Geëngageerde klanten als motor van de energietransitie

Hernieuwbare energie en de digitalisering van het elektriciteitsnet hebben de deur open gezet voor een ingrijpende verandering op Europees niveau. De groeiende behoefte aan flexibiliteit zorgt ervoor dat klanten aan het roer komen te staan van de energietransitie. Ze spelen een steeds actievere rol op de energiemarkt via slimme netwerken, slimme huizen en nieuwe diensten, en ze nemen verantwoordelijkheid op voor de manier waarop ze elektriciteit gebruiken en consumeren.

Deze verschuiving is het gespreksonderwerp van een paneldebat, gemodereerd door professor Leonardo Meeus, Directeur van het Vlerick Energy Centre. Het paneldebat maakt deel uit van de jaarlijkse ‘Policy Conference’, de belangrijkste Europese conferentie over duurzaam energiebeleid. De conferentie is het orgelpunt van de ‘Sustainable Energy Week’ van de Europese Commissie (EUSEW16), die plaatsvindt van 13 tot 17 juni in Brussel.

Reeds van bij het ontstaan heeft de Energy Union de klant een centrale rol toebedeeld. De op til zijnde herziening van de energiewetgeving – het zogenaamde ‘Winter Package’ – zal het regelgevend kader voor actieve klanten verder uitdiepen. Dit paneldebat wil innovatieve voorbeelden in de kijker zetten en aanbevelingen voor beleidsmakers opstellen rond hoe klanten zich kunnen engageren en voordeel kunnen halen uit een slimmere energiemarkt. Het debat is een gezamenlijke organisatie van de belangrijkste Europese sectorverenigingen en regelgevende instanties, nl. ENTSO-E, EDSO for Smart Grids, CEER, SEDC en The IDEAS Platform. Ze hebben de krachten gebundeld om te verkennen hoe klanten zelf deze energietransitie kunnen sturen.

De focus ligt op hoe flexibiliteit aan de vraagzijde een rol kan spelen in het behalen van de EU energiedoelstellingen:

 • De behoefte aan actieve klanten die deelnemen aan de markt, waaronder ook het evenwicht op de markt via een betere samenwerking tussen het transmissie- en distributieniveau
 • De voordelen van slimme meters: nauwkeurige en beveiligde data rond energieverbruik en klanten die zo slimme keuzes kunnen maken en zowel energie als geld kunnen uitsparen
 • Goede voorbeelden van uitwisselen van ervaringen en het monitoren van de markt, met als garantie dat de Europese energiemarkt aan de klant de beloofde voordelen biedt
 • Uitdagingen en opportuniteiten van klantenparticipatie bij het gebruik van nieuwe technologieën, zoals slimme huizen, opslag en eigen verbruik van de opgeslagen energie

Gerelateerd nieuws

 1. Reizen als leerschool en levenslang leren

  Datum: 15-10-2020
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Bedrijven wachten steeds langer om naar de beurs te trekken. Vroeger was dat gemiddeld na 8 jaar. Nu is dat eerder 13 jaar”, zegt Natalia Matanova, die onlangs de Pennsylvania State University verliet om bij ons aan de slag te gaan als professor of Corporate Finance. Ze praat over haar vakgebieden, over wat haar aantrekt bij Vlerick Business School en over de impact van de coronacrisis op de IPO-markt.
 2. Slecht nieuws brengen? Doe het op de juiste manier.

  Datum: 20-03-2020
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  David Patient die onlangs werd benoemd tot professor leidershap, mensen en organisaties aan Vlerick Business School, is een grote literatuurliefhebber. “Ooit doceerde ik een vak over leiderschap en Shakespeare. Daarvoor gebruikte ik het toneelstuk Henry V. Het was misschien wel de interessantste leservaring ooit.” Davids liefde voor taal en communicatie loopt als een rode draad door zijn carrière. Eerder was hij als professor organisatiegedrag verbonden aan de Católica-Lisbon School of Business.
Alle artikels