Wat zijn de uitdagingen voor de crypto-economie?

Hardrock, metal en punk. Een opmerkelijke, maar bewuste muziekkeuze om de sprekers van “Crypto-economie”, de eerste FinTech Futures-sessie van het academiejaar in te leiden. “De mensen die zich bezighouden met crypto- of cybereconomie en cryptografie zijn de hardrockers, metalheads en punkers van de FinTech-community: ze houden ervan om de status quo en bestaande businessmodellen overhoop te gooien”, aldus gastheer van de avond, professor Bjorn Cumps. De eerste FinTech Futures-sessie twee jaar geleden maakte de deelnemers wegwijs in de beginselen van Blockchain. Tijd voor een vervolg dus. De sprekers lieten zien dat blockchaintechnologie en “crypto” of “cyber” langzaam maar zeker doordringen in allerlei sectoren.  

Gezocht: ethische hackers

Fabian Vandenreydt, uitvoerend voorzitter van B-Hive, beet de spits af. B-Hive is een Europees samenwerkingsplatform voor FinTech-spelers – banken, verzekeraars en infrastructuurbedrijven, en biedt met zijn strategische programma’s oplossingen voor de uitdagingen in de financiële sector. CyberHive, bijvoorbeeld, wil de weerbaarheid op het gebied van cybersecurity vergroten. “Alle financiële instellingen hebben vroeg of laat te kampen met cyberveiligheidskwesties. Idealiter zoeken we naar gedeelde oplossingen. Maar we begrijpen dat banken en verzekeraars moeilijk al hun problemen met elkaar kunnen delen. Dus focussen we op leren, op het creëren van een community en bieden we diensten op maat aan.” Een van die diensten is ethisch hacken. De ECB heeft intussen ook een framework goedgekeurd voor grensoverschrijdend testhacken bij financiële instellingen. Jaarlijkse penetratietests zijn, gelet op het sterk toegenomen risico, bittere noodzaak. En daar wringt volgens Fabian de schoen: er is een nijpend tekort aan ethische hackers.

Cryptografie in de praktijk

Een gedistribueerd netwerk, smart contracts, consensusmechanismen en gesofisticeerde cryptografie, ziedaar de fundamenten van het vertrouwen in blockchaintechnologie. Nigel Smart is wereldautoriteit op het gebied van toegepaste cryptografie en als professor verbonden aan COSIC, de Computer Security and Industrial Cryptography onderzoeksgroep van de KU Leuven.

“Vier bankiers dineren”, zo opende hij zijn lezing. “Ze willen dat diegene met de hoogste bonus het etentje betaalt, maar willen ook hun eigen bonus geheim houden. Ze stellen een betrouwbaar persoon aan die de bonussen verzamelt en vertelt wie er moet betalen.” Je kunt dat probleem vandaag de dag ook perfect oplossen zonder die tussenpersoon, met een beveiligd algoritme dat het resultaat berekent zonder dat de input bekend hoeft te worden. Je maakt berekeningen op geëncrypteerde of versleutelde gegevens. Hetzelfde wil je doen bij verkiezingen: mensen anoniem laten stemmen en de uitslag berekenen zonder dat iemand de stemmen kan vervalsen. Cryptografie van gegevens is niets nieuws. Decennialang lag de focus vooral op de beveiliging van opgeslagen gegevens en gegevens die je verstuurt van A naar B, maar veel belangrijker is de beveiliging terwijl je ze gebruikt. En dat is iets wat pas in de afgelopen tien jaar ook praktisch mogelijk is geworden, dankzij MPC – Multiple Party Computation, waarbij de data worden verdeeld over verschillende computers en daar pas ontsleuteld worden, zodat de berekeningen kunnen worden gemaakt.

Vandaag zijn er al tal van toepassingen die er ook daadwerkelijk gebruik van maken: veiligheidsstatistieken voor de financiële industrie kunnen berekend worden zonder dat je iets weet over de individuele  banken, de City of Boston bracht salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen in kaart zonder dat daarvoor de gegevens van de deelnemende bedrijven moesten worden onthuld en in het kader van de Student Right to Know Before You Go Act van de Amerikaanse senator Wyden werd een grootschalige analyse gemaakt van de opleidingen van studenten aan verschillende universiteiten, hun jaarinkomen, en de sectoren waarin ze tewerkgesteld waren. De gegevens van de universiteiten en de belastingdienst werden samengebracht zonder dat de privacy van de studenten op enig moment geschonden werd. 

Ook om het gebruik van cryptografische sleutels zelf, bijvoorbeeld van bankkaarten en hot wallets, te beveiligen is MPC een oplossing. Cryptografische sleutels worden typisch opgeslagen in Hardware Security Modules, maar die zijn erg duur, nemen ontzettend veel ruimte in beslag en zijn uiteindelijk niet zo veilig omdat verschillende modules met elkaar moeten kunnen communiceren, waardoor het beveiligingsniveau wordt afgestemd op dat van de oudste module. Met MPC kan je de sleutel opsplitsen en de gesplitste delen gebruiken, zonder dat de volledige sleutel bekend wordt.

