Hoe innovatie stimuleren in een KMO

Waarom zou je als onderneming wakker moeten liggen van innovatie, wanneer de zaken toch goed lopen? Zodra een bedrijf succes kent, is het een natuurlijke reactie om op veilig te gaan spelen en weinig risico’s te nemen. Volgens Katleen De Stobbeleir, professor Leiderschap aan Vlerick Business School, zijn bedrijven zich echter te weinig bewust van een veelvoorkomend fenomeen binnen hun ecosystemen: The Red Queen’s Race. Met deze stelling gaf ze het startschot voor een panelgesprek georganiseerd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen en Vlerick Business School op 5 oktober op de campus in Gent.

The Red Queen’s Race verwijst naar een scène uit Lewis Carroll’s ‘Alice in Wonderland’, waarin Alice racet met de Rode Koningin. Maar hoe hard Alice ook rent, ze slaagt er niet in de koningin in te halen. “It takes all the running you can do, to keep in the same place”, aldus de Rode Koningin.

Syntra debate innovation
Professor Katleen De Stobbeleir

Om de race te kunnen winnen, moet Alice naast snelheid ook een andere strategie hanteren. Katleen De Stobbeleir: “Innovatie is niet alleen noodzakelijk om een concurrentievoordeel te verkrijgen, maar ook om te kunnen overleven. Het is een proces dat bestaat uit vier belangrijke stappen: ideeën genereren, selecteren, promoten en implementeren. Gedurende heel het proces moet je de nodige acties nemen.”

Na de introductie werd via een aantal stellingen gepeild naar de visie rond innovatie van het aanwezige publiek. Een panel van deskundigen besprak op basis van de resultaten de aangekaarte pijnpunten.

Syntra debate innovation
Van links naar rechts: Roeland Pelgrims (Palmyra Brands), Tine Holvoet (Vlerick Business School), Peter Lambert (Nobilis Worldwide Services) and Katleen De Stobbeleir (Vlerick Business School)

#1 Innovatie is een toverspreuk waarmee Vlaamse bedrijven competitief willen blijven, maar veel resultaat zien we niet.

Tine Holvoet (Senior Research Associate, Vlerick Business School) beaamt deze stelling: “Recente innovatiestatistieken tonen aan dat amper 20% van Vlaamse ondernemers met iets nieuws beweert bezig te zijn.” Andere panelleden zijn echter van mening dat er wel merkbare resultaten zijn. Zo werd er onder andere verwezen naar de start-up scène binnen Vlaanderen die volgens hen zeer innovatief is.

#2 Wat is het belangrijkste kenmerk van een innovatief klimaat in een KMO?

Ten eerste is er nood aan creativiteit. Een gebrek daaraan zorgt ervoor dat onder andere klassieke familiebedrijven te weinig innovaties doorvoeren. Ten tweede is een veilige context essentieel. Mensen moeten namelijk het gevoel hebben dat het aanbrengen van nieuwe ideeën welkom is en aangemoedigd wordt. Tot slot is er nood aan samenwerking. Hierbij moet de focus gelegd worden op het iteratieve proces van snel en in hoge frequentie samen na te denken.

#3 Hoe stimuleer je innovatie in een KMO?

Zoals er verschillende wegen naar Rome leiden, zo zijn er ook verschillende manieren om innovatie te stimuleren. Volgens het publiek zijn de effectiefste initiatieven:

 • Diverse profielen aanwerven (41%)
 • Minder directief zijn als leider (28%)
 • Medewerkers input geven van buitenaf via opleiding of netwerking (24%)
 • Jezelf als bedrijfsleider laten begeleiden en coachen rond innovatie (7%)
#4 Welke rol speel je als organisatie in het stimuleren van innovatie in de KMO?

Tijdens het debat werden vier mogelijke rollen als antwoord op deze stelling gedefinieerd. In de eerste plaats is het belangrijk dat creativiteit wordt gestimuleerd, ten tweede dat nieuwe kennis wordt aangereikt, ten derde is het belangrijk dat er praktijkvoorbeelden worden gegeven. Het belang van netwerken is een laatste, niet onbelangrijke manier om de innovatie in de KMO’s te stimuleren.

#5 Wat is de meest efficiënte manier om KMO’s te overtuigen van de meerwaarde van innovatie?

Het publiek was van mening dat volgende oplossingen hiervoor het doeltreffendst zijn:

 • Rond concrete uitdagingen werken (45%)
 • Goede voorbeelden van innovatie delen (41%)
 • Bruggen bouwen tussen KMO’s via het opzetten van netwerken (14%)

Afsluiten deden de panelleden met innovatieadvies voor de aanwezigen in de zaal:

 • Zet de goede voorbeelden binnen je onderneming in de verf.
 • Besef dat externe opleidingen dikwijls prachtige ideeën genereren en een grote meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van je medewerkers.
 • Vervang buzzwords door een meer analytische benadering van innovatie.
 • Zoek advies bij elkaar.
 • Vlaamse ondernemingen hebben al heel wat kaarten in handen. Met een klein duwtje in de rug kan Vlaanderen op de ondernemende wereldkaart worden gezet.
 • Schaf interne e-mails af, zet in op coffee corners en voorzie veel informele momenten ter verrijking van kennis.

Gerelateerd nieuws

 1. Covid-patenten en R&D-races zullen ons redden, niet de WHO

  Datum: 29-05-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Vaccintechnologie vrij beschikbaar stellen voor iedereen klinkt goed. Volgens professor Walter Van Dyck zal een verbod op patenten de toegang tot vaccintechnologie echter vertragen en – erger nog – innovatie doen opdrogen. Om het slopende gevecht met het virus aan te gaan, heb je een klein aantal globale, kapitaalkrachtige farmaceutische bedrijven nodig die als spil functioneren van een ecosysteem dat initieel universitair onderzoek verder ontwikkelt en de schaal heeft om de globale distributie te leiden.
 2. 'Digitalisering helpt bij leren, ook op een businessschool'

  Datum: 30-04-2019
  Categorie: Opiniestukken
  Marion Debruyne, decaan van Vlerick Business School, ziet het onderwijs in rap tempo veranderen. ‘We moeten de impact van digitalisering op bedrijven inbouwen in onze programma’s en toepassen op de manier waarop we onderwijs geven.’
Alle artikels