Deloitte creëert extra Europese hefboom voor jaarlijks topsalaris-rapport

Half maart sloot Deloitte een Prime Foundation Partnership af binnen het Executive Remuneration Research Centre. Door haar Europese netwerk te betrekken bij de topsalaris-cijfers die professor Xavier Baeten jaarlijks van 700 Europese CEO’s en CFO’s verzamelt, creëert de consultancyfirma een hefboom. “Ik hoop dat over drie jaar deze Vlerick-cijfers dé benchmark zijn voor heel Deloitte Europe”, aldus Patrick Derthoo van Deloitte.

Patrick Derthoo (Deloitte)De eerste gesprekken over een samenwerking rond het topsalaris-rapport dateren van 2 jaar geleden. “Bij Deloitte Belgium verzamelden we elk jaar gelijkaardig cijfers van CEO’s en leden van het directiecomité van bedrijven binnen de BEL 20”, vertelt Patrick Derthoo, Tax Partner bij Deloitte. “Wetende hoe arbeidsintensief die oefening is, bewonderde ik altijd de kwaliteit van het rapport dat Xavier en zijn team elk jaar afleverde. Mijn vraag was dan ook: waarom niet de krachten bundelen? Wij trekken ons Europese Deloitte-netwerk en onze cliëntendatabases mee in de Vlerick-cijfers. In ruil worden onze consultants ‘gevoed’ met ruimere inzichten in toplonen op Europese schaal die ze – dankzij de academische aanpak van Vlerick – makkelijker kunnen meenemen in hun gesprekken met cliënten daaromtrent.”

Patrick Derthoo, Tax Partner, Deloitte: “Onze consultants worden ‘gevoed’ met ruimere inzichten in toplonen op Europese schaal.”

Openheid

Professor Xavier Baeten (Vlerick)“De cijfers uit ons topsalaris-rapport zijn gebaseerd op remuneratieverslagen van beursgenoteerde ondernemingen uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. We peilen niet alleen naar de hoogte van de toplonen, maar ook naar de samenstelling ervan, naar de correlatie tussen de algemene prestaties van het bedrijf en de hoogte van de toplonen, naar verschillen tussen sectoren, enz.”, vult Professor Xavier Baeten aan.
“Die bredere en betrouwbaardere inzichten zijn in de eerste plaats een ‘plus’ voor alle bedrijven die lid zijn van ons Centre. We bespreken trends en resultaten in detail met onze leden en het stemt mij bijzonder tevreden dat die compensation & benefits managers ook onderling zeer open communiceren over hun topsalaris-strategieën. Van die openheid heb ik overigens van bij het ontstaan van het Centre, in 2006, een erezaak gemaakt.”

Uitbreiding

Dankzij de samenwerking met Deloitte kan de database gevoelig uitgebreid worden. Xavier: “We gaan bv. in het VK niet enkel de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven opnemen, maar de lat lager leggen en 250 bedrijven opnemen. We willen ook meer Zweedse bedrijven meenemen in ons rapport en onze actieradius uitbreiden naar Spanje en Italië bv.”

Bottom-up

 
De database wordt gevoed met cijfers uit de remuneratierapporten. De gegevens worden ingevoerd onder nauw toezicht van onderzoeker Said Loyens. Sinds kort is er overigens een tool in gebruik die de inputter doorheen de gegevens uit de remuneratierapporten leidt, wat de foutenmarge nog verkleint. Patrick pikt in: “Die bottom-up aanpak is exemplarisch voor dit hele partnership, nl. samenwerken rond concrete gegevens, zodat we een betrouwbare en verfijnde benchmark kunnen aanreiken aan onze stakeholders.”

Xavier Baeten, Professor of Management Practice: “Door het Deloitte-netwerk in te brengen, creëren we een heus hefboomeffect, zowel in de breedte als in de diepte.”

De wereld rondom ons

Aan onderzoekstopics van het Centre alvast geen gebrek. Xavier: “Ons ankerpunt blijft de jaarlijkse benchmark en het genuanceerde debat dat daarmee samengaat. We willen transparantie creëren in een behoorlijk technische materie, maar we zijn niet blind voor de wereld rondom ons. Zo willen we bv. bekijken hoe toplonen zijn samengesteld in een bedrijf dat duurzame waardecreatie voorstaat? Waar liggen de verschillen met ‘traditionele’ bedrijven? Als business school hebben we de ambitie én de taak om die maatschappelijke rol te vervullen.”

Meer weten over het Executive Remuneration Research Centre?