Een nieuwe overnamecultuur?

BDO verwacht dat de overnamecultuur zal veranderen nu Amerikaanse private-equitybedrijven meer en meer hun zinnen zetten op de Europese middenmarkt.  

De belangstelling van Amerikaanse private-equitybedrijven voor de Europese middenmarkt, het werkterrein van BDO, is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Een goede reden dus voor de internationale accountantsorganisatie om aan te geven hoe Europese bedrijven zich kunnen voorbereiden. Vlerick-professor Mathieu Luypaert, deskundige op het gebied van fusies en overnames, geeft tekst en uitleg.

Amerikaanse private-equityfirma’s doen het zeer goed. Managementteams en aandeelhouders hoeven zich niet te laten afschrikken door hun succes, maar moeten zich wel aanpassen. Ze moeten zich eerder, beter en anders voorbereiden, met name als ze meer waarde en zekerheid willen creëren.

Drie verschillen

In 'Horizons', zijn driemaandelijkse internationale magazine over fusies en overnames, vergelijkt BDO de situatie aan de overkant van de grote plas met die in Europa. Daarbij worden drie fundamentele verschillen aan het licht gebracht die betrekking hebben op de aanpak en het voltooiingsproces, de schuldenmarkt en de positie van het management.

1. In de VS is er veeleer sprake van een datagedreven aanpak. In vergelijking met Europese bedrijven wordt veel meer belang gehecht aan analyse en cijfers. Voltooiing is bovendien geen stap van de transactie, het is een proces.
➔ Europese bedrijven moeten investeren in meer data die gemakkelijk kunnen worden benut.

2. De schuldenmarkt in de VS is instabieler, minder gestructureerd en beter afgestemd op het onderliggende krediet.
➔ De globale financiële crisis heeft een toevloed aan schuldfondsen teweeggebracht, dus wellicht geldt dit punt ook voor de situatie in Europa.

3. Op de Europese middenmarkt zijn managementbuy-outs de heersende norm, in de VS wordt echter meer geopteerd voor institutionele buy-outs.
➔ Europese bedrijven moeten hun managementteams onder de loep nemen.

Professor Mathieu Luypaert: “Private-equitybedrijven in de VS beschikken over steeds meer ‘dry powder’ (kasreserves). Daarnaast woedt er een harde concurrentiestrijd op de Amerikaanse overnamemarkt. Private-equityfirma’s worden er dus toe aangezet om in Europa op zoek te gaan naar interessante organisaties die ze kunnen overnemen. Dat heeft belangrijke veranderingen in de overnamecultuur tot gevolg. Culturele verschillen die boven water komen tijdens het integratieproces na de samensmelting, zijn een van de voornaamste redenen waarom fusies en overnames mislukken. Culturele verschillen bij het afsluiten van een transactie zijn misschien wel even belangrijk, maar werden tot nog toe nauwelijks bestudeerd in de academische literatuur. Het artikel van BDO biedt uiterst waardevolle inzichten hieromtrent, en legt de nadruk op een datagedreven aanpak, procesvoering als onderhandelingsmiddel en minder afhankelijkheid van het huidige management.”