Belgische topsalarissen lager en minder variabel dan in onze buurlanden

Resultaten Europees onderzoek naar topsalarissen in beursgenoteerde bedrijven

In vergelijking met onze buurlanden ligt België niet voorop wat betreft de hoogte van de topsalarissen. Wanneer we de lonen van CEO’s in vergelijkbare, beursgenoteerde bedrijven van eenzelfde omvang naast elkaar leggen, dan staat het Verenigd Koninkrijk op nummer één, gevolgd door Duitsland. Dat is de conclusie van recent onderzoek van het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Leuven Gent Management School over de beloning van topmanagers.

De database omvat beloningsgegevens van CEO’s van 372 beursgenoteerde bedrijven. Onderzoeker Xavier Baeten (Vlerick) baseerde zich enerzijds op een detailstudie van de salarissen van de CEO’s van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven. Anderzijds werden voor het eerst ook salarisgegevens uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de analyse. Het onderzoek besteedt zowel aandacht aan de hoogte, als aan de samenstelling van het beloningspakket en de vormgeving van de aandelengerelateerde beloning. De cijfers hebben betrekking op 2010 en worden vergeleken met eerder onderzoek uit 2007, wat interessante vaststellingen oplevert.

Xavier Baeten, hoofd Vlerick Reward Centre: “Dat de lonen in België lager liggen, heeft vooral te maken met het variabel gedeelte van de beloning. Het valt op dat de vaste beloning de markttoets nog kan doorstaan, maar dat vooral de bonussen lager uitvallen dan in de buurlanden. Koploper is het Verenigd Koninkrijk waar CEO’s het dubbele tot drievoudige verdienen in vergelijking met België en de andere Europese landen uit het onderzoek. Een verklaring hiervoor moeten we niet alleen zoeken in hogere bonussen in het algemeen, maar vooral in het feit dat Britse bedrijven vaker gebruik maken van een aandelengerelateerde beloning.”

Die aandelengerelateerde beloning verschilt sterk van land tot land. Daar waar in Nederland en het Verenigd Koninkrijk respectievelijk 70% en 90% van de bedrijven aandelen toekennen aan hun CEO, is dat in België en Frankrijk slechts ongeveer de helft van de grotere beursgenoteerde ondernemingen (d.i. met een balanstotaal van meer dan 500 miljoen euro).

Xavier Baeten stelde ook vast dat de Belgische salarissen in vergelijking met 2007 amper gestegen zijn: “In de Bel 20 zijn ze zelfs gedaald (met 11%). Dat heeft vooral te maken met de lagere bonussen die zijn toegekend in 2010 ten opzichte van 2007. Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer Belgische bedrijven het salaris van de CEO openbaar maken. Voor 2010 was dit nog niet wettelijk verplicht, maar dit geldt wel vanaf 2011. Algemeen kan besloten worden dat er in België zeker geen sprake is van buitensporige topsalarissen en dat er ook niet meteen nood is aan (nog) verdere wettelijke initiatieven.”

DETAILS VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek bestaat uit twee luiken:

