Nood aan een uniforme database voor real world evidence en data

Roche pleit voor open dialoog in de gezondheidszorg

Al ooit van ‘real world evidence & data’ gehoord? De gezondheidszorg hecht namelijk steeds meer belang aan dit soort informatie over medicatiegebruik. Zeker in het domein van de oncologie, waar heel wat innovatieve geneesmiddelen aan een sneltempo op de markt komen. De zoektocht naar een uniforme, makkelijke en gestandaardiseerde manier om relevante real world data te verzamelen, is een uitdaging. Samen met onze Chair Partner Roche zetten we daar binnen het onderzoeksveld van het Vlerick Healthcare Management Centre graag onze schouders onder.

“Het verschil tussen de resultaten uit klinische studies en real world evidence & data is dat real world evidence & data uit de dagelijkse praktijk komen”, begint Tijl De Celle, Market Access Manager bij Roche. “Het gaat bijvoorbeeld om medische informatie van patiënten, genoteerd tijdens een behandeling van een bepaalde ziekte. Of om het type geneesmiddel en de hoeveelheden die een patiënt ervan neemt. Een klinische studie is daarentegen een uiterst gecontroleerde situatie. Er wordt een strikt studieprotocol gevolgd en de deelnemers moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het protocol beschrijft onder andere welke patiënten voor de studie in aanmerking komen (type kanker, medische voorgeschiedenis…). Het bevat ook het behandelingsschema (bv. dosering van het geneesmiddel), de onderzoeken die de patiënten volgen en de frequentie ervan (bv. type en tijdstip van bloedonderzoek).”

Tijl De Celle, Market Access Manager bij Roche: “Het verschil tussen de resultaten uit klinische studies en real world evidence & data is dat real world evidence & data uit de dagelijkse praktijk komen.”

Complementair aan klinische studies

Het belang van real world evidence & data? “Real world evidence & data zijn complementair aan klinische studies. Het gaat namelijk om informatie die je niet via een studie kunt verzamelen”, aldus Myriam Nechelput, Market Acces Director van Roche. “Bijvoorbeeld data over de hoeveelheid medicatie die een patiënt in een bepaalde periode neemt of de duur van de behandeling.” Ondertussen zijn alle partijen in de gezondheidszorg zich ook bewust van het belang van real world evidence & data. Alle betrokken partijen kunnen de informatie immers gebruiken in hun beslissingsproces. Bijvoorbeeld in een beslissing over de terugbetaling van een nieuw geneesmiddel. 

Myriam Nechelput, Market Acces Director bij Roche: “Meer en meer partijen zijn zich bewust van het belang van real world evidence & data.”

Graag één uniform systeem

Vermits meer spelers het belang van die concrete data zien, worden er ook meer real world evidence & data geregistreerd. “De grootste uitdaging vandaag is één uniform systeem vinden om al die data structureel te verzamelen”, zegt Tijl. “Een gebruiksvriendelijk, flexibel systeem dat snel kan aangepast worden aan de behandeling of de ziekte. Nu zijn er veel verschillende, afzonderlijke registratiesystemen. Zo nemen artsen notities in het dossier van hun patiënten en lanceerde het RIZIV een elektronisch systeem voor de terugbetalingsaanvraag van bepaalde geneesmiddelen.” Voor de behandeling van een bepaalde ziekte uit al die verschillende systemen de relevante real world evidence & data halen, is niet evident.

Gebruiksvriendelijk, relevant en kwaliteitsvol

“Waar we naartoe willen is één nationaal, gestandaardiseerd systeem dat alle betrokken partijen erkennen, aanvaarden en systematisch gebruiken. Voor artsen moet zo’n systeem handig en eenvoudig in gebruik zijn en liefst geen extra administratief werk met zich meebrengen. De data moeten bovendien relevant zijn en de kwaliteit ervan hoog. De privacy van de patiënten moet natuurlijk ook beschermd blijven. Het spreekt daarom voor zich dat alle patiëntgegevens anoniem en correct beveiligd zijn.”

Tijl De Celle: “Waar we naartoe willen is één nationaal, gestandaardiseerd systeem dat alle betrokken partijen erkennen, aanvaarden en systematisch gebruiken.”

Open dialoog

De sleutel om tot zo’n uniform systeem te komen is een open dialoog met alle spelers in de gezondheidszorg. Myriam: “De workshop die we begin dit jaar samen met Vlerick hebben georganiseerd, is een stap in die richting. Daaruit bleek dat er op dit ogenblik al heel wat inspanningen geleverd worden om kwaliteitsvolle real world evidence & data te verzamelen. Het enthousiasme van alle betrokken partijen om deel te nemen was ook groot. Op zich al een bewijs dat iedereen zich bewust is van het belang van real world evidence & data en van de nood aan een efficiënt systeem om die data te verzamelen.” De dialoog gaande houden is dan ook essentieel. “Alleen zo optimaliseren we het verzamelen en uiteindelijk ook de kwaliteit van onze real world evidence & data. En dat is wat we willen!”

Myriam Nechelput: “Met elkaar blijven communiceren is de sleutel voor een uniform systeem voor real world evidence & data.”

 

Workshop: Visies over real world evidence
Begin dit jaar, op dinsdag 23 februari, organiseerden we samen met Roche de workshop ‘Opportunities and Challenges for RWD/RWE-enabled Market Entry Agreements in Belgium’. Belangrijke partijen uit de gezondheidszorg waren aanwezig, in totaal een 40-tal mensen. De workshop begon met de visies van een aantal betrokken partijen over real world evidence & data. De dag eindigde met een panelgesprek, geleid door professor Walter Van Dyck.