Agility op prioriteitenlijst, maar knowhow ontbreekt nog

Resultaten HR Barometer 2019

Dirk Buyens

Door Dirk Buyens

Professor of Human Resources Management

23 september 2019

Hudson en Vlerick Business School organiseerden voor het vijfde jaar op rij de HR Barometer. Deze enquête peilt naar de trends en uitdagingen in de Belgische HR-wereld. De belangrijkste vaststellingen? HR focust zich op veel verschillende zaken - meer dan enkel rekrutering en personeelsadministratie. HR analytics is (nog) geen prioriteit in de Belgische bedrijven. En HR-directeuren willen wel graag inzetten op agile werken, maar stuiten op weerstand, ook van het topmanagement.

iStock-1046599632.jpg

De HR Barometer is een gezamenlijk initiatief van Hudson en Vlerick Business School. Het doel? Jaarlijks in kaart brengen wat er leeft in de HR-afdelingen van de Belgische bedrijven. Daarom bevroegen ze de HR-directeuren van de 200 grootste Belgische bedrijven (grootst in aantal werknemers). 61 bedrijven uit uiteenlopende sectoren namen deel aan de enquête. In totaal vertegenwoordigen zij bijna 250.000 werknemers.Selectie en rekrutering blijft de grootste uitdaging

De resultaten geven aan dat HR zich, zoals steeds, op veel verschillende aspecten moet toeleggen. Dirk Buyens, professor Human Resources Management aan Vlerick Business School: “Op één in de prioriteitenlijst staat selectie en rekrutering, gevolgd door leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. Waardoor weinig tijd overblijft voor aspecten zoals diversiteit en HR analytics, die onderaan de lijst bengelen.” De organisatie voorbereiden op stagnatie blijkt ook helemaal geen prioriteit te zijn, integendeel, er wordt nog steeds ingezet op groei.

Agile werken botst op weerstand

De HR Barometer gaat elk jaar ook dieper in op een door de HR-directeuren voorgesteld thema. Dit jaar was dat agility. Bijna alle respondenten (93%) waren het erover eens dat agile werkmethodes de laatste jaren belangrijker geworden zijn. Maar het blijft een lastig thema. Het begrip agile is echter moeilijk te definiëren, slechts 18% geeft aan dat er een gemeenschappelijke definitie is. En de weerstand tegen verandering, ook vanuit het top management, belemmert het invoeren van nieuwe praktijken zoals agile rekruteren, dynamische organisatiestructuren, flexibele verloning, enz. Ook interessant: een derde van de ondervraagden is van mening dat een agile mindset aangeboren is, terwijl een even grote groep gelooft dat het een te ontwikkelen vaardigheid is. “Enerzijds geeft de meerderheid van de deelnemende bedrijven aan dat het voor iedereen in de organisatie (op alle niveaus en in alle rollen) van groot belang is om agile te kunnen en willen werken. Anderzijds voelen de meeste organisaties zich er nog niet klaar voor, de mastery ontbreekt nog,” zegt Ellen Volckaert, R&D manager bij Hudson.

Over de HR Barometer

De HR Barometer is een studie naar aanleiding van de nauwe samenwerking tussen HR-consultancybedrijf Hudson en Vlerick Business School. Ellen Volckaert, senior manager binnen het Hudson Research & Development departement, en Professor Dirk Buyens, Hoofd HRM Centre aan Vlerick Business School, hebben dit rapport samen geschreven. Ze deden hiervoor navraag bij de HR-verantwoordelijken van de Bel 20 en de 200 grootste Belgische bedrijven in termen van aantal werknemers. 61 organisaties namen deel aan de studie, samen vertegenwoordigen deze bedrijven om en bij de 248.000 Belgische werknemers.

Neem contact op!

Astrid Vandenbroucke

Astrid Vandenbroucke

Manager GPtW®