“Een mooie samenvatting van 30 jaar carrière”

Een proces van voortschrijdend inzicht

09 juni 2022

Advocaat Luc Wynant hoort tot de eerste lichting DBA-studenten. Drieënhalf jaar geleden startte hij met een duidelijke focus: het raakvlak tussen het juridische en de wereld van private equity-backed buyouts. Benieuwd naar waar hij vandaag staat. En ook: wat brengt de toekomst?

Vlerick Research Day 20220401 135

Proces van voortschrijdend inzicht

Toen we een dikke drie jaar geleden bij Luc polsten naar zijn eerste indruk van het DBA-programma, was zijn onderzoeksproject redelijk afgebakend. Is dat nog steeds het geval? “De ruggengraat van mijn onderzoeksvraag is dezelfde gebleven. Ik onderzoek de contractuele patronen en technieken binnen private equity-backed buyouts. Maar omdat onderzoek nu eenmaal een evolutief proces is, is mijn onderzoeksvraag en cours de route lichtjes gewijzigd. Dat is niet meer dan logisch. Je krijgt voortdurend nieuwe inzichten. Tijdens de cursusweken in het eerste jaar maar ook van medestudenten en vooral van je promotoren. Het is een proces van voortschrijdend inzicht.”

Luc Wynant

Gevarieerde en leerzame reis

Hoe kijkt Luc nu terug op de laatste drieënhalf jaar? Is research nog steeds zijn grote liefde? “Absoluut. Tot nu toe is het een intensieve maar razend interessante reis. Gevarieerd ook: van cursussen bijwonen tot een onnoemelijk aantal papers lezen, schrijven, publiceren en presenteren, datacollectie enzovoort. Vooral de academische benadering brengt nieuwe inzichten. Meer tot op het bot.”


Blokkeer de nodige tijd in je agenda

“Ik moet wel toegeven: de combinatie met je professionele leven blijft best pittig. Mijn advies? Blokkeer in je agenda afgebakende periodes voor je onderzoek. Tijdens het eerste jaar gebeurt dit vanuit de cursusweken nog min of meer gestructureerd. Maar daarna is het aan jou. En dat vraagt best wel wat discipline. Datacollectie bijvoorbeeld vergt veel tijd. Vooral omdat je steeds nieuwe elementen en structuren vindt. In mijn onderzoek gaat het over grote hoeveelheden contracten en documenten, en meer bepaald over hoe buyout-vennootschappen georganiseerd zijn, en hoe de achterliggende contracten eruit zien. Uit die teksten van vaak 50 pagina’s of meer selecteer ik de relevantie informatie, en codeer deze. Om deze materie dan vervolgens te vertalen in een database en er statistische analyses op toe te passen. Puur maatwerk en dus tijdsintensief.

Gelukkig kan ik rekenen op de permanente support van mijn twee promotoren, professor Sophie Manigart en professor Veroniek Collewaert. Beiden zijn zij complementair, heel responsief en uiterst ondersteunend, zowel voor mijn datacollectie als voor het schrijven van papers.”


Advies voor toekomstige DBA’ers

Luc: “Blijf in contact met medestudenten. Elk jaar start er een nieuwe groep. Dit zijn telkens nieuwe mensen met andere achtergronden en ervaringen. Door de onderlinge kennisuitwisseling krijg je nieuwe inzichten. Vlerick organiseert ook regelmatig een Research Day waar onderzoekers hun papers presenteren, en ook onderling hun research delen.

Sowieso is Vlerick als omgeving erg inspirerend. Zelf ben ik als researcher actief binnen twee verschillende domeinen, namelijk de Area Accounting & Finance en de Area Entrepreneurship, Governance and Strategy. In de mate van het mogelijke participeer ik actief zodat ik de school ook van binnenuit leer kennen.”


Alle puzzelstukjes komen samen

Luc heeft nog een jaar voor de boeg. Wat verwacht hij van de toekomst? Gaat deze DBA zijn carrière drastisch veranderen? “Neen, dat denk ik niet. Verdiepen, dat wel. En sowieso wil ik betrokken blijven bij het onderzoek. Maar wat nu al vaststaat is dat dit een niet te evenaren ervaring is. Eigenlijk is het een samenvatting van mijn 30 jaar als advocaat. Alle puzzelstukjes komen mooi samen en dat geeft me een rijker gevoel.”

Neem contact op!

Bieke Dewulf

Bieke Dewulf

Customer Relations DBA