“Die opgelegde traagheid is misschien het frustrerende, maar ook het mooie aan het DBA-programma.”

25 mei 2021

Niet van de poes, de uitdaging waar de deelnemers van de Doctorate in Business Administration voor staan: vier jaar lang werken zij aan een doctoraatsscriptie, naast hun gewone professionele bezigheden. Maar aan het eind van de rit wacht de bekroning: een doctoraatsdiploma én een onderzoekservaring die met weinig te evenaren valt, vertelt DBA-manager Eva Cools.  

48793

Jointly putting knowledge into action, and action into knowledge

“Dat is ons credo binnen Vlerick Business School. Wat het inhoudt? In de eerste plaats willen we mensen kennis aanreiken, die ze in de praktijk kunnen uitwerken. Daarin zijn we bij Vlerick heel bedreven, onder meer binnen ons MBA-programma. Maar met deze DBA-opleiding willen we heel bewust ook die tweede beweging maken: praktijkervaring omzetten in kennis. Dat is toch wel een aparte invalshoek.”

“We vragen minimum tien jaar werkervaring om te starten in het doctoraatsprogramma. Onze deelnemers zijn dus al een eind onderweg in hun carrière. Het is die actie op de werkvloer die hen aanzet tot en bepaald vraagstuk dat ze zoeken te vertalen in academische kennis. De DBA-opleiding geeft hen de pijlers voor die zoektocht. De kernvragen: hoe doe je op een zinvolle en rigoureuze manier aan research? Hoe maak je impact met je onderzoek en zorg je ervoor dat je de bredere maatschappij maar ook je organisatie en de academische wereld bereikt met je onderzoek?”

Een uniek partnerschap

“We hadden al langer het idee om een dergelijke opleiding aan ons portfolio toe te voegen. Alleen is het in België zo dat enkel universiteiten een doctoraatsgraad mogen uitreiken. Vlerick is een autonome businessschool, die zich focust op MBA en master opleidingen en managementopleidingen voor bedrijven. Toen de vraag kwam vanuit onze peteruniversiteiten (Universiteit Gent en KU Leuven) om samen te werken voor de DBA-opleiding, hebben we geen moment geaarzeld. Voor hen was het een opportuniteit om dichter bij de praktijk te komen, en voor onszelf om onze academische cultuur te versterken. Dubbele winst dus, vonden we.”

“De criteria om een doctoraatstitel te kunnen verlenen zijn heel strikt. We hebben heel wat overleg nodig gehad om alle reglementen met elkaar te aligneren, maar de uitkomst is wel uniek. Bij ons behalen studenten bijgevolg niet alleen een DBA-diploma, maar een officiële PhD-degree toegekend door onze peteruniversiteiten KU Leuven en Universiteit Gent.”

De “highlight of my year” volgens docenten

“Als ik de docenten van de opleiding mag geloven, dan combineert lesgeven in het DBA het beste van twee werelden. Niet alleen kunnen de professoren hun passie voor research doorgeven, ze blijven zelf ook up-to-date met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Bovendien zijn ze enorm gecharmeerd door het publiek dat aan het programma deelneemt. De motivatie en interesse om aan research te doen is hoog. De groepjes zijn klein, dus de wisselwerking is optimaal.”

“De docenten komen allemaal uit een ander domein. Dat geeft een extra dimensie aan de lessen. Want onderzoek in psychologie verloopt anders dan bijvoorbeeld onderzoek in marketing. Ieder brengt zijn eigen inzichten mee. Deelnemers komen in contact met allerlei verschillende visies en ontwikkelen zelf hun eigen zienswijze. Methodologie en research design staan voorop, eerder dan een veldspecifieke aanpak.”

Een stap terug om voorwaarts te gaan

“Bij beginnende deelnemers voel ik hier en daar nog wel wat weerstand. Ze hebben een onderzoeksvraag in hun hoofd en willen daarop zo snel mogelijk een antwoord. Die drang om zo snel mogelijk naar een oplossing te gaan, komt vanuit hun praktijk. Terwijl de sleutel van onderzoek juist is: neem je tijd om alles te begrijpen en bouw stap voor stap verder.”

“We merken in de opleiding dat deelnemers letterlijk terug moeten leren lezen. Ze zijn het gewoon om heel snel informatie te screenen, maar nu komen ze terug in aanraking met lectuur die je verplicht om zin per zin te begrijpen en dieper te graven. Die opgelegde traagheid is misschien het frustrerende, maar ook het mooie aan het programma. Onderzoek vraagt een open geest. Die moet je voor jezelf creëren.”

Een label voor kwaliteit, maar vooral een roeping

“In de vijf weken dat mensen hier les volgen, proberen we zo intens en interactief mogelijk waarde toe te voegen. De tijd is kort, dus verwachten we behoorlijk wat zelfstudie. Zo benutten we de lesperioden op de campus maximaal. We hebben de opleiding ook zo flexibel mogelijk gemaakt. Onze doctorandi kunnen de cursussen volgen in de volgorde die hen het beste uitkomt. Tweemaal per jaar is er de kans om in te stappen.”

“Een doctoraat is natuurlijk een stevig kwaliteitslabel en kan een mooie nieuwe stap betekenen in een carrière. We stellen wel vast dat onze deelnemers in de eerste plaats vanuit een persoonlijke drive voor deze opleiding kiezen, en niet zozeer omdat hun bedrijf het oplegt. Dat laatste lijkt mij ook echt niet aangewezen. Want je moet toch wel een beetje een roeping hebben om hieraan te beginnen, naast je zware job. Maar onze deelnemers delen een intellectuele nieuwsgierigheid. Dat is wat hen bindt. En hun honger is groot.”  

Eva Cools, DBA Manager & Research Manager bij Vlerick Business School