Prestaties van de Belgische banken de voorbije tien jaar

Hoe doen de Belgische banken het de jongste tijd? Om deze vraag te beantwoorden heeft Vlericks Centre for Financial Services een studie uitgevoerd om een scorekaart te ontwikkelen en de prestaties van de Belgische bankensector te beoordelen.

iStock-155375294.jpg

In samenwerking met KPMG, een Prime Foundation Partner van Vlerick, hebben professor André Thibeault, Corneel Defrancq en Jessie Vantieghem van Vlerick een grootschalig onderzoeksproject uitgevoerd om de financiële sector in België tussen 2001 en 2010 te bestuderen. Het doel van de studie bestond erin een scorekaart te ontwikkelen om de prestaties van de Belgische banken te beoordelen. De onderzoekers baseerden zich op verschillende factoren, om ervoor te zorgen dat de prestaties uit drie verschillende standpunten werden geëvalueerd: de waardeketen, de financiële prestaties (uitsplitsing van de ROE) en de risico-rendementverhouding.

Deze resultaatmaatstaven werden toegepast op vier verschillende segmenten van het Belgische bankwezen, gebaseerd op de omvang van de banken (volgens hun totale vermogen) of op basis van hun type activiteiten of inkomsten:

  1. Het eerste segment vergelijkt de banken in verhouding tot de bron van hun inkomsten, zoals gedefinieerd door de ECB (investeringsbanken of universele banken).
  2. Het tweede segment is gebaseerd op de grootte van de banken (totaal vermogen).
  3. Het derde segment bestudeert de vier grote banken van België afzonderlijk: Dexia, Fortis, ING en KBC.
  4. Het vierde segment is gebaseerd op de segmentering volgens BankScope.
De grote banken moeten zichzelf opnieuw uitvinden.
André Thibeault
Professor bij Vlerick Centre for Financial Services

Belangrijkste vaststellingen

Heel kort zijn dit enkele conclusies van de studie:

  • Allereerst is het relatieve belang van de financiële sector in de Belgische economie interessant. Dat belang is aanzienlijk: meer dan 6 % van de bruto toegevoegde waarde aan de Belgische economie, zowel in 2000 als in 2010.
  • Meer specifiek is de internationale hoedanigheid van de Belgische bankensector opvallend. In België is bijna de helft van het totale vermogen van Belgische financiële instellingen in handen van buitenlandse kredietinstellingen. 
  • Een belangrijke conclusie van de studie is dat de bankensector in België uiterst geconcentreerd is wat het totale vermogen betreft: in 2009 waren de vier grote banken goed voor bijna 90 % van het totale vermogen van de Belgische bankensector.
  • Bij het onderzoek naar de grootte van de bank behalen de kleinste banken de beste resultaten, maar gezien het geselecteerde staal vertegenwoordigen ze een bijzonder gering deel van de bankensector.

Download hier het volledige onderzoeksrapport: ‘A scorecard for bank performance: the Belgian Banking Industry’

Neem contact op!

André Thibeault

André Thibeault

Emeritus Professor