Doeltreffend risicotoezicht op bestuursniveau

Uniek onderzoek door Vlerick en KPMG brengt praktijken en stelregels in kaart

Regine Slagmulder

Door Regine Slagmulder

Professor of Management Accounting

23 juni 2022
desktop-hero-insights-risk

Moderne bedrijven voeren hun activiteiten uit in een complexe en snel veranderende omgeving. Macro-economische onzekerheid, klimaatveranderingen, geopolitieke verschuivingen en een versnelde technologische evolutie werpen buitengewone obstakels op voor organisaties en hun raden van bestuur. De recente pandemie en de noodmaatregelen die de verschillende regeringen troffen, hebben daarenboven de bedrijfsvoering als nooit tevoren ontwricht. In deze woelige tijden is een doortastende raad van bestuur dan ook belangrijker dan ooit. Een van de verantwoordelijkheden van die raad is het toezicht op een gepast kader en beleid inzake risicobeheer binnen de organisatie, om de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden. Hoewel er sinds de financiële crisis van 2008 meer aandacht wordt besteed aan risicobeheer, hebben we relatief weinig zicht op hoe raden risicotoezicht concreet aanpakken, en hoe hun rol ter zake de afgelopen jaren is veranderd.

Professor Regine Slagmulder, professor Accounting & Control bij Vlerick Business School, en KPMG bundelden hun krachten om te achterhalen hoe raden van bestuur risicotoezicht concreet aanpakken en te leren uit successen en uitdagingen in hun streven naar duurzame waardecreatie. Het onderzoek combineert uitgebreide praktijkervaring met academische zorgvuldigheid om een unieke inkijk te bieden in de werking van raden van bestuur.

Voornaamste conclusies:

  1. Het belang van risicotoezicht op bestuursniveau, dat verdergaat dan de geldende wet- en regelgeving, wordt steeds vaker algemeen erkend.
  2. Het besef daagt almaar meer dat een gedegen formeel risicotoezicht het ondernemerschap niet in de weg staat, maar veeleer ten goede komt.
  3. Doeltreffend risicotoezicht steunt op gepaste structuren en processen op bestuursniveau. De keuze voor het juiste bestuursmodel is bepalend voor de risicobeheerstructuur, het formele proces van risicotoezicht en de verslaggeving ter zake aan de raad van bestuur.
  4. Risicotoezicht op bestuursniveau vereist een gepaste risicocultuur, waarin risico’s op een verantwoorde manier worden genomen op elk niveau van de organisatie.

Er is nog werk aan de winkel om strategie en risicobeheer op een doeltreffende manier aan te pakken op bestuursniveau, zowel als het gaat om de opname van risico’s in de strategische besluitvorming als wat betreft het stroomlijnen van de risicobereidheid en de verwachtingen van de stakeholders.

Neem contact op!

Regine Slagmulder

Regine Slagmulder

Professor of Accounting and Control