“Je kan loonbeleid niet loskoppelen van bedrijfsstrategie”

Hudson en Vlerick stellen samen het ‘Loonhuis van de Toekomst’ voor

“Zelden hebben we een evenement georganiseerd dat de deelnemers in zo’n korte tijdspanne zoveel food for thought gaf”, aldus Ivan De Witte, CEO van Hudson Benelux. Tijdens de conferentie ‘Loonhuis van de Toekomst’ op de Brusselse Vlerick-campus kreeg het talrijk opgekomen publiek dan ook een pak inzichten mee. Na een voorstelling van de white paper ‘Future House of Rewards’ volgden inspirerende verhalen uit de praktijk van Ontex en KBC. De apotheose: een geanimeerd paneldebat met enkele tenoren uit de Belgische ondernemerswereld. We spraken erover met Ivan De Witte en Xavier Baeten, Professor Reward & Sustainability bij Vlerick.

Met de voorstelling van de white paper ‘Future House of Rewards’ werd de toon van de conferentie meteen gezet. Waarom hebben jullie deze white paper gemaakt?

Xavier Baeten: “55-jarige werknemers (uitvoerende bedienden en lager kader) verdienen gemiddeld 45% meer dan hun 30-jarige collega’s in dezelfde functie. Dat is niet alleen een fundamentele onrechtvaardigheid, maar ook een probleem in de huidige context waarbij mensen steeds langer aan het werk zijn. Dat was het uitgangspunt om binnen het Centre for Excellence in Strategic Rewards aan Vlerick Business School in samenwerking met Hudson dit academisch onderzoek op te starten.”

Ivan De Witte - HudsonIvan De Witte: “Ook wij ondervinden op het terrein dat er nood is aan een nieuwe aanpak rond loonbeleid. De tijd is rijp om het anders aan te pakken: de context is veranderd, maar ook de verantwoordelijkheden. Die liggen niet meer alleen bij werkgevers, maar ook bij de werknemers die flexibiliteit en inspraak wensen. Het onderzoek past perfect binnen de leerstoel die we met Vlerick hebben rond ‘Managing Talent of the Future’. De white paper ‘Future House of rewards’ geeft aanbevelingen die gebaseerd zijn op een analyse van nieuw en bestaand academisch onderzoek, een internationale vergelijkende studie, maar ook de uitvoering in de praktijk komt goed aan bod.”

Waarom hebben jullie een conferentie georganiseerd?

Xavier Baeten: “De grote opkomst – we waren volledig volzet  – bewijst dat hiervoor een groot draagvlak is. We wilden een genuanceerd verhaal brengen en daarom vonden we het belangrijk om niet alleen de resultaten van ons onderzoek voor te stellen, maar ook voorbeelden uit de praktijk te brengen en verschillende meningen aan bod te laten komen. Voor het paneldebat nodigden we, naast Ivan De Witte van Hudson, ook Rudy De Leeuw, Voorzitter van ABVV en EVV, Dieter De Waegeneer, Senior Vice-President People, Organization & Sustainability bij Delhaize en Bart Buysse, Algemeen Directeur VBO uit.”

Het paneldebat was de apotheose van het evenement. Wat vond u ervan?

Ivan De Witte: “Ik vond het inspirerend en genuanceerd. Er zaten mensen rond de tafel die vanuit een verschillende hoek opereren, maar het zijn geen hardliners die tegenstellingen op de spits willen drijven. Deze mensen weten allemaal waarover ze spreken en hun voorzichtige aanpak toont aan dat ze het goed willen doen. Overleg, communicatie en een billijke aanpak: dat willen we allemaal.”

“Vertrekken vanuit visie eerder dan vanuit een acute nood brengt je een pak verder.” Xavier Baeten, Professor Reward & Sustainability bij Vlerick

Waar moet voor jullie inhoudelijk de nadruk op liggen?

Xavier Baeten - Vlerick Business SchoolXavier Baeten: “Je kan er niet omheen dat er iets moet gebeuren om het loonbeleid beter te laten aansluiten bij de realiteit, maar dit is een verhaal dat tijd nodig heeft. Daarnaast moeten we erover waken dat men het om de juiste redenen doet. Als je vertrekt vanuit kostendenken, dan werkt het niet. Ik zie bijvoorbeeld overal cafetariaplannen opduiken, maar die zijn zo goed als allemaal fiscaal gedreven. Dat klinkt logisch in onze Belgische context waar de loonkost zeer hoog ligt, maar toch is er te weinig oog voor het belang van de werknemer dat verder reikt dan het puur financiële. Terwijl er net daar heel veel te winnen valt voor iedereen. Een ander aspect is dat je het loonbeleid niet kan loskoppelen van de bedrijfsstrategie. En dat is iets waar Hudson een enorme voorsprong in heeft. Vertrekken vanuit visie eerder dan vanuit een acute nood brengt je een pak verder.”

“We zijn toe aan verandering, maar het is geen zwart-witverhaal.” Ivan De Witte, CEO Hudson Benelux

Ivan De Witte: “Ik ben blij dat je dat aanhaalt, Xavier. Ieder loonbeleid maakt deel uit van een context: reward hangt onlosmakelijk vast met economie en de doelstellingen van een onderneming. Daarom is het belangrijk dat ook de top van de ondernemingen mee is met dit verhaal en dat de aandeelhouders zich hier mee voor engageren. We zijn toe aan verandering, maar het is geen zwart-witverhaal: het anciënniteitsmodel staat onder druk maar we moeten het ook niet volledig loslaten. Het lijkt me immers ondenkbaar dat mensen gedurende een lange periode dezelfde job doen voor hetzelfde inkomen. Ook het aspect tijd wil ik nog eens benadrukken. We hebben al een hele weg afgelegd, maar om de aanbevelingen uit de white paper in de praktijk te brengen moet je echt voldoende tijd nemen.”

Hoe loopt de samenwerking tussen Hudson en Vlerick?

Ivan De Witte: “Heel goed. We hebben net ons Chair Partnership verlengd omdat ik echt geloof in de kruisbestuiving tussen onze mensen op het terrein en de academici van Vlerick. Een event als dit toont dat Hudson als HR expert de evoluties in de HR-wereld niet alleen volgt, maar mee voedt en toegevoegde waarde levert. In een snel veranderende wereld is het goed om een klankbord als Vlerick te hebben en aan onze huidige en toekomstige medewerkers te tonen dat we mee aan de wieg van de innovatie staan. Tot slot leg ik ook graag even de link naar het professionele voetbal, waar de ‘war for talent’ even hard woedt als in de bedrijfswereld en waar reward niet alleen wordt toegekend op basis van ervaring (experience), maar waar prestaties (performance) ook een steeds grotere rol spelen.”