LoQutus vernieuwt driejarig Prime Foundation Partnership

Het verhaal gaat voort

“We willen zo doeltreffend mogelijk inspelen op de behoeften van de markt. En met dit partnerschap kunnen we die behoeften nog beter beoordelen en in kaart brengen”, vertelt Joachim Vanden Brande, CEO van Prime Foundation Partner LoQutus. De samenwerking van de voorbije drie jaar was zo’n succes dat werd besloten het partnerschap met nog eens drie jaar te verlengen. Wat is er al bereikt en wat brengt de toekomst?

Een gemeenschap uitbouwen

Het partnerschap legt zich toe op ‘enterprise architecture’ (EA). Een van de grootste verwezenlijkingen is - niet verwonderlijk - de oprichting van het Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management. Dat biedt bedrijven en organisaties een platform om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen en hun bezorgdheden te uiten.

“We zijn erin geslaagd een actieve gemeenschap van EA-professionals uit diverse sectoren uit te bouwen”, vertelt Wesley Bille, Service Team Lead bij LoQutus. “Als consultants werken we wel nauw samen met onze klanten, maar dat is niet te vergelijken met de inzichten die we kregen door deel te nemen aan de debatten van het Centre for Excellence.”

Professor Bjorn Cumps is het daarmee eens. “Elk debat werd opgezet als een workshop rond een specifiek thema. Die sessies leverden behoorlijk indrukwekkende resultaten op: enkele casestudy’s, getuigenissen, presentaties en discussies van onschatbare waarde. Op dit moment structureren we alle informatie in rapporten en we zijn ook van plan een boek uit te geven.”

Leerrijk academisch onderzoek

We hebben ook intensief onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan werden voorgesteld in een witboek: ‘Towards Enterprise Architecture Infused Organisations’. Wesley legt uit: “Door elk onze eigen netwerken aan te spreken, vonden we dertien organisaties die bereid waren om deel te nemen aan een uitgebreide analyse van EA-praktijken. We gingen na hoe die in de loop der tijd veranderd zijn en hoe ze in de toekomst zouden moeten evolueren om te verzekeren dat EA een meerwaarde helpt te creëren voor bedrijven.”

“We hebben onze bevindingen al op verscheidene conferenties in België en in het buitenland voorgesteld”, voegt Bjorn daaraan toe. “Het witboek kon al op heel wat belangstelling rekenen. Het is uiteraard van groot academisch belang, maar het levert net als de resultaten van de workshops van het Centre ook waardevolle input voor onze programma’s.”

Digitale EA

De komende drie jaar ligt de klemtoon minder op EA als vakgebied en meer op hoe het kan helpen bedrijfsdoelstellingen te halen in een steeds veranderende en meer gedigitaliseerde omgeving, en op de rol die ‘enterprise architects’ daarin moeten spelen. Data-analyse, sociale media, mobiele toestellen, de cloud … Al deze technologieën beïnvloeden de architectuur van een organisatie enorm, maar organisaties die competitief en innovatief willen blijven, moeten ze ook benutten. EA en ‘enterprise architects’ staan dan ook voor belangrijke digitale uitdagingen.

Ambitieuze agenda

“Het is al een bijzonder aangename samenwerking geweest, die we met dezelfde geestdrift voortzetten”, zegt Bjorn enthousiast. Hij somt de ambitieuze plannen voor het vernieuwde partnerschap op: “We zetten ons onderzoek voort en streven ernaar ten minste één academische paper per jaar te publiceren. Intussen bouwen we onze gemeenschap van beste praktijken verder uit door het Centre for Excellence uit te breiden. Dat telt momenteel acht leden. We willen met name grotere internationale organisaties betrekken en internationale ervaringsdeskundigen als gastsprekers uitnodigen, die we verkiezen boven academici. Daarnaast zullen we de zichtbaarheid van EA proberen te verhogen, zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Met het oog daarop willen we een EA-award in het leven roepen. We nodigen organisaties uit om hun EA-projecten in te dienen en laten een internationale jury - met onder meer LoQutus en Vlerick Business School – een winnaar aanduiden.”

Hier stopt het niet

Bij LoQutus zijn ze al even enthousiast: “We willen een voortrekkersrol blijven vervullen op het gebied van EA en inspelen op de behoeften van de markt door innovatieve, geavanceerde oplossingen aan te bieden”, vertelt Wesley. “We willen een leider zijn, geen volger, en deze samenwerking zal ons zeker helpen dat doel te bereiken.”

“We hebben al heel wat verwezenlijkt, maar hier stopt het niet. Gezien het toenemende belang van digitale, mobiele en sociale media is het zelfs nog belangrijker geworden om ons partnerschap verder uit te spelen”, vat Joachim samen.

LoQutus begeleidt organisaties bij de digitalisering van hun diensten en activiteiten, en zet daarvoor als pionier de nieuwste technologieën in. De focus ligt daarbij op hun klant, de gebruiker, en de interactie tussen de gebruiker en de organisatie, met de bedoeling de best mogelijke gebruikerservaring aan te bieden en de diensten en processen te vereenvoudigen en optimaliseren.