Securafin gaat de strijd aan tegen wanbetaling

Dries Wijnen - SecurafinDries Wijnen was een atypische rechtenstudent met een meer dan gewone belangstelling voor ondernemerschap. Zo was hij onder meer oprichter van E-ducated! en, vanuit de studentenvereniging Vlaams Rechtsgenootschap, mede-initiatiefnemer van Lcie, Leuven Community for Innovation-driven Entrepreneurship. Hoe graag hij zijn rechtenstudie ook deed, tijdens stages op verschillende advocatenkantoren voelde hij dat hij aan de verkeerde kant van de tafel zat: “Ik gaf juridisch advies aan startende ondernemers, en dat was boeiend, maar ik wilde liever in hun schoenen staan.” Een extra Masters in Innovation & Entrepreneurship leek dan ook een logische stap. Met zijn start-up Securafin eindigde hij tweede in de Pitch @ Vlerick.

Eyeopener

Dat masterjaar was voor Dries een echte eyeopener: “Tijdens de vele groepsopdrachten werk je nauw samen met mensen die allemaal op een totaal andere manier denken. Bij Rechten heb je ook groepswerk, maar je leert er op een welbepaalde manier te redeneren. Hier zat je samen met juristen, ingenieurs en psychologen. Alleen al daarvoor loonde de opleiding de moeite.”

Stevige basis

Maar ook op de verschillende vakken blikt hij tevreden terug: “Ze hebben me het denkkader gegeven dat ik niet had. Inhoudelijk was dit masterjaar complementair aan mijn rechtenopleiding. Als jurist kom je nauwelijks in aanraking met economische onderwerpen. Vakken als corporate finance, financial accounting en entrepreneurship waren voor mij dan ook erg interessant. Ze leggen een belangrijke basis om een start-up uit de grond te kunnen stampen, of om in een managementfunctie op innovatie te gaan werken.”

Tool voor factoring

Bij Dries was de opleiding het begin van zijn eigen start-up: Securafin, een toepassing van blockchain (zie kaderstukje). “Met Securafin willen we wanbetalingen en laattijdige betalingen tussen bedrijven tegengaan, of alvast verminderen. Momenteel kan je als ondernemer een beroep doen op een verzekering tegen wanbetaling of factoring. In het laatste geval worden je facturen dan voorgefinancierd door de bank. Maar het is voor die bank erg omslachtig om na te gaan of een factuur correct is en of de tegenpartij, de debiteur, ze aanvaard heeft. Daar komen talloze e-mails bij kijken. En je debiteuren hebben geen incentive om mee te werken. Het is dan ook niet eenvoudig om zo’n factoring rond te krijgen. Securafin zorgt ervoor dat de debiteur de factuur ontvangt en aanvaardt, maar nog niet hoeft te betalen. Die factuur wordt samen met de aanvaarding op een blockchain gezet. De bank ontvangt de factuur inclusief de aanvaarding en weet dus dat ze die zonder probleem kan financieren.”

Win-win

Hoe krijg je een debiteur zover dat hij meewerkt? “Door incentives op te nemen in zijn contract: een verlening van de betalingstermijn of een korting als hij een factuur snel aanvaardt, bijvoorbeeld. We hebben het proces ook erg eenvoudig gemaakt: als je in de factuurmail klikt op ‘ik aanvaard factuur’, komt de bewuste factuur automatisch in je boekhoudsysteem terecht. Voor bedrijven is dat ook een incentive.”

Plan B

Hoe is het idee voor Securafin eigenlijk gegroeid? Dries glimlacht. “Voor het vak entrepreneurship moesten we een businessplan schrijven rond een bepaald idee. Mijn groepje werkte een voorstel uit voor een intelligente pillendoos. Bleek dat die al bestond. We hebben dan een les gespijbeld om te brainstormen over trends en problemen die oplossingen vragen, en zo kwamen we bij wanbetalingen en druk op werkkapitaal in de bouwsector. Tijdens de module start-up accelerator, in het tweede semester, moesten we die start-up verder ontwikkelen en nagaan of er een markt voor is. Gesprekken met diverse bedrijven bevestigden dat er wel degelijk potentieel in zit. We hadden ons concept trouwens al verruimd, want wanbetalingen komen overal voor.”

Focus!

