De opkomst van crowdfunding: gevaar of opportuniteit voor de banksector?

Hoe moet de banksector reageren op de indrukwekkende opkomst van crowdfunding? Het ziet er niet direct naar uit dat crowdfunding een bedreiging vormt voor de banksector. Het lijkt een niche in de kredietmarkt voor initiatieven die anders nooit in staat zouden zijn om de nodige fondsen bij mekaar te krijgen. Het antwoord is echter veel minder eenduidig wanneer we de vraag stellen of banken zich op deze markt moeten begeven en of daar voor hen opportuniteiten aanwezig zijn.

Om deze kwestie vanuit het juiste perspectief te bekijken, moeten we meer duidelijkheid scheppen rond de volgende vragen:

 • Wat is crowdfunding?
 • Wat weten we op dit moment over equity crowdfunding, waar Europa toch een voortrekkersrol speelt?
 • Welke soort van activiteiten worden gefinancierd door crowdfunding?
 • Wat zijn de doorslaggevende factoren van deze trend?
 • In welke richting zal de regulering rond crowdfunding evolueren?
 • Hoe moeten banken reageren?

De beleidsnota “The rise of crowdfunding: threat or opportunity for the banking industry?” bundelt inzichten van academici, professionals en regulatoren.

De nota bestaat uit een samenvatting van bestaand onderzoek gevolgd door een interview met professor Armin Schwienbacher over het effect van crowdfunding op de sector van financiële diensten. Tot slot bevat de beleidsnota een verslag van een Vlerick Regulatory Workshop rond alternatieve financiering, waar 25 betrokkenen uit de financiële sector aanwezig waren (autoriteiten, banken, netwerken voor crowdfunding).

Gerelateerd nieuws

 1. En BNP ging mobiel

  Datum: 06-02-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Interview met Michael Anseeuw, hoofd retail banking bij het Belgische BNP Paribas Fortis, over de lancering van de digitale bank Hello bank! Hij praat over welke hobbels er moesten worden genomen en de energie die het kostte om de vaart erin te houden.
 2. De prestaties van grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis

  Datum: 13-07-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Deze beleidsnota wil een overzicht bieden van de prestaties van 50 grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis. Daarvoor worden diverse aspecten geëvalueerd: Hoe meet je de prestaties van een bank? Welke 50 banken zijn meest representatief voor de Europese bankwereld? Hoe is de prestatie van banken geëvolueerd sinds de periode voor de crisis? Wie zet de beste en slechtste prestaties neer in de nasleep van de crisis? Is er een verband tussen grootte en prestatie?
Alle artikels