Beter leiderschap dankzij nauwere samenwerking en focus op verandermanagement

Gewijzigde klantwensen, strengere regelgeving, disruptie in innovatie en volatiliteit in economie en markten. Rabobank kent dynamische marktomstandigheden die vragen om een fundamentele prestatieverbetering. Om zich optimaal voor te bereiden op de veranderingen vroeg Rabobank Walcheren/Beveland aan Vlerick Business School een korte maatwerkopleiding samen te stellen rond de thema’s leiderschap en verandermanagement.  

 Onze bank staat voor de uitdaging te werken aan een toekomstgericht bedrijfsmodel. Dat betekent dat er de komende jaren veel veranderingen zullen plaatsvinden”, begint Klaas Roelof Hofman, manager Marketing, Coöperatie en Communicatie bij Rabobank. “Het spreekt voor zich dat er van onze leidinggevenden een grote flexibiliteit zal worden verwacht. Dankzij de Vlerick-opleiding is alvast een eerste stap in de goeie richting gezet. De twee modules rond leiderschap en verandering beoogden onder meer volgende doelstellingen: elkaar nog beter leren kennen; elkaars leiderschapsstijl leren kennen en begrijpen; de samenwerking verbeteren; de vaardigheden in verandermanagement van de leidinggevende ploeg versterken.”

“Momenteel gebruiken we nog steeds de actieplannen die tijdens een van de modules door de deelnemers zijn uitgewerkt.”
Klaas Roelof Hofman, manager Marketing, Coöperatie en Communicatie bij Rabobank

Twee driedaagse

In nauw overleg met Rabobank stelde Vlerick een opleiding samen van twee modules van telkens drie dagen. Heel belangrijk daarbij was dat het management elkaar beter wilde leren kennen aangezien er nogal wat mutaties waren geweest. De eerste module vond plaats in december 2015 op de Vlerick-campus in Leuven, de tweede eind januari 2016 op de Gentse campus. Tijdens de eerste driedaagse stond het thema leiderschap centraal. Op interactieve wijze kwamen heel wat oefeningen en minicases van Vlerick-professor Peter De Prins aan bod rond leiderschapsstijlen, het verschil tussen leiderschap en management, en de link tussen leiderschap en strategie. Vooral het concept van de Non Negotiable Rules werd door velen als take-away genoemd. Klaas Roelof Hofman: “Via verschillende opdrachten waarin telkens iemand anders de leiding moest nemen, kwamen de deelnemers heel wat te weten over hun sterktes en werkpunten qua leiderschap. Ze leerden ook veel uit het groepsproces en de groepsinteractie voor het nemen van beslissingen en het uitvoeren van zo’n uitdagende opdracht.”

Buitendag Actief Leren

De tweede module zoomde dieper in op verandermanagement. Peter De Prins maakte de deelnemers wegwijs in de psychologie van verandering en bouwde een sessie op rond het nieuwe model ‘batteries of change’. De fundamentals of change werden behandeld en tijdens die drie dagen werd toegewerkt naar een persoonlijk actieplan voor alle deelnemers. Rabobank had er tijdens de voorbereidingen op gedrukt dat de opleiding ook een ‘buitendag’ met elementen van ‘actief leren’ zou bevatten. Klaas Roelof Hofman: “De buitendag vond plaats in het domein van La Foresta in Vaalbeek, waar Outward Bound met de groep aan de slag ging voor een dag ervaringsgericht leren. De combinatie van theorie, praktische vertalingen en oefeningen, en een buitendag met focus op ervaringsgericht kennis opdoen sprak ons als groep erg aan.”

Tastbaar resultaat

“Naast het feit dat we elkaar beter hebben leren kennen en een beter zicht hebben op elkaars kwaliteiten, weten we waar barrières liggen voor succesvolle verandering. We hebben geleerd hoe om te gaan met weerstand en ook hoe je verandering kan stimuleren. Het is mooi te mogen vaststellen dat er tijdens de opleiding al een basis is gelegd voor concrete acties waarmee de afdelingen nadien aan de slag zijn gegaan. Tijdens de tweede dag van de eerste module kregen de deelnemers de opdracht actieplannen te definiëren en uit te werken voor het implementeren van veranderingen binnen de bank tijdens de eerstkomende drie maanden. Momenteel worden deze nog steeds gebruikt. Ze zijn dus heel waardevol gebleken. Onze doelstelling is zeker behaald, we hebben goeie dagen met elkaar gehad en er is concreet opvolging gegeven aan het actieplan. De waardering voor de opleiding was zeer goed tot uitstekend, dat zegt genoeg.”

Gerelateerd nieuws

 1. AGC transformeert junior managers tot agile leiders

  Datum: 21-06-2017
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Voor de achtste keer nemen een aantal junior managers van AGC Glass Europe deel aan de JUMP-opleiding bij Vlerick. “Het Junior University Management Programme is een springplank naar een succesvolle Europese carrière”, bevestigt Barbara Mayor, Learning & Development Manager bij AGC. “Dankzij de academische opleiding en onconventionele leervormen kunnen de deelnemers de managementvaardigheden ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor agile leiderschap in onze snel evoluerende maatschappij.”
 2. Film en leiderschapsontwikkeling bij Rabobank

  Datum: 07-04-2016
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  De meeste mensen bekijken films als ontspanning in hun vrije tijd. Maar wist je dat films je ook kunnen helpen een betere leider te worden? Deze uiterst vernieuwende aanpak werd voorgesteld in het leertraject dat we onlangs hebben ontwikkeld voor Rabobank.
Alle artikels