Opleiding op maat is sleutel om oudere werknemer langer aan het werk te houden

Resultaten onderzoek naar de opleidingsbehoeften van 45-plussers

Dat we langer zullen moeten werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, valt niet meer te ontkennen. Maar hoe kunnen we oudere werknemers helpen om hun job haalbaar en boeiend te houden tot aan de eindmeet? Dat opleidingen hierin een cruciale rol kunnen spelen is niet nieuw. Wel dat die opleidingen vaak aan hun doel voorbijgaan, omdat ze niet aangepast zijn aan de specifieke verwachtingen en noden van deze doelgroep. Dat blijkt uit onderzoek van Vlerick Leuven Gent Management School samen met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds (ESF) naar de specifieke opleidingsverwachtingen bij 45-plussers. De belangrijkste conclusies? Zorg voor een goede mix van leeftijden, focus op hun sterktes i.p.v. wat ze niet (meer) kunnen, en vertrek vanuit hun hoge motivatie om bij te leren.

Het grote voorbeeld Zweden: levenslang leren werkt

Volgens de meest recente cijfers van het OECD bedraagt de tewerkstellingsgraad in België slechts 61,6%. Als we naar de groep van oudere werknemers kijken, is die situatie zelfs ronduit problematisch: slechts 35,3% van de mensen in de leeftijdscategorie 55 tot 64 maakt deel uit van de actieve beroepsbevolking. Daarmee zit ons land 19,2% beneden het Europese gemiddelde van 54,5% en bungelen we aan de staart van de OECD-landen inzake de arbeidsparticipatiegraad van oudere werknemers.

Wat we in elk geval kunnen leren van koploper Zweden, waar de tewerkstellingsgraad voor mannen en vrouwen tussen de 55 en 64 maar liefst 70,1% bedraagt, is dat zij reeds lang de aanpak van ‘levenslang leren’ hanteren. Door te investeren in opleiding kunnen ervaren werknemers zowel op het vlak van kennis als competenties beter en blijvend mee functionerend in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Op hun 55ste hebben ze immers nog een carrière van 10 jaar voor de boeg, ook al bevinden ze zich op het einde van hun loopbaan.

Wat verwachten oudere werknemers van een opleiding?

Uit een kwalitatief onderzoek bij 45-plussers in België blijkt dat ervaren werknemers specifieke wensen hebben rond opleidingen. Bedrijven die rekening daarmee houden zorgen ervoor dat de aangeboden opleidingen een grotere impact en rendement hebben, en… hen dus langer aan het werk kunnen houden.

1. Vermijd het ‘wij/zij’-gevoel

Oudere werknemers worden niet graag behandeld als een aparte groep. Niet alleen voelen ze zich daardoor gestigmatiseerd, maar heterogene groepen hebben volgens hen ook extra voordelen voor het bedrijf. Enerzijds kunnen ze hun ervaring en praktijkvoorbeelden delen met jongeren, anderzijds kunnen ze van jongeren recente theoretische kennis opsteken en leren netwerken. De enige uitzondering hierop vormen IT-opleidingen, waar oudere werknemers een opsplitsing volgens leeftijd wel als nuttig beschouwen.

2. Focus op hun sterktes i.p.v. hun zwakke punten

Oudere werknemers hebben de schoolbanken al enige tijd achter zich, en voelen zich tijdens een opleiding vaak onzeker. Ze durven niet altijd vragen stellen of mee te doen met een rollenspel. Ook vrezen ze onvoldoende voorkennis te hebben om te kunnen volgen. Een paar kleine ingrepen kunnen die onzekerheid wegnemen: voldoende pauzes inlassen, een rustig lestempo, kleine groepen, lesmateriaal op voorhand ter beschikking stellen, en het integreren van hun ervaring in de opleiding. Ze geven ook de voorkeur aan praktische, bondige en stap-voor-stap cursussen.

3. Ga uit van een hoge motivatie

Weg met het vooroordeel dat ervaren werknemers minder scholingsbereid zouden zijn. Ze zijn net zeer gemotiveerd om een opleiding te volgen. De belangrijkste redenen die ze aangeven zijn: zelfontplooiing, mee zijn, sociale contacten en zich verrijken.

Gerelateerd nieuws

 1. 35 Belgische bedrijven mogen zichzelf een “Great Place to Work” noemen

  Datum: 13-03-2018
  Categorie: Persberichten
  Zo’n 25.000 werknemers hebben hun stem laten horen. Vanavond werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt in de Event Lounge te Brussel. In totaal ontvingen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
 2. De 20 beste werkplekken van 2017 – EASI en Torfs opnieuw nummer 1

  Datum: 15-03-2017
  Categorie: Persberichten
  De werknemers hebben hun stem weer laten horen. Gisterenavond warden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. EASI en Torfs staan respectievelijk voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in België. Dat zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
Alle artikels