronnen, terwijl ook de consument vandaag evolueert naar een verbruiker die zelf energie produceert. Deze ontwikkelingen zullen grote veranderingen teweegbrengen in de energiesector. Om het licht brandend te houden, moeten de industriële spelers snel nieuwe kennis verwerven en ervaringen uitwisselen."

 3. Digitale strategie bij Merck Sharp & Dohme

  De case speelt zich af in oktober 2009 en gaat over een belangrijke strategische uitdaging voor het senior management van Merck Sharp & Dohme (MSD) BeLux: het ontwikkelen van een digitale sales- en marketingstrategie voor België en Luxemburg wat betreft de gezondheidsproducten voor mensen.

 4. De supply chain: de nieuwe motor voor winstgevende groei

  “Supply chain management heeft niet alleen te maken met kostenbesparingen en een grotere efficiëntie, maar kan ook helpen een winstgevende groei te realiseren”, zegt Ann Vereecke, professor operations & supply chain management bij Vlerick. Samen met Prime Foundation Partner PwC Belgium, research associate Tom Van Steendam en doctoral research associate Maud Van den Broeke ontwikkelde en valideerde ze een theoretisch en praktisch kader dat de verschillende drijfveren en praktijken op het gebied van supply chain management beschrijft om op doeltreffende wijze een duurzame groei te bevorderen.

 5. Fortis: in het oog van de storm

  Vanaf 2007 lieten de effecten van de financiële crisis zich voelen bij heel wat organisaties. De Fortis Holding, een Belgisch-Nederlandse dienstverlener op het vlak van bankieren en verzekeren, was daarbij geen uitzondering. Het eerste deel van de case start met de historische beslissing om de activiteiten van de Fortis Holding (gedeeltelijk) te nationaliseren. Doorheen de case ligt de nadruk op de diverse menselijke gevolgen en emoties die door de gebeurtenissen uitgelokt worden.

 6. Hoe komen succesvolle interorganisationele relaties tot stand?

  Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat relaties tussen kopers en verkopers geleidelijk ontstaan en evolueren. Toch werd het onderzoek naar die relaties tot nog toe veeleer gevoerd vanuit een statisch perspectief. Daardoor is weinig geweten over de dynamiek van dergelijke verhoudingen. Hoe ontplooien ze zich tot duurzame relaties en hoe verloopt dat ontwikkelingsproces?

 7. Aanzienlijk groeipotentieel voor Belgisch-Luxemburgse outsourcingmarkt

  De Belgisch-Luxemburgse markt voor outsourcing heeft nog heel wat groeipotentieel, omdat bedrijven steeds meer blijven uitbesteden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een grotere focus op de kernactiviteiten en kostenbesparing. De meerderheid van de geëvalueerde contracten behaalt zijn doelstellingen en de klanttevredenheid is hoog, met een gemiddelde tevredenheidsscore van 75% bij alle beoordeelde leveranciers. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de IT Outsourcing-studie 2015 voor België en Luxemburg.

 8. Produceren dicht bij huis of ver weg? Allebei!

  “Waar produceren? Lokaal of verder weg, in lageloonlanden? Dat is een vraag waar heel wat bedrijven mee worstelen”, zegt Professor Robert Boute. Het antwoord is afhankelijk van verschillende factoren. Uitgaande van een theoretisch maar realistisch voorraadmodel ontwikkelde hij, samen met Professor Jan Van Mieghem van de Kellogg School of Management, een elegante wiskundige formule waarmee bedrijven precies kunnen berekenen hoeveel ze het best lokaal produceren en hoeveel ze kunnen offshoren. De formule biedt een duidelijk inzicht in de impact van de verschillende factoren die een rol spelen bij de beslissing.

 9. Hello bank! De geboorte van een mobiele bank

  Deze case neemt ons mee terug naar juni 2013, een paar weken nadat de BNP Paribas Group ‘Hello bank!’, een innovatieve mobiele bank, gelanceerd heeft in België en Duitsland. Frankrijk en Italië staan op de planning voor later dat jaar. BNP Paribas Group is een toonaangevende bank in de Eurozone. We bekijken de redenering achter de ontwikkeling van Hello bank! en bieden inzicht in de redenen waarom het senior management van BNP Paribas Group aan dit project de hoogste prioriteit gaf.

 10. Een conflict is niet altijd slecht. Het is evenmin altijd goed.

  De wetenschappelijke literatuur staat bol van de onderzoeken die beschrijven hoe business angels betrokken zijn bij de ondernemingen uit hun portefeuille, en de uiteenlopende meerwaarde die ze daarbij bieden. Maar er is nog nooit eerder onderzocht hoe de aard van die betrokkenheid de prestaties van de ondernemingen – en dan vooral hun innovatiekracht – beïnvloedt. Deze onderzoekspaper gaat na hoe taakconflicten tussen business angels en ondernemers de innovatiekracht van de betrokken ondernemingen uit de portefeuille beïnvloeden, en hoe die relatie wordt gemodereerd door de mate van eensgezindheid op het vlak van prioriteiten, de verschillen in ondernemingservaring en de communicatiefrequentie.

142 resultaten Aantal resultaten per pagina