Alliance for Rural Electrification en Vlerick slaan handen in elkaar rond toegang tot duurzame energie voor iedereen

Bootcamp rond hernieuwbare energie als eerste resultaat van de samenwerking

Ruim een miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot elektriciteit. Al meer dan tien jaar ondersteunt de Alliance for Rural Electrification (ARE) overal ter wereld (sociale) ondernemers die bedrijven voor schone, hernieuwbare en duurzame energie willen opstarten of uitbreiden in ontwikkelingslanden. Onlangs hebben ze een memorandum van overeenstemming getekend met het Vlerick Energy Centre. Dankzij deze kennissamenwerking kan ARE een beroep doen op Vlericks enorme potentieel van jonge, innovatieve Masters- en MBA-studenten die over de nodige vaardigheden beschikken om het probleem van de energietoegang met een frisse kijk te benaderen. Op zijn beurt kan Vlerick gebruikmaken van het uitgebreide ARE-netwerk van ondernemers, financiers en publieke en private partners. Als eerste concrete resultaat zullen de studenten die deelnemen aan ons gloednieuwe bootcamp hernieuwbare energie naar de ARE-conferentie in Lissabon reizen. Daar zullen ze hun kennis in praktijk brengen en een aantal reële uitdagingen van de deelnemende sociale ondernemers oplossen.

De Alliance for Rural Electrification (ARE) is opgericht om de toegang tot schone energie te bevorderen voor arme mensen buiten het Europese continent: oorspronkelijk vooral in Afrika, maar nu ook in Latijns-Amerika en Azië. Marcus Wiemann, directeur van ARE, licht toe: “Ons wereldwijde ondernemersnetwerk wil de kennis- en technologiekloof tussen de verschillende spelers uit de publieke en private sector en het maatschappelijke middenveld dichten. Dat gebeurt in lijn met het overkoepelende idee om de lokale plattelandsbevolking in staat te stellen haar activiteiten uit te voeren met gedecentraliseerde en schone energie. Ten tweede willen we op zijn minst een gelijk speelveld creëren tussen hernieuwbare en fossiele brandstoffen. Dankzij de technologische vooruitgang en kostenvermindering is hernieuwbare energie in de loop der jaren concurrentieel geworden, wat ze geschikt maakt voor de ontwikkeling van duurzame en gemakkelijk toe te passen bedrijfsmodellen. Enkel dan kan sociaal-economische ontwikkeling werken. We hebben meer onderwijs en opleidingen nodig om studenten te ondersteunen die dolgraag een internationale carrière in dit marktsegment willen uitbouwen.”

Onbekend is onbemind

In 2016 overschreed ARE voor het eerst de kaap van honderd leden, van wie ongeveer twee derde afkomstig uit Europa en een derde uit de rest van de wereld. Deze leden zijn voornamelijk actief in het domein van productief gebruik op basis van zonne-energie, minigrids en energieopslagtechnologieën. Het aantal waterkracht- wind- en biomassa-installaties is daarbij nog steeds ondervertegenwoordigd, maar neemt wel toe. Heel wat nieuwe leden zijn jonge en innovatieve start-ups. Al deze leden hebben één ding met elkaar gemeen, zegt Marcus: “Met hun passie en grote inzet streven ze ernaar om waar nodig schone energie te verstrekken op het platteland – maar steeds met respect voor de lokale behoeften en omstandigheden. Het is belangrijk om altijd naar de lokale bevolking te luisteren, omdat zij de noden van de gemeenschap als geen ander kent. Dat maakt ons werk bijzonder boeiend. Wij delen kennis en ervaring uit de traditionele energiesector, maar hebben ook een goed begrip van de implicaties van de klimaatverandering en andere toekomstige uitdagingen. Dat moeten we ook meenemen naar de jonge generatie.”

Nood aan frisse ideeën

En daar verschijnt Vlerick Business School op het toneel. ARE vertegenwoordigt de volledige waardeketen, van academici tot projectontwikkelaars en uitvoerders van projecten, maar speelt vooral een vitale rol door jonge professionals aan te brengen. “Met deze samenwerking streven we ernaar toekomstige professionals en ondernemers bewuster te maken van alle mogelijkheden. Die groep vertegenwoordigen we nog onvoldoende. En uiteindelijk hopen we hen te mobiliseren en in staat te stellen om de nieuwste kennis mee te nemen in hun toekomstige carrière. De energiesector is een zeer traditioneel en gereguleerd domein, waar nood is aan nieuwe ideeën. Hun frisse blik kan de sector zelf vernieuwen en nog competitiever maken.