 1. de detailstudie van de salarissen van de CEO’s van ALLE Belgische beursgenoteerde bedrijven (59 bedrijven)
 2. de salarissen van de CEO’s van alle beursgenoteerde bedrijven met een balanstotaal van meer dan 500 miljoen euro in België (31 bedrijven), Frankrijk (147 bedrijven), Duitsland (75 bedrijven), Nederland (40 bedrijven), en het Verenigd Koninkrijk (79 bedrijven).
Bel 20, Bel Mid, Bel Small
 • De mediaan (middelste waarneming) van het vast salaris van de CEO bedroeg afgerond 640.000 euro (Bel 20), 350.000 euro (Bel Mid), en 280.000 euro (Bel Small).
 • De bonus maakte in 2010 76% (Bel 20), 48% (Bel Mid), en 34% (Bel Small) uit van het vaste salaris.
 • Omwille van de specifieke fiscale regeling zijn aandelenopties (die na een bepaald aantal jaren kunnen uitgeoefend worden) de meest populaire vorm van aandelengerelateerde beloning. Het is echter zo dat deze vooral voorkomen in de Bel 20 (67%), in vergelijking met de Bel Mid (40%) en de Bel Small (22%). Algemeen is aandelengerelateerde beloning minder populair bij relatief kleinere beursgenoteerde bedrijven. Dit kan te maken hebben met de vrees voor verwatering.
 • In vergelijking met 2007, is de totale beloning in de Bel 20 (mediaan: 1.470.000 euro) gedaald met 11%, terwijl die in de Bel Mid (mediaan: 510.000 euro) en de Bel Small (mediaan: 375.000 euro) is gestegen met respectievelijk 12% en 1%. De daling in de Bel 20 wordt vooral veroorzaakt door de lagere bonussen (in slechts 2 bedrijven is de bonus gestegen). Wat de Bel Mid bedrijven betreft, zijn het vaste salaris en de bonus gestegen in ongeveer de helft van de bedrijven. Hoe dan ook is een stijging van 12% over 4 jaar eerder beperkt. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, zijn de salarissen op één jaar tijd met 12% gestegen.
België in Europese context
 • De mediaan van de totale beloning van een CEO in een bedrijf met een balanstotaal van meer dan 5 miljard euro (bv. UCB, Delhaize, Solvay) bedraagt in België 2.275.000 euro, in Frankrijk 2.600.000 euro, in Nederland 2.660.000 euro, in Duitsland 3.320.000 euro, en in het Verenigd Koninkrijk 4.600.000 euro. Deze verschillen worden veroorzaakt door een hogere variabele beloning (bonus en aandelengerelateerde beloning) in deze landen in vergelijking met België. De vaste beloning is daarentegen vergelijkbaar.
 • Daar waar de vaste beloning in België ongeveer op hetzelfde niveau ligt als in de andere landen, ligt de bonus lager. Over de volledige populatie bedraagt deze bonus in België (mediaan) 61%, in Nederland 73%, in Frankrijk 77%, in Duitsland 101% en in het Verenigd Koninkrijk 103%.
 • Aandelengerelateerde beloning is duidelijk populairder in het Verenigd Koninkrijk (89% van de beursgenoteerde bedrijven in onze steekproef) en Nederland (68%). België komt op de derde plaats (58%), gevolgd door Duitsland (54%) en Frankrijk (51%).
 • Er bestaan grote verschillen tussen de landen voor wat de vormgeving van die aandelengerelateerde beloning betreft. Daar waar aandelenopties in België populair zijn, worden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk vooral aandelen toegekend waarvan de uitoefening afhankelijk is van het realiseren van prestatiecriteria over meerdere jaren. Het verbinden van prestatiecriteria aan de toekenning van aandelen is een belangrijke trends en wordt ook aanbevolen door de Europese Commissie.

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Accent zijn de Best Workplaces 2021 van België

  Datum: 16-03-2021
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 16 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend. Bij de kleine en middelgrote organisaties staat EASI op nummer 1; bij de grote organisaties kaapt Accent de eerste plaats weg. De Covid-19 crisis heeft zeker een impact gehad op de resultaten. Enerzijds slaagden heel wat organisaties erin om het vertrouwen te versterken. Ondanks de moeilijke tijden konden ze aan hun werknemers tonen dat ze er als werkgever voor hen waren. Anderzijds bleek het voor sommige organisaties dan weer erg moeilijk om met iedereen de connectie te behouden
 2. 45 Belgische bedrijven mogen zichzelf een ‘Great Place to Work®’ noemen

  Datum: 17-03-2020
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte opnieuw de 20 Best Workplaces™ van België bekend. Naast deze ranglijst ontvingen ook 25 organisaties een ‘Great Place to Work®’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat.
Alle artikels