Markt van management buy-outs en buy-ins voor KMO’s in België vertoont sterke verbetering

Het investeringsklimaat voor het kopen en verkopen van kleine tot middelgrote Belgische bedrijven is verbeterd in 2013, een trend die zich ook dit jaar zal doorzetten. Er is meer kapitaal beschikbaar en het aantal spelers op de M&A-markt is gestegen. De toegenomen concurrentie zorgt er voor dat het moeilijker wordt om kwalitatieve bedrijven te vinden. Ook het sluiten van de deal duurt langer omdat het verkoopproces professioneler en grondiger wordt. Qua financiering is het aandeel eigen vermogen aanzienlijk gestegen. Banken zijn immers voorzichtiger wat leningen betreft. Ten slotte zoeken investeerders vaker naar alternatieve financieringsmethodes. In het nieuwe financieringsklimaat is het de vraag of beoogde rendementen haalbaar zijn.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de eerste Entrepreneurial Buy-out Monitor, een bevraging naar enerzijds de trends op de markt van management buy-outs (MBO’s) en management buy-ins (MBI’s) in 2013 en anderzijds de verwachtingen voor 2014. Hiervoor werden 175 Belgische M&A-experten bevraagd die gemiddeld 12 jaar actief zijn als intermediair bij MBO’s en MBI’s van kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s) in België. Het zijn vooral bankiers, private equity partners, brokers, advocaten en M&A-spelers. Twee derde van die respondenten is vooral bezig met middelgrote deals van 20 miljoen of lager.

De opiniepeiling gaat uit van het Platform for Entrepreneurial Buy-outs (PEBO), een gezamenlijk initiatief van Vlerick Business School en BDO Belgium. De bevraging zal jaarlijks herhaald worden waardoor we trends op lange termijn kunnen vaststellen.

Verbetering van het investeringsklimaat

Het klimaat om te kopen en verkopen blijkt in 2013 sterk verbeterd, en die trend zal zich ook in 2014 doorzetten. Dat vertrouwen vertaalt zich in een toename van het aantal bedrijven dat vorig jaar te koop stond en ook van het aantal afgesloten deals. Op basis van hun kennis van de markt verwacht een aanzienlijk aantal respondenten dat het aantal kopers en bedrijven dat te koop zal worden gesteld in 2014 zal stijgen.

Die positieve tendens is te danken aan volgende factoren:

 • De economie trekt terug aan.
 • Steeds meer eigenaars-managers die binnenkort met pensioen gaan, bereiden de opvolging voor. Ook de overheid voert in dat kader sensibiliseringscampagnes gericht naar de babyboomgeneratie die zich meer en meer bewust wordt van de opportuniteiten om hun bedrijf te verkopen.
 • Er is meer kapitaal voorhanden. Daar komt bij dat andere investeringen (bank, immobiliën, beurs) minder rendement opbrengen. Er zijn ook heel wat nieuwe, vaak kleine private equity bedrijven en family offices bij gekomen en er wordt ook vaker geïnvesteerd in deals die tot voor kort niet zouden beantwoorden aan de vereisten van zeer hoge returns.

Miguel Meuleman, professor ondernemerschap aan Vlerick Business School, ziet een echte trend in de toename van het aantal private equity bedrijven en vooral het aantal family offices: “Door de vergrijzing biedt de KMO-markt opportuniteiten. Daarnaast hebben veel bedrijven sinds 2009 ook een herstructurering achter de rug. In combinatie met een economie die aantrekt, worden meer en meer bedrijven terug verkoopbaar. Ze kunnen aan de investeerders terug een goede projectie voor de toekomst voorleggen. Aan de andere kant hebben steeds meer Belgische vermogende families interesse om alleen of via family offices te investeren. Ook dat is op zijn beurt weer gelinkt aan die opvolging. Het zijn vaak ex-ondernemers die na de verkoop van hun eigen bedrijf dat geld terug willen investeren in nieuwe ondernemingen, al dan niet in hun eigen sector. Het zit in hun bloed.

Meer kapitaal betekent meer spelers, maar Miguel Meuleman stelt wel vraagtekens bij de kwaliteit van die nieuwe, vaak zeer kleine spelers en bijgevolg ook van de deals. “Hoe professioneel verloopt de post-acquisitie fase? Zullen de vooropgestelde winsten gehaald worden? Het is niet omdat je een verleden als ondernemer hebt, dat je ook een goede investeerder bent. Zeker als je de comfortzone van je eigen sector verlaat. De markt moet zich nog bewijzen qua professionaliteit. Dat is zeker een uitdaging voor de toekomst.

