Capteer de waarde die je verdient

pwc_profitable_growth_cover

Dit meest recente onderzoek van PwC en Vlerick Business School gaat dieper in op hoe bedrijven in hun ‘B2B2C’-relaties omgaan met het machtsspel met hun channel-partners. De onderzoekers stellen in vraag hoe leveranciers hun relatie met channel-partners anders kunnen invullen om duurzame groei te bevorderen. Hoewel in theorie de verhouding tussen producent en channel-partners voor beide partijen even gunstig zou moeten zijn, stelt het rapport ‘Capture the value you deserve’ dat beide partijen te vaak tegenover mekaar staan als vijanden die strijden om voordeel, waardoor ze winst en reputatie in gevaar brengen.

Het rapport stelt dat de ‘business-as-usual’-positie van leveranciers niet langer houdbaar is wanneer het over distributie gaat. Ze moeten alle aspecten van hun relatie opnieuw bekijken, en dat op basis van een objectieve analyse die gebaseerd is op feiten. Zo kunnen ze vermijden dat ze waarde verliezen en belangrijke kansen missen. In het rapport krijgen ze meerdere strategieën aangereikt die hun doeltreffendheid bewezen hebben inzake het creëren en behouden van waarde voor consumenten. De studie ‘Capture the value you deserve’ maakt deel uit van het ‘Getting fit for profitable growth’-initiatief van PwC en Vlerick die samen onderzoek doen naar de modellen en drijvende krachten achter duurzame groei.

Download het rapport 'Capture the value you deserve'.

Neem contact op!

Koen Tackx

Koen Tackx

Professor of management practice