Ondernemerschap 2.0

Deloitte en Vlerick werken samen om het ondernemerschap te stimuleren

"Een vaak gehoorde klacht is dat er niet genoeg start-ups zijn, en dat er daarvan veel te weinig uitgroeien tot duurzame, winstgevende bedrijven. Maar met de opkomst van een nieuwe vorm van ondernemerschap, vaak op technologie gebaseerd en gedreven door innovatie, zien we toch een aanzienlijke toename van nieuwe ondernemingen", zegt Nikolaas Tahon, Managing Partner bij Deloitte Accountancy. "We willen meer inzicht krijgen in de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat we beginnende bedrijven doeltreffender kunnen ondersteunen." Dat is het doel van het vernieuwde partnerschap van Deloitte en Vlerick.

Dit nieuwe Prime Foundation Partnership kreeg de naam Ondernemerschap 2.0 en zal worden ingebed in ons Centre for Entrepreneurship, waar Associate Professor in Ondernemerschap Veroniek Collewaert en onderzoekster Zoë Imhof de drijvende kracht achter de initiatieven van de samenwerking zullen zijn. "We zullen ons vooral richten op jonge en beloftevolle ‘next generation’-ondernemingen”, legt Veroniek uit. "Aan de selectiecriteria wordt nog wat geschaafd, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het gaan om start-ups die minder dan zeven jaar actief zijn en een groot groeipotentieel hebben, zoals ondernemingen die financiering hebben aangetrokken van risicokapitaal en business angels, of die actief zijn in sectoren als levenswetenschappen, biotechnologie en IT."

De uitdagingen in kaart brengen

"Veertig jaar geleden was er sprake van een andere ondernemersgolf, maar de problemen en de uitdagingen waar de nieuwe, beloftevolle bedrijven van vandaag mee te maken krijgen, zijn erg verschillend”, vertelt Nikolaas. “We willen deze uitdagingen dan ook in kaart brengen en analyseren", voegt Veroniek eraan toe. "Hoe verdelen de medeoprichters de rollen en hoe pakken ze de beloning aan? Hoe trekken ze de belangrijkste medewerkers aan, en hoeveel betalen ze die? Wat voor soort businessmodellen gebruiken deze jonge, beloftevolle ondernemingen? Met wie gaan ze partnerschappen aan en waarom? In hoeverre maken ze gebruik van alternatieve bronnen van financiering, zoals crowdfunding of bootstrap? En ga zo maar door."

Een voorbeeld voor anderen worden

Ondernemingen die deelnemen aan dit onderzoek zullen toegang krijgen tot de resultaten, waardoor ze hun aanpak zullen kunnen vergelijken met die van hun collega's. Veroniek: "Op termijn willen we van dit onderzoek een vast beoordelingsmoment maken, noem het een jaarlijkse monitoring. We zijn ook van plan om een aantal rondetafelgesprekken te organiseren voor een selectie van jonge bedrijven met groeipotentieel. Elke sessie zal draaien rond een van de kwesties die in het onderzoek naar voren komen. Een deskundige gespecialiseerd in het onderwerp zal de meest geavanceerde 'best practices' voorstellen, en de deelnemers kunnen ideeën en ervaringen uitwisselen. Deze rondetafelgesprekken brengen verschillende partijen samen, en ze zullen ook een waardevolle bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat ons onderzoek zo businessrelevant mogelijk blijft.”

Doorslaggevende succesfactor

Vanwaar deze focus op groei? Nikolaas: "In een steeds meer geglobaliseerde wereld is snelle, duurzame groei een doorslaggevende succesfactor geworden. Organisaties moeten zich snel ontwikkelen: ze moeten als eerste een baanbrekend idee lanceren, marktaandeel veroveren, marktleiderschap ontwikkelen en dat vervolgens consolideren. En de snelheid waarmee een organisatie kan groeien, wordt bepaald door de financiering ervan, het vermogen om toptalent aan te trekken, enzovoort. Precies de kwesties die we zullen bestuderen."

Duurzame reputatie

Net als wij heeft Deloitte een reputatie opgebouwd in het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap. Nikolaas legt uit hoe de samenwerking naadloos aansluit bij Deloittes

bedrijfsstrategie: "Al enkele jaren organiseren we de Deloitte Technology Fast50-competitie. Daarvoor maken we een selectie van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in de Benelux. De Fast50-award gaat naar de snelste groeier, op basis van het groeipercentage van de omzet in de afgelopen vijf jaar. Er is ook een prijs in de Rising Star-categorie, voor bedrijven die minder dan vijf jaar actief zijn in de sector. En er is meer: ​​dit jaar lanceerden we het Deloitte Innovation Centre, waarmee we intensieve begeleiding voorzien voor startende ondernemingen. Dankzij het onderzoek uitgevoerd in het kader van onze samenwerking zullen we nog betere ondersteuning kunnen bieden."

Volgende stappen

Veroniek: "Het eerste rondetafelgesprek vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2015. We zijn van plan om over een jaar een eerste set van onderzoeksresultaten te presenteren. De Fast50-prijsuitreiking van volgend jaar zou daarvoor een goed moment zijn.”

Deloitte en Vlerick werken al jarenlang succesvol samen, wat al waardevolle resultaten opleverde. Nikolaas kijkt uit naar de uitkomst van deze samenwerking: "De combinatie van onderzoek, kennisuitwisseling en mogelijkheden voor community building vormt het ideale format om onze gezamenlijke ambitie te realiseren: ondernemerschap stimuleren en bijdragen aan de ontwikkeling van de Belgische economie."