“Mensen zijn meer dan ooit ons meest waardevol kapitaal”

Ivan De Witte en Marion Debruyne over de uitdagingen van HR naar aanleiding van het hernieuwde Chair Partnership met Hudson

De ‘war for talent’ woedt vandaag hevig op het terrein. “Bedrijven moeten meer dan ooit op zoek naar manieren om meer te halen uit hun eigen talent pool. We hebben nog een hele weg af te leggen.” Een dubbelgesprek over inhoud, kennisontwikkeling, maatschappelijke impact en – hoe kan het ook anders – voetbal.

Hudson Chair

“We zetten onze nauwe samenwerking met de Vlerick Business School heel bewust verder”, begint Ivan De Witte, CEO van HR-consultant Hudson Benelux. “Vandaag staan we met Hudson Belgium, na meer dan 15 jaar deel te hebben uitgemaakt van een Amerikaanse beursgenoteerde groep, terug volledig op eigen benen. Samen met enkele interne en externe mede-investeerders kocht ik mijn geesteskind terug. We hebben een van de langstlopende partnerships met Vlerick en onze wederzijdse loyauteit is groot, maar dat we deze intense samenwerking ook met onze eigen middelen blijven steunen, zegt alles.”

Ivan De Witte: “Dit partnership blijft voor ons dé manier om ons inhoudelijk te differentiëren op de markt”

Ernst en degelijkheid

Ivan De Witte - Hudson“Kijk, als de Vlaamse overheid en veel gerenommeerde bedrijven met onze salarisstudie aan de slag gaan en voor vele andere opdrachten op ons beroep doen, dan weet je dat we goed bezig zijn en is dat een soort kwaliteitslabel. Op zoiets ben ik fier”, gaat Ivan De Witte verder. “Maar we moeten ons blijven inhoudelijk differentiëren en ervoor zorgen dat onze consultants met kop en schouders boven de anderen uitsteken. Onze samenwerking met een academische partner als Vlerick is daarvoor de geknipte manier.” Decaan Marion Debruyne beaamt: “Ja, en het werkt in twee richtingen. Onze academische insteek tilt Hudson naar een hoger niveau en tegelijk geeft het ons onderzoek zuurstof. Niet alleen financieel, maar ook door de rechtstreekse impulsen uit de markt. Bovendien maakt het langetermijnperspectief van dit partnership het mogelijk om inhoudelijk diep te gaan.”

Ivan De Witte, CEO Hudson Belgium: “Naast financieel kapitaal is menselijk kapitaal de belangrijkste troef die een bedrijf in handen heeft.”

Menselijk kapitaal

Als Chair Partner stuurde Hudson de voorbije jaren onderzoek aan rond strategische verloning en strategisch talent management. Ivan De Witte: “Op het vlak van strategische verloning hebben we niet alleen onze plaats in de markt kunnen verankeren, we zijn er ook in geslaagd om vertrouwen op te bouwen bij een zeer belangrijke stakeholder: de syndicale organisaties. Wat talent management betreft, ben ik ervan overtuigd dat er wereldwijd nog een hele weg moet afgelegd worden. Maar algemeen stel ik vast dat de HR diensten met hoge snelheid evolueren van een administratieve aanpak over tevredenheidsenquêtes naar een reëel strategische toegevoegde waarde. Intern moeten we talent management grondig exploreren binnen iedere business line, zodat we een reële HR partner kunnen zijn voor onze klanten. Want naast financieel kapitaal is menselijk kapitaal de belangrijkste troef die een bedrijf in handen heeft.”

Toptalent managen

Marion Debruyne - Vlerick Business SchoolMarion Debruyne vult aan: “Klopt. En daar zijn we ons ook bij Vlerick ten volle van bewust. Zo hebben we de reward strategy tool die we samen met Hudson ontwikkeld hebben, op onszelf toegepast en dat leverde interessante inzichten op. Want hoe zorg je ervoor dat sterke individuen ook optimaal renderen in een team?” De analogie met het voetbal is nooit veraf bij Ivan De Witte (hij is voorzitter van de eersteklassevoetbalploeg KAA Gent, red.): “Dat is geen gemakkelijke opdracht en ik hoop dat ik het zelf goed doe, niet alleen bij Hudson, maar ook bij KAA Gent. Je kan een professionele voetbalclub soms beschouwen als een talent management laboratorium, want het managen van toptalenten in zo’n kleine en beheersbare talent pool levert bijzonder interessante inzichten op.”

Kijk naar de wereld

"Maar je kan de beweging natuurlijk ook omgekeerd maken: in plaats van te focussen op een kleine groep, je blik net trachten te verrruimen en kijken naar wat er in de wereld gebeurt”, gaat Ivan De Witte verder. “En ik zou willen dat alles op dit vlak sneller gaat en dat we onze inzichten ook een maatschappelijke dimensie zouden kunnen geven. We zijn allen gebaat bij een open blik. Ook ondernemingen moeten durven meedenken over grote vraagstukken zoals de vluchtelingenproblematiek zonder zich te strak te houden aan eigen belangen. Ik meen trouwens ook dat het competentiedenken zoals we dit bij Hudson hebben ontwikkeld, relevant is bij een verstandig migratiebeleid.” Marion Debruyne vult aan: “Ook bij Vlerick denken we na over onze maatschappelijke rol. Zo trachten we studenten met talent maar met onvoldoende financiële middelen aan de hand van beurzen toch kansen te geven en werken we aan een ondernemerschapsfonds.” Ivan De Witte besluit: “Dergelijke initiatieven kan ik alleen maar toejuichen.”

Marion Debruyne, decaan: “Hoe zorg je ervoor dat sterke individuen ook optimaal renderen in een team?”