Microkredieten creëren duurzame jobs en zorgen voor besparing

Een studie van Vlerick Business School wijst uit dat 60% van de begunstigden van een microkrediet van microStart nog steeds bedrijfsleider is. Verder heeft 21% opnieuw een onderneming opgericht of is nu werknemer. Voor de overheid betekent dit een besparing van 1,09 miljoen euro op diverse uitkeringen en 1,12 miljoen euro winst uit belastinginkomsten. microStart is een microfinancieringsinstelling die kandidaat-ondernemers financiert en begeleidt die geen toegang hebben tot een bankkrediet en die een kleine zelfstandige activiteit willen opstarten of ontwikkelen.

Om de resultaten van de eerste twee jaren te kunnen evalueren, lieten microStart en  microkredietpartner BNP Paribas Fortis een team van full-time MBA-studenten aan Vlerick Business School onder begeleiding van professor Veroniek Collewaert een studie uitvoeren rond de socio-economische impact van deze kredieten. Het onderzoek kadert binnen een bredere, multidisciplinaire leerstoel van BNP Paribas Fortis die vooral gewijd is aan de technologische evolutie van het bancaire beroep. Hoewel microStart al bijna 1200 microkredieten heeft toegekend, gaat de studie enkel over de eerste 315 leningen die werden toegekend tussen 2011 en 2012. Het is de bedoeling om een objectief beeld te krijgen en het traject van de onderzochte micro-ondernemingen over meerdere jaren te evalueren.

Veelbelovend hulpmiddel met grote maatschappelijke impact

De cijfers tonen aan dat - over een periode van 1,5 tot 3,5 jaar - 60% van de ondervraagden nog steeds aan het hoofd staat van hun onderneming. Bovendien vond 21% van diegenen die hun activiteit stopzetten opnieuw werk bij een andere werkgever, of ze richtten opnieuw een onderneming op. Het percentage nieuwe banen van microStart bedraagt dus meer dan 80%.

Bij de mensen die hun activiteit hebben opgestart of die een job hebben gevonden dankzij microStart, had 34% geen stabiele job of geen job. Bijna 100% van de klanten heeft nog steeds relaties met hun bank en een groot deel heeft opnieuw toegang tot financiering op de klassieke bancaire manieren.

De activiteiten van microStart hebben de overheid bovendien ook heel wat voordelen opgeleverd. Enerzijds is er een besparing van 1,09 miljoen euro op het vlak van diverse uitkeringen en anderzijds leveren de microkredieten ook 1,12 miljoen euro nieuwe inkomsten op onder de vorm van sociale bijdragen en belastingen.

Samen aan de zijde van de ondernemers met BNP Paribas Fortis

microStart werd in 2010 opgericht op initiatief van de Franse vereniging ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) en BNP Paribas Fortis als pilootprogramma met als doel om een vernieuwend antwoord te bieden aan oprichters van bedrijven.

"De belangrijkste rol van een bank bestaat erin om de reële economie te financieren. Door microStart te steunen, beantwoordt BNP Paribas Fortis duidelijk aan nieuwe economische noden en bereikt ze een groep ondernemers die voorheen moeilijk bereikbaar was. Wij zijn verheugd over deze ontwikkeling omdat de studie aantoont dat microkredieten een grote impact hebben. Wij zijn dan ook zeer blij dat we de projecten van microStart kunnen blijven ondersteunen", bevestigt Alex Houtart, Directeur MVO van BNP Paribas Fortis.

BNP Paribas Fortis biedt niet alleen economische steun aan microStart, maar is ook zeer aanwezig op het vlak van bijstand en begeleiding van micro-ondernemers dankzij een vijftigtal vrijwilligers die ze ter beschikking stelt van microStart. "Onze medewerkers zijn erg gemotiveerd om hieraan deel te nemen. Ze zijn bijzonder trots dat ze zich voor dit initiatief kunnen inzetten. Ze voelen zich zeer gewaardeerd", verheugt Alex Houtart zich.

Een positieve cirkel

De Vlerick-studie toont aan dat microStart een motor vormt voor het creëren van rijkdom. Elke ondernemer die zijn activiteit opstart, creëert tegelijkertijd een waterval van positieve effecten op de gehele maatschappij: creëren van duurzame jobs, regelen van situaties die tot dan precair waren, vermindering van sociale uitkeringen, verhoging van fiscale bijdragen, toegang tot krediet, ...

Met deze effecten draagt microStart bij tot een echte deugdzame cirkel die de gehele maatschappij ten goede komt. Maar de overheid moet ons helpen, met name door de hindernissen voor het creëren van micro-ondernemingen uit de weg te ruimen. Ze zouden start-ups ook een stimulans kunnen bieden, bijvoorbeeld door de bijdragen gradueel te verlagen waarop de kandidaten geen recht meer hebben na de lancering van hun project", stelt Philippe Maystadt, voorzitter van microStart, economist en minister van staat.

Op vier jaar tijd heeft microStart 1200 microkredieten toegekend. Op lange termijn is ons doel om 1250 kredieten te bereiken per jaar. De opening van de agentschappen in Charleroi en Antwerpen zou een ommekeer moeten zijn in het expansiebeleid van microStart. Aangezien de belangrijkste steden van het land voortaan gedekt zijn, zullen we onze ontwikkeling verderzetten op andere plaatsen door een permanentie op te zetten in de OCMW's, buurthuizen, ... om micro-ondernemers te vinden", verklaart hij.

Gerelateerd nieuws

 1. Jeroen Neckebrouck wint de Vlerick Researcher of the Year Award 2017

  Datum: 23-01-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Met de Vlerick Researcher of the Year Award richt Vlerick Business School elk jaar de schijnwerpers op uitzonderlijke onderzoeksresultaten. Alle professoren en onderzoekers die in 2017 een A* publicatie behaalden, konden zich kandidaat stellen. Na uitgebreid overleg koos de interuniversitaire jury uiteindelijk voor onderzoeker Jeroen Neckebrouck, die recent met succes aan UGent zijn doctoraat over familiebedrijven verdedigde. Jeroen slaagde er in om nog voor het beëindigen van zijn doctoraat te publiceren in de Academy of Management Journal, een van de meest gerenommeerde vakpublicaties inzake management. “En dat is echt een unieke prestatie,” weet Research Manager Eva Cools.
 2. Terug naar de garage, waar alles begon

  Datum: 20-02-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Wat zijn voor een gevestigd bedrijf de gevolgen en implicaties van de technologische veranderingen, de digitale disruptie en de steeds vagere grenzen tussen bedrijfstakken?” Fredrik Hacklin heeft een achtergrond in strategie, technologie en innovatie, en is geboeid door strategisch ondernemerschap – dat al die domeinen verenigt. Sinds kort is hij professor ondernemerschap bij Vlerick.
Alle artikels