Waarde-gedreven gezondheidszorg: wat ga je vergoeden?

Medtronic onderzoekt nieuw financieel model geënt op value-based healthcare

Medtronic Prime Foundation Partnership
Staand: Karel Jacobs (UZ Leuven), prof. Lennart Scheys (KU Leuven), dr. Lieven Moke (UZ Leuven), Ruben Cornelis (Medtronic), prof. Filip Roodhooft (Vlerick) en Walter Van Dyck (Vlerick). Zittend: Lydie Vancauwenberghe (Medtronic), Olivia Natens (Medtronic) en ir. Nancy Vansteenkiste (UZ Leuven).

Binnen het Vlerick Healthcare Management Centre werd onlangs een nieuw partnership afgesloten. Een tripartite nog wel. Medtronic wil als Prime Foundation Partner de komende 3 jaar innovatief onderzoek ondersteunen naar waarde-gedreven gezondheidszorg toegespitst op het zorgpad van de scoliosechirurgie. “Medtronic wil oplossingen uitwerken voor de uitdagingen in de gezondheidszorg, maar dat kunnen we niet alleen. Wij wensen dit via partnerships te doen met experten in hun vakgebied”, vertelt Olivia Natens, Country Director bij Medtronic Belgium. “Vandaar dat ook KU Leuven/UZ Leuven een heel belangrijke rol speelt in dit onderzoeksproject.”

Olivia Natens (Medtronic)Willen we onze Belgische gezondheidszorg even kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar houden voor de generaties na ons, dan moet ze hervormd worden. “Ons gezondheidszorgsysteem is gebaseerd op acute zorg; terugbetalingen gebeuren op basis van prestaties en niet op basis van kwaliteit of resultaten. Dat is op termijn financieel niet houdbaar”, weet Olivia. “Alle spelers in het complexe biotoop van de gezondheidszorg – medische, technologische, politieke – weten dat we moeten evolueren naar andere financieringsmodellen in de gezondheidszorg.” 

“We moeten evolueren naar andere financieringsmodellen in de gezondheidszorg” Olivia Natens, Country Director bij Medtronic Belgium

Kaplan-Porter

Een model waar Medtronic heel sterk in gelooft is dat van de waarde-gedreven gezondheidszorg of value-based healthcare van Kaplan & Porter. Waarde wordt daarin gedefinieerd als gezondheidsresultaten die belangrijk zijn voor de patiënt ten opzichte van de kosten om die resultaten te bereiken.

Uitkomst voor de patiënt     =     Waarde voor de patient
Kost per patiënt        

Lydie Vancauwenberghe (Medtronic)Het model maakt al langer integraal deel uit van de bedrijfscultuur bij Medtronic. Lydie Vancauwenberghe, Head of Reimbursement, Health Policy & Economic Value bij Medtronic: “Meer waarde voor de patiënt is natuurlijk in de eerste plaats goed nieuws voor de patiënt zelf, maar het betekent eveneens dat we de kosten reduceren of ten minste zo laag mogelijk houden. Vroeger werkte Medtronic vooral op de teller: door nieuwe technologieën op de markt te brengen creëren we een betere uitkomst en meer waarde voor de patiënt. In de noemer kijken we steeds meer naar de economische waarde. We hebben meer aandacht voor innovatie in het zorgpad en efficiënties in het systeem, bv. via minimaal invasieve ingrepen waardoor patiënten minder lang in het ziekenhuis moeten verblijven. Wij zien onszelf niet langer als louter een leverancier van medische apparatuur en innovatieve technologie, maar als een leverancier van diensten die waarde creëren voor de patiënt.”

“We hebben meer aandacht voor innovatie in het zorgpad en efficiënties in het systeem” Lydie Vancauwenberghe, Head of Reimbursement, Health Policy & Economic Value, Medtronic

Aandacht uit Zwitserland

Olivia: “In dit partnership willen wij nagaan welke vorm dat model kan aannemen door een heel verscheiden expertise samen te brengen: Vlerick, KU Leuven en UZ Leuven dragen de academische/methodologische expertise bij1, UZ Leuven tevens de medische en Medtronic de technologische. Dit project wordt van nabij gevolgd vanuit ons Europees moederbedrijf in Zwitserland, om het als voorbeeld uit te rollen naar andere Europese landen waar Medtronic aanwezig is.”

Vergoeding voor totaaloplossing

Ruben Cornelis (Medtronic)“Dit onderzoek moet uitmonden in een platform waarop wij nieuwe financiële businessmodellen kunnen op toepassen, bv. gebaseerd op een vergoeding voor de totaaloplossing”, vertelt Ruben Cornelis, Business manager Spine/Pain bij Medtronic. “Tijdens het onderzoek zullen alle resultaten en kosten over het volledige zorgpad worden blootgelegd. Wij kunnen dan gaan kijken wat de impact daarvan is op het totaal, of het een positieve invloed heeft op de kwaliteit voor de patiënt en op de totale kost van het zorgpad. Voor ons is het dan ook belangrijk dat wij de ijkpunten uit dit onderzoek kunnen meenemen in onze contacten met de overheid en met de verzekeringsinstellingen. Immers, de terugbetaling vandaag strookt niet altijd met de reële kost.”

“Dit onderzoek moet uitmonden in een platform waarop wij nieuwe financiële businessmodellen kunnen op toepassen” Ruben Cornelis, Business manager Spine/Pain, Medtronic

Interdisciplinair

Ook voor Vlerick is dit partnership strategisch belangrijk. “Gezondheidszorg is een van onze focusdomeinen”, stelt Marion Debruyne, decaan van Vlerick. “Het is onze ambitie om in het domein van de gezondheidszorg als onafhankelijke partij verschillende spelers samen te brengen. Doordat de research focust op de uitrol van een financieel businessmodel voor Medtronic reiken we onze academische kennis en inzichten rond Finance & Accounting aan in het Vlerick Healthcare Management Centre. Een interdisciplinaire aanpak zoals deze is het beste recept voor out-of-the-box denken. Anderzijds versterkt de samenwerking met UZ Leuven onze academische banden met KU Leuven, waarmee Vlerick eerder dit jaar het Health Sciences & Business Institute oprichtte.”

“Een interdisciplinaire aanpak zoals deze is het beste recept voor out-of-the-box denken” Marion Debruyne, decaan Vlerick

Hoe wordt deze research aangepakt? Lees het artikel ‘Waarde-scan van een zorgpad’.

1 Vanuit KU Leuven medewerking vanuit het IORT (Institute for Orthopaedic Research and Training); UZ Leuven reikt het AZ-CP-model aan.