Nieuwe tool ‘Stevig in de steigers’ maakt coaching op maat van kortgeschoolden mogelijk

Coaching en persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer zijn voor hoger opgeleiden een evidentie. Nochtans is levenslang leren ook voor kortgeschoolde werknemers een must om optimaal te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt van de toekomst. Alleen valt dat moeilijk praktisch te organiseren en staan ze er vaak zelf ook niet voor open. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontwikkelde Vlerick Business School samen met Wonen en Werken Opleiding vzw Stevig in de steigers’, een laagdrempelig instrument dat op een leuke en eenvoudige manier leidinggevenden ondersteunt bij het voeren van coachinggesprekken met hun medewerkers. Zo bouwen ze niet alleen aan zichzelf, maar bouwen ze ook mee aan een goedwerkend team en hun organisatie.

Nood aan coachingtraject op maat

‘Stevig in de steigers’ is een uniek antwoord op de groeiende noodzaak voor kortgeschoolden om een brede(re) waaier aan competenties te ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met een aantal recente trends op de arbeidsmarkt:

 • Kortgeschoolden komen steeds vaker terecht in bedrijven of sectoren met een minder stabiele tewerkstelling.
 • De nadruk verschuift naar hoger opgeleide werknemers, waardoor bepaalde competenties stilaan overbodig worden.
 • De toenemende automatisering zorgt voor een terugloop van routinetaken en een toename van complexe taken.
 • Competenties als leervermogen, probleemoplossend inzicht en creativiteit winnen aan belang.
 • Nieuwe arbeidsmodellen zoals jobrotatie vereisen een brede inzetbaarheid.

Ondanks de noodzaak tot meer zelfmanagement hinken kortgeschoolden vaak achterop, zegt Wim Vroonen die als onderzoeker aan Vlerick Business School het instrument mee hielp ontwikkelen. “Kortgeschoolde werknemers beschikken meestal over beperkte en eerder technische competenties die specifiek nodig zijn voor het uitvoeren van hun job. Denk maar aan poetshulpen, bouwvakkers of fabrieksarbeiders. Daar komt bij dat zij vaak een negatieve ervaring hebben met scholing of opleiding en ook vaak weinig geloof hebben in eigen kunnen. Onderzoek wijst uit dat coaching een uitstekend middel is om hierop een antwoord te bieden, maar tot nu toe ontbraken de juiste instrumenten.”

7 bedrijven leverden doorheen het hele ontwikkelingsproces niet alleen kwalitatieve en kwantitatieve input, maar ze organiseerden ook testsessies. Voor de uiteindelijk vertaalslag naar een echt instrument werd het Centrum voor Informatieve Spelen (C.I.S.) ingeschakeld. Wim Vroonen: “Deze nieuwe tool die eigenlijk een soort van doe-box is, helpt leidinggevenden om op een positieve en niet-schoolse manier hun medewerkers te coachen en hun competenties uit te breiden. Dat maakt hen op lange termijn niet alleen gemotiveerder maar ook breder inzetbaar. Een win-win dus voor zowel bedrijf als werknemer.

Aan de slag

Naast de digitale versie voor pc bestaat ‘Stevig in de Steigers’ ook in een fysieke versie met doos en kaarten. De tool is dus op om het even welke locatie inzetbaar. Omdat de begeleiding van de leidinggevende cruciaal is, ontwikkelde Vlerick Business School ook een uitgebreide handleiding voor bedrijven en coaches met daarin stap-voor-stap uitleg over het instrument enerzijds en over coachen met kortgeschoolden anderzijds. Het instrument werkt in 3 fases:

 1. ‘wie ben ik en wat kan ik’ waarbij inzicht in persoonlijkheid, ambities, drijfveren en vaardigheden centraal staat;
 2. ‘werken met een uitdaging’ waarbij concrete doelen en acties bepaald worden die tussen de gesprekken ook effectief op de werkvloer uitgevoerd worden;
 3. ‘opvolging’ waarbij er wordt stilgestaan bij de resultaten van de ondernomen acties en er eventueel wordt bijgestuurd.

Elke fase neemt 20 tot 30 minuten in beslag; het doorlopen van 1 volledig traject duurt ongeveer 3 tot 8 weken, afhankelijk van hoe dit in het werkschema ingepast kan worden.

27 [email protected] Campus Brussel

Gratis workshop voor HR-professionals rond ‘Stevig in de Steigers’. We gaan praktisch aan de slag en geven tips om de tool effectief in te bedden. Elke deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van ‘Stevig in de Steigers’. Info en inschrijvingen via [email protected].

 

 

Gerelateerd nieuws

 1. 35 Belgische bedrijven mogen zichzelf een “Great Place to Work” noemen

  Datum: 13-03-2018
  Categorie: Persberichten
  Zo’n 25.000 werknemers hebben hun stem laten horen. Vanavond werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt in de Event Lounge te Brussel. In totaal ontvingen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
 2. De 20 beste werkplekken van 2017 – EASI en Torfs opnieuw nummer 1

  Datum: 15-03-2017
  Categorie: Persberichten
  De werknemers hebben hun stem weer laten horen. Gisterenavond warden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. EASI en Torfs staan respectievelijk voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in België. Dat zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
Alle artikels