Geëngageerde klanten als motor van de energietransitie

Hernieuwbare energie en de digitalisering van het elektriciteitsnet hebben de deur open gezet voor een ingrijpende verandering op Europees niveau. De groeiende behoefte aan flexibiliteit zorgt ervoor dat klanten aan het roer komen te staan van de energietransitie. Ze spelen een steeds actievere rol op de energiemarkt via slimme netwerken, slimme huizen en nieuwe diensten, en ze nemen verantwoordelijkheid op voor de manier waarop ze elektriciteit gebruiken en consumeren.

Deze verschuiving is het gespreksonderwerp van een paneldebat, gemodereerd door professor Leonardo Meeus, Directeur van het Vlerick Energy Centre. Het paneldebat maakt deel uit van de jaarlijkse ‘Policy Conference’, de belangrijkste Europese conferentie over duurzaam energiebeleid. De conferentie is het orgelpunt van de ‘Sustainable Energy Week’ van de Europese Commissie (EUSEW16), die plaatsvindt van 13 tot 17 juni in Brussel.

Reeds van bij het ontstaan heeft de Energy Union de klant een centrale rol toebedeeld. De op til zijnde herziening van de energiewetgeving – het zogenaamde ‘Winter Package’ – zal het regelgevend kader voor actieve klanten verder uitdiepen. Dit paneldebat wil innovatieve voorbeelden in de kijker zetten en aanbevelingen voor beleidsmakers opstellen rond hoe klanten zich kunnen engageren en voordeel kunnen halen uit een slimmere energiemarkt. Het debat is een gezamenlijke organisatie van de belangrijkste Europese sectorverenigingen en regelgevende instanties, nl. ENTSO-E, EDSO for Smart Grids, CEER, SEDC en The IDEAS Platform. Ze hebben de krachten gebundeld om te verkennen hoe klanten zelf deze energietransitie kunnen sturen.

De focus ligt op hoe flexibiliteit aan de vraagzijde een rol kan spelen in het behalen van de EU energiedoelstellingen:

 • De behoefte aan actieve klanten die deelnemen aan de markt, waaronder ook het evenwicht op de markt via een betere samenwerking tussen het transmissie- en distributieniveau
 • De voordelen van slimme meters: nauwkeurige en beveiligde data rond energieverbruik en klanten die zo slimme keuzes kunnen maken en zowel energie als geld kunnen uitsparen
 • Goede voorbeelden van uitwisselen van ervaringen en het monitoren van de markt, met als garantie dat de Europese energiemarkt aan de klant de beloofde voordelen biedt
 • Uitdagingen en opportuniteiten van klantenparticipatie bij het gebruik van nieuwe technologieën, zoals slimme huizen, opslag en eigen verbruik van de opgeslagen energie

Gerelateerd nieuws

 1. Cocreatie? Groter engagement, betere implementatie

  Datum: 07-01-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Ga ik verder voor de winstmaximalisatie van een bedrijf of wil ik studenten meer kennis laten verwerven?” Dat is het punt waarop Koen Tackx gekomen was toen hij de keuze voor de academische wereld maakte. In september ging hij van start als professor in strategie en marketing aan Vlerick Business School. Zijn sectorfocus ligt op telecommunicatie, energie en financiën.
 2. Leonardo Meeus wordt lid van de adviesraad van het Europese evolvDSO project over de toekomstige rol van distributienetbeheerders

  Datum: 27-03-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Vlerick-professor Leonardo Meeus die gespecialiseerd is in de energiemarkt is lid geworden van de adviesraad van het evolvDSO project. evolvDSO wordt mee gefinancierd door de Europese Commissie; de coördinatie van het project is in handen van Enel Distribuzione. Het is de bedoeling om de belangrijkste hiaten op het vlak van onderzoek en technologie op te vullen zodat distributienetbeheerders (DSO’s) op efficiënte manier hun nieuwe en toekomstige rollen binnen het Europese elektriciteitssysteem kunnen vervullen.
Alle artikels