Leonardo Meeus, professor energie aan Vlerick Business School, is het daarmee eens. “De energiesector trekt van oudsher mensen met een technologische achtergrond aan. Maar in deze – veeleer bottom-up – hernieuwbare context is innovatie cruciaal. Met deze samenwerking willen we niet alleen onze studenten inspireren, maar ook de traditionelere spelers in Europa met wie we samenwerken. Sommige initiatieven in de derde wereld zijn innovatiever dan bepaalde projecten die we vandaag in Europa uitvoeren. De systemen, regels en kaders die wij in het verleden hebben ontwikkeld, zijn er om goede redenen, maar tegelijkertijd zijn ze een rem op die innovatie. We zien dus dat heel wat bedrijven waarmee we samenwerken ook willen dat we betrokken zijn bij dergelijke projecten. Want vroeg of laat zullen die innovaties terugkeren naar Europa.”

Groeiende belangstelling voor maatschappelijk ondernemerschap

34 Masters- en MBA-studenten zullen deelnemen aan het nieuwe bootcamp rond hernieuwbare energie. Bij de jonge generatie is er dus duidelijk geen gebrek aan belangstelling. “Over het algemeen zien we een groeiende interesse voor maatschappelijk ondernemerschap”, zegt Samson Yemane Hadush, postdoctoraal onderzoeker bij Vlerick en een van de organisatoren van het bootcamp. Als Ethiopiër weet hij maar al te goed wat het betekent om geen toegang te hebben tot elektriciteit. Het probleem van de energietoegang ligt hem daarom erg na aan het hart. “Na de vier succesvolle studentenprojecten rond hernieuwbare energie van vorig jaar volgt nu dit bootcamp. We hebben contact opgenomen met ARE om feedback over het bootcamp-programma te krijgen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.”

Binnen een tijdspanne van amper drie weken verwerven de studenten grondige en praktische kennis over het opstarten van een bedrijf in de sector van de hernieuwbare energie. Verschillende ondernemers, verenigingen en experts zullen in interactie treden met de studenten, hen inspireren en coachen om reële businesscases op te lossen. “Tijdens de eerste twee weken zullen ze werken aan een case gepresenteerd door Durabilis, een toonaangevende investeringsmaatschappij die al meer dan tien jaar actief is in een groot aantal ontwikkelingslanden. Het is hun taak een rendabel businessplan voor Durabilis te ontwikkelen om te investeren in hernieuwbare energie op de West-Afrikaanse markt. Het bootcamp is zo ontworpen dat verschillende experts de studenten bijbrengen met welke aspecten ze rekening moeten houden – zoals het potentieel van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, het opschalen van bedrijven uit de duurzame energiesector, financiering, innovatie en technologieleveranciers. Tijdens de derde week reizen ze naar Lissabon, waar ze de jaarlijkse ARE Energy Access Investment Summit bijwonen. Verdeeld in zes groepen zullen ze businesscases van de deelnemende maatschappelijke ondernemers oplossen. Misschien krijgen ze daardoor de smaak te pakken, en willen ze deze interessante sector wel verder verkennen na hun opleiding. En pakken ze een van de grootste uitdagingen van onze planeet op revolutionaire wijze aan.”

David Lecoque, Policy and Business Development Manager van ARE besluit: “Met dit bootcamp spelen Vlerick en ARE de rol van tussenpersoon om toekomstige professionals in contact te brengen met huidige experts, en zo een platform te vormen om de stroom en uitwisseling van kennis en ervaring vlotter te doen verlopen. De studenten zullen ongetwijfeld veel leren, net als de ondernemers. Samen zullen wij die jonge geesten vormen, in de hoop dat zij in de toekomst onze doelstellingen realiseren.”

Gerelateerd nieuws

 1. UK Power Networks Services en Vlerick Business School: een nieuw strategisch partnerschap

  Datum: 16-11-2017
  Categorie: Nieuws over de school
  UK Power Networks Services en het Vlerick Energy Centre hebben een overeenkomst getekend voor een tweejarig partnerschap. UK Power Networks Services ondersteunt enkele van de meest complexe en energieafhankelijke organisaties in het Verenigd Koninkrijk met geavanceerde engineeringdiensten, energie-exploitatie, decentrale energievoorziening en vakkundig advies. Volgens directeur Ian Smyth laat deze samenwerking hen toe om best practices te implementeren, ervoor zorgen dat hun klanten de concurrentie een stap voorblijven, en een optimaal investeringsrendement te garanderen. "Het is onze ambitie om de productiviteit te verhogen, de koolstofemissie te verminderen en nieuwe technologieën te integreren ten voordele van onze klanten."
 2. Brusselse campus van Vlerick is gastlocatie voor forum over energie en klimaatbeleid binnen de EU

  Datum: 21-11-2013
  Categorie: Nieuws over de school
  Op 26 november is de Brusselse campus van Vlerick Business School het toneel voor het FSR Forum 2013 rond het thema “EU Energy & Climate policy: where do we go from here?”. Het forum is een organisatie van het European University Institute (EUI) en de Florence School of Regulation (FSR). Dit is het tweede initiatief binnen een brede, strategische samenwerking tussen onze school en de Florence School of Regulation.
Alle artikels