SAS en Vlerick slaan de handen ineen om de besluitvorming te optimaliseren

Het voorspellingsproces bevorderen

“We beschouwen Vlerick als een uitstekende onderzoekspartner die ons voortdurend helpt de bedrijfsprocessen en behoeften van onze klanten beter te begrijpen en onze oplossingen en diensten te verbeteren”, zegt Ivy Vanderheyden, marketingdirecteur bij SAS BeLux. Vorig jaar heeft het bedrijf zijn Prime Foundation Partnership met Vlerick ter ondersteuning van het Vlerick Forecasting Research Centre vernieuwd. Ann Vereecke, professor of operations & supply chain management, en Karlien Vanderheyden, professor of organisational behaviour, werken nauw samen met het centrum. Samen met Ivy geven ze een overzicht van alles wat ze tot nog toe hebben bereikt en kijken ze vooruit naar de komende jaren.

Ann schetst de ruimere context van het partnerschap: “Er zijn vandaag heel wat ingenieuze instrumenten op de markt om waarden uit het steeds toenemende aantal beschikbare gegevens te analyseren, interpreteren en selecteren. De vraag is dus: hoe zit het met menselijke beoordelingen of knowhow? Of liever, wanneer en hoe kan het besluitvormingsproces worden verbeterd door analytische instrumenten of modellen en menselijke inschattingen te combineren?”

Het onderzoek van beide partners focust specifiek op voorspellingen, een belangrijk aspect van supply chain management. “Hoe nauwkeuriger de verkoopvoorspelling, hoe beter de productieplanning en het inventarisbeheer, en hoe efficiënter en doeltreffender de toeleveringsketen”, aldus Ann.

Is uw voorspellingsproces geoptimaliseerd? 

“De meeste bedrijven willen een beter en nauwkeuriger voorspellingsproces, maar voordat je verbeteringen kunt doorvoeren, moet je de huidige prestaties in kaart brengen en beste praktijken bepalen”, verklaart Karlien. “Het afgelopen jaar hebben we een maturiteitsmodel voor voorspellingsprocessen ontwikkeld. Met behulp van dit instrument kunnen bedrijven bepalen in welke mate ze gebruikmaken van beste praktijken met betrekking tot voorspellingen, en mogelijkheden identificeren om hun voorspellingsproces te verbeteren. Vreemd genoeg is tot nog toe relatief weinig onderzoek verricht op dat gebied, en voor zover we weten is ons maturiteitsmodel het eerste in zijn soort.”

Wanneer is één plus één drie?

De volgende jaren wil het team zo veel mogelijk nauwkeurige gegevens verzamelen om de impact van menselijke beoordelingen of aanpassingen van deskundigen op voorspellingen te bepalen. Karlien: “We willen nagaan of en wanneer menselijke aanpassingen analytische voorspellingen daadwerkelijk verbeteren. Zijn grote aanpassingen beter dan kleine? Zijn voorspellingen nauwkeuriger als voorspellers hun aanpassingen moeten rechtvaardigen? Wat is de impact van de ervaring of cognitieve stijl van een voorspeller? Zijn menselijke beoordelingen van grotere waarde voor innovatieve producten met een fluctuerende vraag? Enzovoort.”

Silo’s slopen

Ivy legt enthousiast uit wat haar zo aantrekt in de samenwerking: “Dit partnerschap en het centrum in het bijzonder bieden een platform voor crossfunctioneel onderzoek, en combineren daarbij inzichten en knowhow met betrekking tot organisatiegedrag, marketing & sales en supply chain management. Bij SAS kiezen we voor een multidisciplinaire, holistische benadering bij alles wat we doen. We helpen onze klanten hun informatiesilo’s te slopen en gebruiken verschillende gegevensbronnen om een volledig overzicht van hun organisaties en afnemers te creëren. Dat is immers noodzakelijk voor geïnformeerde besluitvorming.”

Bruikbare inzichten en advies

Wanneer wordt dit partnerschap beschouwd als een succes? “Het maturiteitsmodel en beoordelingsinstrument zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de leden van het onderzoekscentrum. We hopen dit proces van cocreatie met dezelfde geestdrift te kunnen voortzetten”, zegt Karlien. “Ons onderzoek en onze workshops in het centrum bieden diepere inzichten in voorspellingspraktijken en hoe die kunnen worden verbeterd. We willen onderzoek verrichten waaruit onze leden praktische, bruikbare inzichten kunnen putten.” “En daar zullen ook onze klanten baat bij vinden”, voegt Ivy er glimlachend aan toe.