Imago en aantrekkelijkheid van ondernemen in Vlaanderen blijft relatief laag

Resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor 2013

Ondernemerschap wordt door de helft van de Vlamingen beschouwd als een goede carrièrekeuze. Toch vinden minder Vlamingen dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen veel aanzien genieten. Verder zet de dalende trend op het vlak van individuele zelfperceptie zich door. Hoewel Vlamingen wel opportuniteiten zien om een eigen bedrijf op te richten is er onvoldoende vertrouwen in eigen kunnen en blijft ook de angst voor mislukking een remmende factor. Er is in Vlaanderen over het algemeen relatief weinig ontluikend en nieuw ondernemerschap in vergelijking met andere landen. Ten slotte blijkt wel dat zowel startende als meer ervaren ondernemers een relatief hoog emotioneel welzijn ervaren.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de meest recente Global Entrepreneurship Monitor, een jaarlijkse internationale studie die peilt naar het ondernemersklimaat via een bevraging bij de actieve bevolking tussen 18 en 64. Uniek is de zeer brede benadering van ondernemerschap: de focus ligt vooral op de ondernemerschaps¬mentaliteit van de bevolking, het ontluikend ondernemerschap en de ambities van starters.

Voor Vlaanderen wordt het onderzoek uitgevoerd door professor Hans Crijns en onderzoekers Niels Bosma en Tine Holvoet van Vlerick Business School. Het onderzoek gebeurt binnen het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) in opdracht van de Vlaamse regering.

Zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van ondernemerschap

 

Het is opmerkelijk dat hoewel ondernemerschap beschouwd wordt als een goede carrièrekeuze  door meer dan de helft van de Vlamingen (58%), slechts ongeveer evenveel respondenten (54%) geloven dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen een hoge status en veel respect genieten.
Professor Ondernemerschap Hans Crijns: “54% lijkt niet laag, maar in vergelijking met buurlanden die boven de 70% scoren, is dat wel zo. Meer zelfs: behalve in Japan is de statusperceptie over ondernemers nergens in de wereld structureel zo laag. Toch strookt het aantal Vlamingen dat ondernemerschap als een goede carrièrekeuze ziet, wel met dat in andere landen. Aangezien ons dit al jaar na jaar opvalt, gaan we hier momenteel dieper op in via onderzoek over de beeldvorming van ondernemerschap in de media.”
Slechts 4 op 10 Vlamingen (41%) vinden dat er in de media voldoende aandacht is voor de succesverhalen van nieuwe bedrijven en ondernemers. Dat is lager dan in 2012.

Over het algemeen kunnen we in de afgelopen jaren ook spreken van een dalende trend op het vlak van de individuele zelfperceptie rond ondernemerschap,” zegt Hans Crijns. “Dit betekent dat er nogal wat mensen zichzelf niet als ondernemer zien.”

 • 34% van de respondenten ziet in de komende 6 maanden voldoende opportuniteiten om een bedrijf op te richten. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2012 en dat cijfer ligt ook in lijn met de andere Europese referentielanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk).
 • 1 op 3 heeft voldoende vertrouwen in eigen kunnen en zegt over de nodige kennis, bekwaamheid en ervaring te beschikken om een nieuw bedrijf op te richten. Dat is vergelijkbaar met Frankrijk, maar het vertrouwen in de andere referentielanden ligt wat hoger.
 • Bijna de helft (47%) van de respondenten die goede kansen zien om een bedrijf op te starten, geeft wel aan dat de angst voor mislukking hen weerhoudt om een bedrijf op te richten.
 • De effectieve startintentie ligt relatief laag. Slechts 6% heeft de intentie om binnen 3 jaar ook echt effectief een nieuw bedrijf op te starten. Het gaat daarbij wel om mensen die (nog) niet actief of concreet bezig zijn met een start-up.

