De vijf pijlers van strategische flexibiliteit

Vijf noodzakelijke competenties om turbulente tijden te doorstaan

Carine Peeters

Door Carine Peeters

Professor of Strategy

19 oktober 2021
Unsplash picture

Bedrijven uit veel sectoren worden geconfronteerd met turbulente omgevingen waar snelheid, disruptie en onvoorspelbare veranderingen een bedreiging vormen voor gevestigde businessmodellen en succesformules. Terwijl de wereld stilaan de langetermijneffecten van de recente pandemie verwerkt, moeten we ons bovendien voorbereiden op een nieuw normaal dat turbulent zal blijven. Dat houdt in dat we de gevaren van turbulentie moeten leren beperken, en tegelijkertijd kansen moeten grijpen om nieuwe concurrentievoordelen te creëren.

Voor veel organisaties is een dergelijke strategische flexibiliteit niet eenvoudig. Om strategisch flexibel te zijn moet je het evenwicht zien te bewaren tussen niet genoeg veranderen – de zogenaamde inertia trap – en te veel veranderen, met het risico de focus te verliezen of de organisatie van zichzelf te vervreemden.

Carine Peeters is professor in Strategie en directeur van ons Strategy in Action Platform. Ze voert sinds 2008 onderzoek naar het aanpassingsvermogen van bedrijven. Uit ons onderzoek, dat gebaseerd is op data van meer dan 400 organisaties in verschillende sectoren en regio's, blijkt dat adaptieve organisaties dat evenwicht kunnen bereiken dankzij een systeem van vijf belangrijke competenties die ze proactief opbouwen en stimuleren. Ze zijn zich niet alleen bewust van de evoluties in hun externe omgeving, maar begrijpen ook welke implicaties die evoluties hebben. Ze experimenteren met alternatieve strategieën en zijn niet bang om binnen en buiten de organisatie samen te werken om oplossingen te vinden. Ze innoveren en ontwikkelen tegelijkertijd hun kernactiviteiten, en ze kunnen tijdig beslissen en handelen.

In deze white paper delen we de bevindingen van ons onderzoek. We introduceren de vijf adaptieve competenties, leggen uit wat ze inhouden en hoe organisaties ze kunnen stimuleren.

Neem contact op!

Carine Peeters

Carine Peeters

Full Professor