Bij bouwprojecten verloopt de betaling gefaseerd. Vooral over de laatste schijf bestaat er vaak discussie, met jarenlange gerechtelijke procedures tot gevolg. “Zulke situaties zou je kunnen vermijden door een onafhankelijke derde partij aan te stellen die beoordeelt of de werken naar behoren werden uitgevoerd en of de factuur voor de laatste schijf aanvaard kan worden. Maar het blijft al bij al complex. Het leek ons beter om in de beginfase op eenvoudigere sectoren te focussen. In de advocatuur en bij boekhouders, bijvoorbeeld, is de nood erg hoog, en daar is de situatie wat minder ingewikkeld.”
 
Het grootste probleem tijdens het ontwikkelingsproces is focus houden. “Dat is best lastig, want er zijn altijd wel interessante zijsprongetjes te maken. Maar toch is het zaak om bij de les te blijven en toch voldoende flexibiliteit in te bouwen om waar nodig te kunnen bijsturen.”

En nu?

“Vandaag hebben we een werkend prototype en zijn we aan het onderhandelen met banken en verzekeringsmaatschappijen. We hopen zo snel mogelijk écht te starten. We, dat zijn ikzelf, mijn vader en een ingenieur die het technisch platform verder ontwikkelt.”

Dries verwacht dat, op termijn, de opschaling wellicht de grootste uitdaging wordt: “Een proefproject opzetten is een ding, maar de zaak wordt anders naarmate er meer partijen bij betrokken raken, in België en in het buitenland, elk met hun eigen wensen.”

Stimulans

Is zo’n jaar voldoende om entrepreneur of innovator te worden? “Het geeft je alvast het kader en de tools om zelf nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het netwerk van Vlerick heeft een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van Securafin – de feedback van de professoren, de coaches en de juryleden van Pitch @ Vlerick is van onschatbare waarde geweest. Maar wat me altijd zal bijblijven is de vibe tijdens dat masterjaar. Die positieve vibe is een enorme stimulans geweest om de sprong te wagen.”

 

Wat is blockchain?
Blockchain is een technologie die tussenpersonen bij transacties overbodig maakt. “Als je een huis wilt kopen of verkopen, moet je naar de notaris. Wil je een overschrijving doen, dan heb je een bank nodig. We hebben afgesproken dat notarissen en banken betrouwbare derde partijen zijn. Juridisch is het bovendien zo geregeld dat alleen zij zulke transacties mogen doen”, vertelt Dries. En hij gaat verder: “Blockchain is een gedecentraliseerd informatienetwerk dat nauwkeurig vastlegt wie eigenaar is van wat. Verandert iets van eigenaar, dan wordt dat stukje informatie aangepast. Precies omdat het een gedecentraliseerd netwerk is, is het beter beveiligd tegen hackers – de informatie staat verspreid over miljoenen computers. Het bekendste voorbeeld van blockchaintechnologie is ongetwijfeld bitcoin. Iedereen die dat wil kan met gewoon geld bitcoins kopen en die naar wie dan ook, waar ook ter wereld, snel en eenvoudig overmaken, zonder dat er een bank bij betrokken is.” Dat is de kracht van blockchain: peer-to-peer transacties zonder derde partij. “Voorlopig bestaan die derde partijen nog en het is vrij onwaarschijnlijk dat ze zich zomaar aan de kant laten schuiven. Maar op langere termijn kan de technologie echt wel voor een revolutie zorgen”, besluit Dries.

 

Gerelateerd nieuws

 1. Hoe breng je een wearable voor epilepsiepatiënten op de markt?

  Datum: 10-04-2020
  Categorie: Nieuws over onze studenten
  Onze Masters Innovation & Entrepreneurship studenten werkten een business plan uit voor medische wearables (toestellen met sensoren om op het lichaam te dragen die een waaier aan vitale waarden registeren) ontwikkeld door de start-up Byteflies. De impact van hun in-company project (ICP) was groter dan verwacht.
 2. Wat als… meer vrouwen betaald zouden worden om te werken?

  Datum: 05-10-2018
  Categorie: Nieuws over onze studenten
  Drie Masters-studenten – Ortwin Huysmans, Robin Dehondt en Lynn Roodhooft – trokken voor een maand naar Ethiopië om SNV, Netherlands Development Organisation, te ondersteunen in een project rond genderrelaties. Onder begeleiding van professor Smaranda Boros en ter plekke van Sarah De Smet ontdekten ze de complexiteit van gendergelijkheid in ruraal Ethiopië.
Alle artikels