Ontluikend en nieuw ondernemerschap relatief laag

De TEA-indicator is vergelijkbaar met het niveau in 2011 en bedraagt 4,4%. De indicator geeft weer hoeveel personen van de totale bevolking tussen 18 en 64 actief betrokken zijn bij het oprichten van een nieuwe onderneming of leiding geven aan een eigen bedrijf dat niet ouder is dan 3,5 jaar.

Ambities van starters

De aspiraties voor jobcreatie blijven laag. Het aandeel nieuwe ondernemers dat verwacht om in de komende 5 jaar ten minste 5 banen te creëren, schommelt rond de 1%. Dat is 2 keer lager dan in Nederland en het VK.
Hans Crijns: “Verder onderzoek zou kunnen aantonen of dit te wijten is aan de regelgeving en perceptie rond jobcreatie en loonkosten, dan wel verklaard kan worden doordat Vlamingen minder optimistisch of meer realistisch zijn.”

Ook op vlak van innovatiegerichtheid kan het beter en scoort Vlaanderen lager dan gemiddeld. In de periode 2011-2013 slaat minder dan 20% van de respondenten de weg van de innovatie in voor hun startup.

De Vlaming heeft wel een zeer internationale kijk op ondernemen. Hans Crijns: “Deze hogere score dan in de referentielanden heeft vermoedelijk te maken met onze kleine en open economie en met de minieme taalbarrières met de ons direct omringende landen.”

Emotioneel welzijn

Via een jaarlijks wisselend thema legt de Global Entrepreneurship Monitor ook elk jaar een accent op een specifiek aspect van ondernemerschap. In 2013 volgt het onderzoek de globale trend waarbij steeds meer aandacht is voor sociale aspecten, welzijn en de balans tussen werk en privé.
Op basis van de globale data blijkt dat zowel de startende als de meer ervaren ondernemers een hoog emotioneel welzijn ervaren. Opvallend is het zeer positieve resultaat voor vrouwelijke ondernemers. Zij benadrukken de enorme vrijheid die ze als ondernemer hebben om werk en privé beter op mekaar te kunnen afstemmen.

OVER DE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
In 2013 werd het GEM-onderzoek in 70 verschillende economieën uitgevoerd, en voor de 13de keer in Vlaanderen. De conclusies zijn enerzijds gebaseerd op de Adult Population Survey, een bevraging bij de bevolking tussen 18 en 64 via een representatieve steekproef van 1145 respondenten. Anderzijds levert de National Expert Survey bijkomende kwalitatieve inzichten in het ondernemingsklimaat in Vlaanderen op basis van een bevraging van experten. De data werden verzameld in 2013 en geanalyseerd in 2014.

OVER HET STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE
Het
Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) adviseert de Vlaamse overheid op basis van fundamenteel en toegepast economisch toponderzoek binnen drie domeinen; (i) startende ondernemingen en ondernemerskapitaal, (ii) de ontwikkeling en doorgroei van KMO’s, en (iii) het meten en identificeren van economische clusters (met bijzondere aandacht voor de analyse en implementatie van een nieuw industrieel beleid). Daarnaast heeft het Steunpunt ook de opdracht om een gegevensbank aan regionaal-economische indicatoren te ontwikkelen (het zogenaamde Regional Data Warehouse, RDW).

Gerelateerd nieuws

 1. Vlaams gebrek aan ondernemingszin zit cultureel ingebakken

  Datum: 22-09-2016
  Categorie: Persberichten
  1 op 10 bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met 15 jaar geleden. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak, omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral te wijten is aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 2. Vlerick lanceert twee nieuwe gespecialiseerde Masters-opleidingen

  Datum: 14-09-2016
  Categorie: Persberichten
  Bij het begin van het nieuwe academiejaar dat deze week plechtig geopend werd in Brussel, lanceert Vlerick Business School twee nieuwe Masters-opleidingen. Het gaat over een Masters in Innovation & Entrepreneurship in Leuven en een Masters in International Management & Strategy in Brussel. Beide richtingen die inspelen op een trend naar meer specialisatie, zijn meteen sterk gestart met respectievelijk 29 en 35 studenten.
Alle artikels