Eigenaars-managers van Vlaamse groeibedrijven terug sterker betrokken bij operationeel beleid als gevolg van Covid-19

Ruim één jaar na het begin van de Covid-19 pandemie kijken bedrijfsleiders van Vlaamse groeibedrijven stilaan terug richting toekomst. Een toekomst waar toch wel wat zaken grondig gewijzigd zijn, zo blijkt. Eigenaars-managers geven zelf aan dat een andere leiderschapsstijl zich opdringt en dat hun rol binnen het bedrijf opschuift naar meer operationele taken. Ook de salesfunctie transformeert grondig als gevolg van de digitalisering. Anderzijds was de pandemie ook een stimulans voor de duurzame ontwikkeling van heel wat nieuwe en innovatieve producten.

shutterstock_1029299632

Dat blijkt uit een bevraging bij 130 eigenaars-managers van gevestigde Vlaamse groeibedrijven uit een brede waaier aan sectoren. Ze zijn allen lid van het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen (iGMO) aan Vlerick Business School. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Hans Crijns en onderzoeker Yannick Dillen.

De grootste veranderingen worden verwacht in de salesfunctie, gezien verkoop in een post-Corona tijdperk in de eerste plaats digitaal gebeurt. Ook voor Operations, IT en HR verwacht men verschuivingen, hetzij in mindere mate.

Verder geeft 1 op 3 bevraagde eigenaars-managers aan dat ze tijdens de pandemie opnieuw meer operationele taken – zoals budgetcontrole, salesmanagement en communicatie – op zich genomen hebben.

6 op 10 is ook van plan om hun bedrijf op een andere manier te gaan leiden in de toekomst. Dat hangt nauw samen met de gewijzigde manier van werken: bijna 75% van de bedrijfsleiders bereiden zich voor op permanente veranderingen, vooral wat betreft telewerk en vergadercultuur.

Yannick Dillen: “Na een decennium van gestage groei hadden heel wat eigenaars-managers een stap teruggezet op vlak van het dagelijks operationeel beleid. Corona deed hen echter inzien dat sterkere betrokkenheid bij het dagdagelijks management ook voordelen met zich meebrengt. Het gaat daarbij vooral over zaken als meer rechtstreekse communicatie met medewerkers, het bijwonen van belangrijke salesmeetings, supervisie over de interne structuren en processen, … Corona bewees dat ontspannen aan de zijlijn staan gevaarlijk kan zijn wanneer er zich een uitzonderlijke gebeurtenis met grote gevolgen voordoet.”

Andere interessante vaststellingen:

  • 70% van de bedrijven onderzoekt mogelijke veranderingen in de voorkeuren van klanten als gevolg van de pandemie 
  • Bijna 50% van de bedrijven heeft tijdens de pandemie nieuwe, innovatieve producten of diensten gelanceerd die op termijn een duurzame omzet zullen genereren 
  • Goed nieuws voor de tewerkstelling gezien slechts 2% van de eigenaars-managers aangeeft dat ze in het komende jaar plannen om werknemers te ontslaan

Yannick Dillen besluit: “Er volgen ongetwijfeld nog heel wat onzekere jaren, gezien iedereen zich zal moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Maar één ding is zeker: de pandemie heeft ondernemers veerkrachtiger gemaakt. Wie deze storm met succes getrotseerd heeft, zal ook in de komende jaren ongetwijfeld het hoofd boven water kunnen houden.”

Neem contact op!

Yannick Dillen

Yannick Dillen

Professor of Entrepreneurship