Duurzaamheidsrapportering en -normen – een Belgische en internationale kijk op ESG-informatie

Vlerick Insight Talks: Professor Kristof Stouthuysen interviewt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais

Kristof Stouthuysen

Door Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance

27 september 2022

Tegen 2030 moeten duurzaamheidsdoelen en financiële gegevens duidelijk aan elkaar gekoppeld worden in het jaarverslag. Technologie kan bovendien een belangrijke rol spelen in de toekomst van duurzame en geïntegreerde rapportering. De impact van technologie op de vastlegging, rapportering en implementatie van duurzame praktijken was dan ook het centrale thema van de Digital Finance Conference 2022. Tijdens de conferentie gaf Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA en de raad van toezicht van de IFRS, een keynote over duurzaamheidsrapportering en de invloed van Belgische en internationale toezichthouders en normen op de rapporteringsvereisten. Na de lezing ging Kristof Stouthuysen, professor Digital Finance en directeur van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation, met Jean-Paul in gesprek.

Video still - Digital Finance Conference 2022

Hoe veranderen de behoeften van beleggers en kapitaalmarkten op het gebied van ESG-informatie?

Jean-Paul Servais: "Ik denk dat het verstrekken van ESG-informatie begint bij de man in de straat. En dat is opmerkelijk, want van een toezichthouder of regulator zou je verwachten dat die zich bijvoorbeeld begint te mengen in de nasleep van een crisis. Wat ESG betreft is er echter geen crisis. We staan natuurlijk voor enorme uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, maar voor andere duurzaamheidsaspecten blijkt de vraag een drijvende factor. De man in de straat verwacht veel. Hij wil graag beleggen in aandelen, obligaties en fondsen, en wil weten of een bepaalde belegging voldoet aan zijn verwachtingen op het gebied van ESG. Als Belgische toezichthouder die betrokken is bij tal van internationale activiteiten, vind ik het echt uniek om te zien dat bedrijven vertrekken vanuit de verwachtingen van de belegger. Daarom moet de verstrekte informatie relevant en proportioneel zijn – mensen willen zich niet verdiepen in talloze normen. Ze hebben behoefte aan één alomvattende wereldwijde richtlijn, en daar zijn we momenteel op internationaal niveau mee bezig."

Ik veronderstel dat regulatoren daarbij een belangrijke rol zullen spelen?

Jean-Paul Servais: "Klopt. Ik behoor tot de school van regulatoren die vinden dat zelfregulering in se geen probleem is. Als dat echter niet werkt, of niet méér werkt, is het tijd om over te stappen naar een nieuw systeem. En daar zijn we nu mee bezig – om te vermijden dat bedrijven aan greenwashing doen. Ook daarbij vertrekken we vanuit de verwachtingen van de man in de straat, want veel nieuwe, niet-geavanceerde particuliere beleggers overwegen verschillende beleggingsopties. Ze beleggen in een fonds, aandeel of obligatie waarvan ze denken dat het voldoet aan hun ESG-verwachtingen. Als later het tegendeel waar blijkt, creëert dat een boemerangeffect en krijgt het vertrouwen van de beleggers een stevige deuk. Daarom moeten we greenwashing te allen koste vermijden, en daarom zijn regulatoren belangrijk."

Bedrijven die aan ESG-rapportering willen doen, moeten rekening houden met de belangen van tal van stakeholders, zoals kapitaalmarkten, regulatoren en beleggers. Wat is uw advies aan bedrijven en CFO's die aan het begin staan van hun ESG-traject?

Jean-Paul Servais: "Het allerbelangrijkste is dat bedrijven tijdig klaar zijn. 'Zijn jullie er klaar voor?' Die vraag stel ik aan alle CEO's van banken, verzekeringsmaatschappijen, beursgenoteerde bedrijven en makelaars die ik in België controleer als voorzitter van de FSMA. Het technische aspect van het hele ESG-verhaal is namelijk niet te onderschatten. Er heerst nu een zeker momentum, aangezien men het er op Belgisch, Europees én internationaal niveau over eens is dat we verdere klimaatverandering moeten voorkomen. Dankzij de lancering van een nieuwe instantie, de International System Standard Board in Frankfurt, die verbonden is met de ISSB, hebben we alvast een mooie internationale start gemaakt. Voortbouwen op het succesverhaal van de bekende boekhoudkundige norm die de ISSB heeft opgesteld en die in meer dan 140 rechtsgebieden wordt toegepast, is natuurlijk erg indrukwekkend, maar er moest niet van nul begonnen worden, aangezien er al normen bestonden in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Hier vertrekken we echter wel van een blanco blad, en dat vergt aanzienlijke inspanningen. Om misverstanden te voorkomen moeten niet alleen de CFO, de CEO en het auditcomité, maar ook de raad van bestuur, de compliance officer en de institutionele vermogensbeheerder kunnen uitleggen wat ESG inhoudt. Zij moeten veel verwachtingen managen, en als ze bepaalde stakeholders de verkeerde boodschap geven, komt dat als een boemerang terug en verdwijnt het vertrouwen. Want iedereen is voorstander, tot zoiets geïmplementeerd moet worden op bedrijfsniveau. Als bedrijven er niet klaar voor zijn, kan dat een grote uitdaging vormen. De eerste richtlijnen zijn al vrijgegeven door de ISSB, namelijk twee voorontwerpen inzake algemene vereisten en klimaatinformatie, maar die moeten nog verder uitgewerkt worden. En die uitdaging ligt nu bij de bedrijven."

Neem contact op!

Kristof Stouthuysen

Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance