Het geheim achter een succesvolle digitale transformatie

Bron: Stijn Viaene (2020). Learn to Succeed with Digital Transformation. Cutter Business Technology Journal. Vol. 33; Iss. 1; pp. 32-33.

Digitale transformaties zijn in principe zwaar of héél zwaar. Verwacht dus niet dat alles meteen vlot zal verlopen. Bereid je voor op een hobbelig parcours met onverwachte wendingen. Uit mijn onderzoek heb ik de vijf belangrijkste tips geselecteerd om de transformatie tot een goed einde te brengen:

1. Aanvaard de nieuwe realiteit van concurrentie in het digitale tijdperk: 
        a. De ervaring van de klant is waardevol. 
        b. Klanten zijn bewegende doelwitten. 
        c. Partnerschappen binnen een ecosysteem creëren extra waarde. 
        d. Digitale platformen stimuleren de gezamenlijke waardecreatie van partners in een ecosysteem.

Om je bedrijf toekomstbestendig te maken moet er bij alle strategische en organisatorische beslissingen rekening gehouden worden met die vier feiten.

2. Stel een managementteam samen dat thuis is in de digitale wereld. Een sterk management is cruciaal om de noodzakelijke gedurfde transformatiebeslissingen te nemen en het vertrouwen in de transformatie te behouden in een wereld die door nieuwe digitale technologieën steeds turbulenter wordt. Sterke managementteams hebben een gezamenlijk doel voor ogen. Ze worden als het ware gestuurd door een gemeenschappelijke Poolster die bepalend is voor alle beslissingen met betrekking tot de transformatie.

3. Zorg ervoor dat je organisatie succes boekt in het digitale tijdperk. Spring wat technologie betreft niet mee op de kar uit angst of hoop – dat is geen goede strategie. In het turbulente digitale tijdperk moet je beredeneerde gokken wagen door een investeringsportfolio op te bouwen gericht op drie zaken: 
        a. Je kernactiviteiten versterken met het oog op de nieuwe digitale realiteit. 
        b. Je kernactiviteiten benutten voor nieuwe, verwante groeiopportuniteiten. 
        c. Disruptieve opties overwegen.

Bovendien kan je groei versneld worden door weloverwogen beslissingen te nemen over hoe je de digitale middelen en capaciteiten inzet en deelt bij het wagen van die gokken.

4. Focus je inspanningen en middelen op je prioriteiten. Transformaties krijgen pas echt vorm wanneer het budget beïnvloed wordt. Anders gezegd: als je een nieuwe digitale strategie ontwikkelt zonder de allocatie van de middelen te wijzigen, zal de transformatie weinig effect hebben. Bij een digitale transformatie moeten alle lopende investeringen en veranderingsprojecten volledig herzien worden. Initiatieven die niet relevant zijn voor de digitale transformatie, moeten stopgezet worden, zodat de middelen opnieuw toegewezen kunnen worden. Stel jezelf de vraag: is het wel een transformatie als we nergens mee stoppen?

5. Reorganiseer om nieuwe, flexibele manieren van werken te stimuleren. Zodra het management op één lijn zit, duidelijke en ambitieuze doelen heeft gesteld en inspanningen heeft geleverd om de strategie te ondersteunen met de nodige middelen, moet het bedrijf zo gereorganiseerd worden dat het digitale opportuniteiten sneller dan de concurrentie kan verkennen en benutten. Daarvoor bestaan geen kant-en-klaar stappenplan – afgezien van enkele fundamentele organisatieprincipes (bv. autonome, multidisciplinaire samenwerking) en aanbevolen, maar grotendeels experimentele, organisatiemodellen (bv. het Spotify-model1). Het succes van de digitale transformatie zal dus uiteindelijk afhangen van het vermogen van de organisatie en haar management om sneller dan de concurrentie te leren hoe je wendbaar wordt.

Echte digitale leiders positioneren hun organisatie zo dat ze kunnen concurreren met digitale producten en diensten, maar laten zich ook inspireren door digitale technologieën om nieuwe, wendbare manieren van werken te ontwikkelen die bestand zijn tegen de turbulente buitenwereld. Door iedereen binnen de organisatie uit te nodigen om bij te dragen aan de digitale transformatie, leert iedereen hoe het anders en beter kan, waardoor de organisatie collectief succes kan boeken.

1 In 2014 besprak Henrik Kniberg, een lean/agile-coach die voornamelijk voor Lego en Spotify werkt, in twee video's op de Spotify Labs-blog de engineeringcultuur bij Spotify (bekijk deel 1 en deel 2).

Over de auteur: Stijn Viaene is professor en partner bij Vlerick Business School en heeft de leiding over het focusdomein Digitale Transformatie. Hij is ook professor bij de onderzoeksgroep Beleidsinformatica (LIRIS) van KU Leuven. Hij is de auteur van het boek Digital Transformation Know How: Connecting Digital Transformation, Agility and Leadership (Leuven, België: Acco, 2020 – ISBN 978-94-6379-813-6).

Digitale tranformatie opleidingen

Gerelateerd nieuws

 1. Voetbal, M&A voorspellingen en Machine Learning

  Datum: 05-01-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Momenteel worden robotgestuurde procesautomatiseringen al vaak toegepast in financiële afdelingen om de werknemers van monotone taken te verlossen. Echter, ondanks het bloeiende vakgebied van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML), zijn financiële applicaties van deze laatste technieken vrij schaars. Door een connectie te maken met een scheidsrechter die al dan niet een goal afkeurt, trachten Lennert Van der Schraelen, Kristof Stouthuysen en Mathieu Luypaert een interessante toepassing tot stand te brengen betreffende fusies en overnames (M&A).
 2. Zijn CFO’s de Lucky Luke van besluitvorming?

  Datum: 14-12-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Aan een sneltempo data analyseren en op basis van de geleverde resultaten doortastend beslissingen nemen, vormt in het huidige digitale klimaat voor veel ondernemingen en beslissingsmakers nog steeds een grote uitdaging. Los van het technologische effect vergt dit niet alleen een geïntegreerde kijk op de data en besluitvorming, maar ook een data gedreven bedrijfscultuur. Daarbij kan de CFO een belangrijke katalysator zijn om organisaties te ondersteunen in de transformatie naar een meer flexibele en effectieve besluitvormende entiteit.
Alle artikels