"Of homomorfe encryptie geen alternatief is?", vroeg iemand uit de zaal. Nigel was zichtbaar blij met de vraag: “In theorie is homomorfe encryptie briljant. Je kunt berekeningen maken op versleutelde data, zonder die eerst te moeten ontsleutelen. Helaas is de techniek praktisch onbruikbaar. Ze is veel te traag.”
 

Cryptomunten en tokens: what’s in a name?

Dr. Jamsheed Shorish, oprichter en CEO van Shorish Research, een adviesbureau gespecialiseerd in FinTech en nieuwe, disruptieve technologieën zoals blockchain, behandelde enkele aspecten van crypto-economie: wat is de impact van cryptovaluta op de markt en het marktgedrag?

Cryptovaluta vallen grosso modo uiteen in twee categorieën: (1) munten of coins, zoals Bitcoin en Ether, die gebruikmaken van hun eigen blockchain, Bitcoin en Ethereum, en die bedoeld zijn als digitaal betaalmiddel en (2) tokens, die voor hun smart contracts een bestaande blockchain gebruiken en een bepaalde asset vertegenwoordigen: een dienst, een app of een nutsvoorziening, getrouwheidspunten (utility token), stemrecht (governance token), een aandeel in een bedrijf of een project (security token) enz. Zo is er TRON, dat gebruikmaakt van Ethereum, en dat houders toegang geeft tot een wereldwijd gedecentraliseerd entertainmentplatform. Of het gloednieuwe mobiliteitsplatform, gelanceerd door Belfius, dat kinderen beloont met eigen digitale munten telkens ze te voet of met de fiets naar school komen. Blockchaintechnologie kan ook worden toegepast zonder de betaalfunctie. Het is misschien paradoxaal, maar precies financiële instellingen hebben de technologie op die manier al omarmd voor allerlei FinTech-toepassingen. Ook overheden en bedrijven vinden hun weg naar blockchain, het Havenbedrijf Antwerpen, bijvoorbeeld, gebruikt blockchaintechnologie om zijn documentenstromen veiliger en efficiënter te maken.

Sinds de introductie van Bitcoin in 2008 is de belangstelling voor cryptovaluta alleen maar toegenomen. In 2017 steeg het aantal Initial Coin Offerings (ICO’s) tot ongekende hoogte, waardoor het totaal geïnvesteerde kapitaal in ICO’s in het eerste kwartaal van 2018 op 20 miljard USD uitkwam. Kijken we naar die cijfers in augustus van dit jaar, dan is daar alweer 18 miljard USD bij gekomen. Jamsheed waarschuwde dat zo’n exponentiële groei allesbehalve duurzaam is. De keerzijde van de medaille: een enorme prijsvolatiliteit, nl. een standaarddeviatie van 3%. En die is er volgens Jamsheed al sinds de lancering van Bitcoin. Cryptovaluta zijn veel volatieler dan traditionele valuta.

Waarom zijn ICO’s zo populair? De sterke vraag komt vooral van millennials die blockchaintechnologie en cryptovaluta zien als opportuniteiten. ICO’s zijn ook een alternatief voor venture capital (VC), complementair aan crowdfunding en vooral in trek bij etnische minderheden en vrouwelijke ondernemers, zo vertelde Jamsheed: “Ik wil mijn Uber voor kappers niet laten beoordelen door blanke mannen van middelbare leeftijd in pak, antwoordde een jonge vrouw toen haar gevraagd werd waarom ze niet gewoon haar toevlucht zocht tot VC.”

De olifant in de kamer: wat is de waarde van cryptomunten en tokens?

Nu zegt een ICO niets over de waarde van een munt of token. De white papers van de lancering beloven doorgaans heel wat, vooral dat de waarde gaat stijgen. Dat zou betekenen dat waarde van een token mee wordt bepaald door de waarde van de emittent, zoals dat bij effecten het geval is. Maar was dat bij de lancering ook de bedoeling van het token? De meeste utility tokens willen een bepaald gedrag aanmoedigen, denk maar aan RES, een lokale ‘munt’ gelanceerd in Leuven om de lokale economie te stimuleren, maar waarmee je intussen in verschillende steden bij de aangesloten winkeliers voordeliger kunt kopen.

