Ter Beke werkt voort op canvas rond strategisch verlonen

Onlangs verlengde Ter Beke, een van onze corporate partners van het eerste uur, haar Foundation Partnership1. “Verloning blijft hoog op onze onderzoeksagenda staan, maar de events, seminaries en opleidingen voor onze eigen medewerkers bepalen evenzeer de waarde van dit partnership”, stelt Dirk De Backer, HR-Directeur van Ter Beke.

Waarom interesseert Ter Beke zich zo in strategisch verlonen?

Dirk De Backer - Ter BekeDirk De Backer: “Ter Beke is altijd bijzonder begaan met corporate governance. Verloning van topmanagement is daarin sinds jaren een hot topic. In het begin lag de focus op verloning van het uitvoerend topmanagement, maar toen Vlerick besliste om een tweede centre rond strategische verloning te creëren – het Centre for Excellence in Strategic Rewards – zijn we daarnaar overgestapt. Immers, bij Ter Beke zelf wilden we ons strategisch verloningsbeleid grondig onder de loep nemen.”

Hoe is dat concreet in zijn werk gegaan?

Dirk De Backer: “Binnen het centre hebben we, naast het ‘sparren’ met andere leden, bijzonder nuttige gesprekken met Professor Xavier Baeten gehad. Die academische benadering, aan de hand van diverse modellen en voorbeelden uit andere bedrijven, heeft ons toegelaten om tot een canvas te komen om onze strategische verloning vorm te geven. Nu zitten we in de uitvoeringsfase. Eerst hebben we de vaste verloning bekeken, nu zijn we volop bezig met de variabele verloning en in 2018 buigen we ons over de niet-financiële verloning.”

Dirk De Backer, HR Directeur Ter Beke: “De gesprekken met Professor Baeten vormden mee de basis voor het canvas voor ons strategisch verloningsbeleid.”

Centre for Excellence in Strategic Rewards: 4 pijlers

1. Netwerken in alle openheid

Het Centre is een community van HR-professionals, in de eerste plaats compensation & benefits managers. Er wordt in alle openheid over strategische verloning gesproken. Wie aansluit ondertekent een ethische code die die transparantie garandeert. Online kunnen de leden met vragen en opmerkingen terecht op het Cesar-extranet en een afgesloten LinkedIn-groep.

2. Interdisciplinair onderzoek

Wil verloning écht strategisch zijn, dan moet ze verweven zijn in de strategie van de onderneming. Vandaar dat Professor Xavier Baeten voor zijn activiteiten binnen het Centre samenwerkt met collega’s-professoren, onder wie Dirk Buyens en Koen Dewettinck (beiden HR, people management & leadership), Kurt Verweire (strategie) of Katia Tieleman (onderhandelen).

3. Kritische blik op de buitenwereld

Wat zijn de trends inzake strategische verloning? Sommige bedrijven werken met een puntensysteem vanaf een bepaald brutoloon, andere gaan ‘mass customisation’-technieken uit het marketingdomein toepassen, .... Wat zijn de effecten van die technieken? Werken ze? Hoe staan werknemers ertegenover?

4. Het ‘loonhuis van de toekomst’

Hoe zal strategische verloning evolueren? Moeten we naar een verloning dat beter bestand is tegen economische schokken? Hoe communiceren rond belonen? Welke rol kunnen big data spelen op het vlak van verloning? En wat is het effect van de toenemende vergrijzing op de samenstelling van de verloning (meer aandacht voor gezondheidszorg)? Door dieper in te gaan op deze uitdagingen wil het Centre zwaarder wegen op het maatschappelijk debat daaromtrent.

Met dank aan onze Chair partner

Hudson Logo

1 Vroeger gekend onder de naam Knowledge Partnership.