Hoe bepaal je de ziekenhuiskosten voor borstkankerpatiënten?

Erin Roman

Door Erin Roman

Doctoral Researcher, Healthcare

23 oktober 2020
iStock-1145584438.jpg

De zorgsector staat momenteel onder zware financiële druk. De kosten voor gezondheidszorg gaan wereldwijd in stijgende lijn. En factoren zoals de toenemende vergrijzing, technologische vooruitgang en het huidige terugbetalingssysteem dragen bij aan die stijgende kosten. Daarnaast is er ook een gebrek aan transparantie en inzicht in de kosten.

Deze nieuwe studie van doctoraal onderzoekster Erin Roman, professor Brecht Cardoen en professor Filip Roodhooft analyseert de variabiliteit in de behandelingskosten voor één enkele ziekte, namelijk borstkanker. Aan de hand van verschillende factoren gelinkt aan zowel patiënt als ziekte proberen ze een beter zicht te krijgen op welke aspecten de kosten precies de hoogte in duwen. Daarvoor voerden ze een retrospectief onderzoek uit dat 14 anonieme patiëntendossiers analyseert uit een Belgische borstkliniek.

Video Variability in hospital treatment costs

Variabiliteit in de behandelingskosten in ziekenhuizen


Op basis van de analyse kwam het team tot het besluit dat kenmerken zoals het stadium van de ziekte en meer agressieve vormen van kanker een significante impact hebben op de behandelingskost over alle in deze studie onderzochte subtypes heen. Evenzeer dragen factoren als leeftijd van de patiënt en de aanwezigheid van genetische mutaties bij tot verschillend in de variabiliteit van de behandelingskost binnen de moleculaire subtypes.

De studie toont aan dat time-driven activity-based costing (TDABC) een gegronde en praktische methode is om de kosten van behandeltrajecten voor borstkanker te bepalen. Deze methode is ook flexibel met betrekking tot de categorie, lengte en ontwerp van de behandelingstrajecten. Ten slotte toont de studie aan dat je al een voldoende hoog niveau van kostentransparantie kan bereiken met een minimum hoeveelheid beschikbare data. De volgende stap is een bredere empirische analyse om de factoren die de variabiliteit van de kosten binnen en tussen moleculaire subtypes opdrijven, te valideren en verder te kwantificeren.

Dit project maakt deel uit van een bredere onderzoeksagenda van Vlerick Business School en de specifieke interesse in de filosofie van value-based healthcare: het koppelen van resultaten die van belang zijn voor de patiënt aan de kosten van de volledige cyclus van gezondheidszorg.

Want to learn more?
Lees de volledige studie ‘Variability in hospital treatment costs’ of schrijf je in voor onze opleiding Management for the Hospital Professional.

Neem contact op!

Erin Roman

Erin Roman

Doctoral Researcher