Het sluiten van de deal duurt langer

In het afgelopen jaar is de concurrentie op de markt van MBO’s en MBI’s toegenomen, vooral in het segment van middelgrote tot grote deals. Er is meer kapitaal beschikbaar, er zijn meer spelers op de markt en dus is er ook meer vraag naar bedrijven. Het is dan ook minder evident om hoogkwalitatieve deals te sluiten. Miguel Meuleman maakt hierbij volgende bedenking: “Investeerders moeten dus meer en meer proactief op zoek gaan naar bedrijven die een deal willen sluiten voordat het publiek wordt en het tot een competitief proces tussen verschillende investeerders komt.

Qua prijs zien we – na de piek van voor de crisis en de daling tijdens de crisis – in 2013 terug min of meer een normalisering van het niveau. De meerderheid van de bevraagde experten verwacht dat de lichte prijsstijging van 2013 zich dit jaar zal doorzetten. Dat is vooral te wijten aan een toename van het aantal family offices en private equity spelers en verbeterde economische vooruitzichten.

Het sluiten van de deal duurde in 2013 ook langer dan vroeger. Het verkoopproces is immers veel professioneler geworden. Door het economische klimaat zijn de groeimarges kleiner geworden en dus worden de businessplannen grondiger doorgelicht en kritisch in vraag gesteld. De crisis heeft dus ook een positief effect.

Financiering

In vergelijking met deals gesloten voor de crisis is het aandeel van equity en semi-equity in de totale financiering vorig jaar significant gestegen tot gemiddeld 35,4%. Voor 2014 verwacht men echter een stabilisering.

De oorzaak van die stijging ligt vooral bij de banken die sinds de bankencrisis en nieuwe regulering veel voorzichtiger zijn bij het toekennen van een lening. Doordat de bank meer eigen vermogen vraagt, verkleint het beschikbare bedrag om een deal mee te doen. Sinds de heropleving na de crisis is het schuldniveau wel opnieuw tot een normaal niveau gedaald. Men verwacht dat dat ook in 2014 stabiel zal blijven. De condities gelinkt aan schulden zoals waarborgen en hypotheken zijn wel sterk toegenomen.  

Een derde factor die het aspect financiering beïnvloedt, is de toename in de hoeveelheid beschikbare private equity. Niet alleen zijn er meer spelers op de markt, maar ze hebben ook veel ongeïnvesteerd kapitaal uitstaan. Tijdens de crisis zijn er immers weinig deals gedaan. De respondenten verwachten dat de beschikbaarheid van private equity in 2014 nog verder zal toenemen.

Investeerders zoeken ten slotte vaker naar alternatieve financieringsmethodes om de kloof te dichten. Zo kunnen vendor loans helpen, waarbij de verkoper bereid is om gedeeltelijk in de deal betrokken te blijven. Ook het gebruik van earn-outs is het afgelopen jaar gestegen en dan vooral bij kleinere, meer flexibele deals. Ze zijn een doeltreffend middel om het verschil in de te verwachten winst tussen koper en verkoper in evenwicht te brengen.

Meer weten rond de opportuniteiten voor buy-outs en buy-ins? Kom naar de tweede editie van de Entrepreneurial Buy-out Academy.

 

Gerelateerd nieuws

 1. Vlaams gebrek aan ondernemingszin zit cultureel ingebakken

  Datum: 22-09-2016
  Categorie: Persberichten
  1 op 10 bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met 15 jaar geleden. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak, omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral te wijten is aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 2. Vlerick lanceert twee nieuwe gespecialiseerde Masters-opleidingen

  Datum: 14-09-2016
  Categorie: Persberichten
  Bij het begin van het nieuwe academiejaar dat deze week plechtig geopend werd in Brussel, lanceert Vlerick Business School twee nieuwe Masters-opleidingen. Het gaat over een Masters in Innovation & Entrepreneurship in Leuven en een Masters in International Management & Strategy in Brussel. Beide richtingen die inspelen op een trend naar meer specialisatie, zijn meteen sterk gestart met respectievelijk 29 en 35 studenten.
Alle artikels