Een digitale strategie uitbouwen met business capability maps: de weg naar een duurzaam aanpassingsvermogen

Webinar Rewind met Pascal Dussart en Roger Stoffers

Hanna Buyssens

Door Hanna Buyssens

Doctoral Researcher, Digital Transformation

22 augustus 2022
insights-roger-stoffers

Onze bedrijfsomgeving verandert in sneltempo en de opmars van nieuwe technologieën is niet te stuiten. Teruggaan naar de ‘oude manier van werken’ is geen optie meer. Digitale transformatie vergt echter meer dan een eenmalige aanpassing aan al die veranderingen. Het gaat erom een duurzaam aanpassingsvermogen te ontwikkelen. Hoe doe je dat als bedrijf? En welke strategische keuzes kunnen bedrijven maken om zich duurzaam te kunnen blijven aanpassen? Dat was het onderwerp van een webinar georganiseerd door het Vlerick Centre for Enterprise Architecture and Digital Design.

Tijdens de webinar ging Pascal Dussart, onafhankelijk enterprise architect en manager van het Centre for EA and Digital Design, in gesprek met Roger Stoffers, enterprise architect bij de Volksbank. In deze webinar legt Roger Stoffers uit hoe de bank gebruikmaakt van ‘business capability maps’ om een digitale organisatie uit te bouwen. Het doel is om die capability’s maximaal te standaardiseren en zo weinig mogelijk te koppelen. Alleen zo kun je een duurzaam aanpassingsvermogen ontwikkelen. Hij licht ook toe waarom slimme integraties belangrijk zijn en waarom het een goed idee is om data beschikbaar te maken voor analyses in vrijwel real time en om de besluitvorming te bevorderen.

Video still webinar rewind Roger Stoffers Volksbank

Webinar Rewind: een digitale strategie uitbouwen met business capability maps

Webinars zijn vaak heel verhelderend, maar we hebben helaas niet altijd tijd om ze te bekijken. Met Webinar Rewind vatten we de highlights van onze webinars voor je samen in een reeks korte video’s. In deze aflevering gaat Pascal Dussart, onafhankelijk enterprise architect en manager van het Centre for EA and Digital Design, in gesprek met Roger Stoffers, enterprise architect bij de Volksbank.

De Volksbank staat, net als heel wat andere bedrijven, voor een aantal uitdagingen. Roger Stoffers: “Op dit moment hebben we veel applicaties en complexe integraties, waardoor het erg lastig is om wijzigingen door te voeren, zeker met de snel veranderende regelgeving. Bovendien willen we zaken die goed werken, niet verknoeien.” De Volksbank wil echter evolueren van een gecompartimenteerde en productgerichte aanpak naar een geïntegreerde, klantgerichte benadering. Om dat te verwezenlijken stuurt de Volksbank zijn digitale strategie bij om zich duurzaam te kunnen blijven aanpassen.

We moesten onze digitale strategie op verschillende vlakken anders aanpakken. De toenemende complexiteit maakte het steeds moeilijker om veranderingen door te voeren en problemen te identificeren. We moesten die complexiteit dus opdelen in kleinere, herbruikbare bedrijfscomponenten, zodat verschillende teams tegelijk aan kleine veranderingen kunnen werken. Business capability mapping is een van de mechanismen die we geïmplementeerd hebben om onze digitale transformatie te verwezenlijken.” Business capabilities en business capability mapping zorgen vaak voor discussie tussen enterprise architects en proceseigenaars. Over het algemeen kunnen ze worden gezien als herbruikbare bedrijfscomponenten met een duidelijk doel die een meerwaarde bieden en bijdragen aan de strategische missie en visie van de organisatie.

Kortom, business capabilities zijn een coherente set bedrijfsprocessen, beheerd door mensen die verantwoordelijk zijn voor belangrijke informatie en ondersteund worden door technologie. Functionaliteit, technologie, mensen en informatie zijn de kritieke bouwstenen van zo’n capability.

Roger Stoffers benadrukt het belang van mensen in dit hele verhaal. “Business capabilities moeten een doel hebben en een meerwaarde bieden. Daarvoor heb je bekwame mensen nodig om de processen te beheren, te leiden en uit te voeren, en om de veranderingen door te voeren. Meer specifiek: een multidisciplinair team dat de verschillende taken voor die capability op zich kan nemen.” Volgens Roger Stoffers tekent de enterprise architect de krijtlijnen van de business capability uit, maar is het eigenaarschap en de implementatie ervan in handen een team dat daar speciaal voor is aangesteld. “Het is de verantwoordelijkheid van die teams om de strategische ontwikkeling van de business capability uit te voeren en te onderhouden. Elk team bestaat uit mensen met verschillende rollen en wordt aangestuurd door producteigenaars, die toezicht houden op de verschillende teams en de strategische prioriteiten bepalen.” Roger Stoffers erkent dat een team samenstellen rond een capability niet altijd een sinecure is. Daarom stelt hij voor om voor elke capability een capability owner aan te stellen.

De implementatie van deze business capabilities en de overgang van een productgerichte naar een klantgerichte aanpak bracht ook wijzigingen mee in het eigenaarschap van bedrijfsprocessen. “Vroeger waren de end-to-endprocessen in handen van de productsilo’s. Nu we ons richten op de klantervaring, hebben we een omnichannelaanpak ontwikkeld die de productsilo’s loskoppelt van de klantervaring. De producten naadloos tot bij de consument brengen is een van de business capabilities waaraan we momenteel werken.”

Vanuit technisch oogpunt streeft de Volksbank naar naadloze bedrijfsactiviteiten en een snelle en efficiënte communicatie binnen en tussen alle processen door de ontwikkeling van gestandaardiseerde, interoperabele interfaces. “Die interfaces kunnen heterogene functies omvatten, maar we streven wel naar een uniforme integratieaanpak. Om herbruikbare business capabilities te creëren moeten we immers gestandaardiseerde en interoperabele interfaces uitbouwen.”

Neem contact op!

Gaëtane Beernaert

Gaëtane Beernaert

Head of Areas Service Centre