Uit onderzoek blijkt dat de klassieke waarderingsmodellen gebaseerd op marktprijzen tekortschieten: hun signaal-ruisverhouding is te hoog; er is te veel ruis door speculatie. We kunnen ons volgens Jamsheed wel laten inspireren door bestaande modellen, zoals die voor derivaten, maar omdat tokens vaak meerdere functies hebben en dus ook verschillende factoren die hun waarde bepalen, hebben we nieuwe modellen nodig die die meervoudige waarde kunnen berekenen. Hij denkt onder andere aan varianten van hedonistische modellen zoals die worden gebruikt voor onroerend goed.

Wat er ook van zij, wie als organisatie of ondernemer geld wil verdienen met blockchaintechnologie, moet vooral die waardering ernstig nemen en de token zo construeren dat hij enkel wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Verder pleitte Jamsheed ervoor om ICO’s te integreren in het aanbod van durfkapitaalverstrekkers, dat zou moeten leiden tot meer professionaliteit. Opdat je tokens zou kunnen converteren, zou er werk moeten worden gemaakt van uniformere standaarden. En tot slot benadrukte hij de noodzaak aan regelgeving. Voorlopig ontbreekt het nog aan een regelgevend kader, maar stilaan komt daar verandering in. Het mag verbazen dat een technologie die symbool staat voor decentralisatie en het uitschakelen van tussenpersonen, behoefte zou hebben aan regelgeving. Maar ondubbelzinnige regelgeving is essentieel om misbruik en fraude te voorkomen.

Hoe pak je een ICO aan? Maak je huiswerk!

Afsluiter van de avond was Gianni Brisson, medeoprichter van en product manager bij Investereum, een start-up die bedrijven en ondernemers helpt om optimaal gebruik te maken van blockchain- en smartcontracttechnologie, via consultancy, workshops en de volledige begeleiding van een ICO-traject. Volgens een recente studie van een steekproef van de in 2017 gelanceerde ICO’s mislukte 59% binnen het jaar. Ter vergelijking: ongeveer 75% van de start-ups gefinancierd door traditionele VC’s loopt uiteindelijk ook met een sisser af; het duurt alleen wat langer.

Waarom zo veel ICO’s falen? Volgens Gianni is het simpel: “Ze vergaten een business te bouwen. Voor je aan een ICO kan beginnen moet je je huiswerk maken: je moet minstens een proof of concept hebben, je markt analyseren, een businessplan, product- en marketingplannen uitwerken enz. Precies wat je moet doen als je bij een VC gaat aankloppen.” Investereum heeft een Seven Step Approach framework ontwikkeld dat het ICO-traject structureert. Alles begint bij uitgebreid onderzoek voor de bepaling van de scope en de haalbaarheid, onderzoek dat resulteert in de voorbereiding en creatie van een token als proof of concept. Vervolgens wordt de marketingcampagne gelanceerd, gevolgd door private en publieke verkoop, waarna de applicatie en de smart contracts geïmplementeerd worden. Maar daar blijft het niet bij: Investereum neemt ook de post token support voor zijn rekening. “Ook dat is iets wat veel van die mislukte ICO’s blijkbaar vergaten: communiceren. Je moet je community verzorgen. Nog al te vaak horen investeerders niets meer nadat het geld werd opgehaald. Daarom ook houden wij van bij het begin rekening met een rollbackscenario, voor als de ICO toch niet zou lukken”, besloot Gianni.

Gerelateerd nieuws

 1. “De makelaar is een onmisbare schakel in een hybride verhaal”

  Datum: 02-05-2019
  Categorie: Opiniestukken
  Hebt u een verzekering voor cyberrisico's in uw portfolio? En biedt u uw klanten de mogelijkheid om een bagageverzekering af te sluiten via hun smartphone op het moment dat ze de luchthaven binnenstappen? Willem Standaert, lector en postdoctoraal onderzoeker aan de Vlerick Business School, is als geen ander op de hoogte van de veranderingen die digitalisering veroorzaakt voor het werk als makelaar. Hij bespreekt de belangrijkste trends in de verzekeringswereld en de digitale toekomst van makelaars.
 2. Hoe de schok van de brexit voor de financiële diensten in de EU beperken?

  Datum: 17-04-2019
  Categorie: Opiniestukken
  De meeste manieren om de huidige brexitimpasse in het Britse parlement op te lossen, houden in dat het VK niet langer deel uitmaakt van de interne markt voor financiële diensten. Er bestaat een risico dat het toepassingsgebied en de kwaliteit van de kapitaalmarktdiensten in de EU27 afneemt als het VK niet langer deel uitmaakt van de interne markt, maar dat risico kan worden ingeperkt. In deze verklaring stelt professor David Veredas voor dat de EU en het VK gezamenlijk een comité op hoog niveau oprichten voor de ontwikkeling van een vereenvoudigde en betere regelgeving, die de marktdiscipline versterkt. Hij stelt ook voor dat de EU en het VK samenwerken aan betere gelijkwaardigheidsvereisten voor leveranciers van financiële diensten aan markten in zowel het VK als de EU.
Alle artikels