Hoe groot is de impact van Covid-19 op HR?

Resultaten van de HR Barometer 2021

Dirk Buyens

Door Dirk Buyens

Professor of Human Resources Management

11 juli 2021

Elk jaar publiceren Hudson en Vlerick Business School de HR Barometer om de belangrijkste HR-trends en uitdagingen van het voorbije jaar in kaart te brengen. Het voorbije jaar was voor iedereen een bijzonder jaar door de heersende pandemie. In onzekere tijden wachtte de uitdaging om de juiste prioriteiten te stellen. Hoe groot was de invloed van Covid-19 op de werking van HR? Via onze online survey deelden 104 organisaties hun ervaringen en bezorgdheden. Via deze organisaties kende de HR Barometer dit jaar een bereik van maar liefst 363.631 medewerkers in België.

istock-1216652501


3 hoogste prioriteiten
- Well-being
- The new ways of work
- Digital Transformation
3 laagste prioriteiten
- Employer Branding
- Retention
- Stagnation/downsizing
3 belangrijkste sterktes
- Industrial Relationships
- Selection & Recruitment
- Engagement
3 belangrijkste verbeterdomeinen
- Digital Transformation
- Diversity
- HR Analytics

Prioriteiten verschuiven

Niet geheel onverwacht zagen we in het opmerkelijke jaar 2020 heel wat verschuivingen op de prioriteitenlijst in vergelijking met de stabiele jaren ervoor. Het hoeft niet te verbazen dat Well-being, The new ways of working en Digital transformation plots de top 3 vormden, hoewel deze activiteiten vroeger zelf niet tot de top van de prioriteitenlijst behoorden. Maar dat betekent niet dat de vroegere topprioriteiten, zoals Leadership development en Learning & development aan belang hebben ingeboet. Integendeel, deze domeinen tonen zich redelijk stabiel en blijven een belangrijke sterkte.

Dat betekent vooral dat HR anno 2021 meer borden tegelijk draaiend houdt. Ook andere HR-domeinen stegen immers in prioriteit. Denk maar aan Teamwork, Performance management en HR operational excellence die dankzij een betere beheersing wisten door te groeien tot een sterkte.

Agility, Strategic workforce planning en Digital transformation stegen ook sterk in prioriteit, maar daar geven de HR-verantwoordelijken aan dat ze die nog niet helemaal beheersen. Ook deze status geeft aan dat een HR-dienst meer werk op de plank krijgt.

Nog steeds focus op groei

Het voorbereiden van de organisatie op groei zakte als prioriteit, maar bleef net als Selection & Recruitement wel nog steeds belangrijk. Ook minder hoog op de agenda vinden we Retentie en Employer Branding. Opvallend want Employer Branding stond bij de vorige HR Barometer nog in de top 5 van prioriteiten.

Opmerkelijk genoeg bleef de voorbereiding van de organisatie op stagnatie of downsizing – zelfs in deze crisistijden – extreem laag op de prioriteitenlijst staan. De HR-verantwoordelijken tonen hiermee dat er nog sterk geloof is in de toekomst en ontwikkeling van hun organisatie.

Ruimte voor verbetering

Dat neemt niet weg dat we een aantal verbeterdomeinen kunnen aanstippen. HR-praktijken die hoge prioriteit krijgen maar waarin organisaties zich minder deskundig voelen, zijn bijvoorbeeld Digital Transformation en Agility. Ook voelen ondernemingen zich nog niet volledig klaar voor een strategische personeelsplanning. Organisaties beseffen al te goed hoe belangrijk het is om de digitale evoluties snel bij te benen en om agile te werken.

De impact van Covid-19

Uiteraard was de impact van Covid-19 en alle bijhorende maatregelen dit jaar aanzienlijk. De gezondheidscrisis bracht dan ook de nodige nieuwe uitdagingen mee voor de HR-afdelingen. Zeer zeker op het vlak van Well-being, connectie, telewerken en communicatie. Om dit te managen werden de HR-afdelingen strategischer en/of meer operationeel, maar net zo goed een stuk digitaler. Het aantal niet-coronagerelateerde uitdagingen bleef al bij al beperkt.

We kunnen besluiten dat Covid-19 het bord van HR groter heeft gemaakt. Meer HR-domeinen zijn prioritair geworden, de HR- afdeling is belangrijker geworden en heeft meer impact gekregen onder impuls van de pandemie.

Hoe zal de toekomst er uit zien?

De HR-verantwoordelijken verwachten voor het komende jaar vooral opnieuw in te kunnen zetten op Leadership Development en Talent Mangement. Maar The new ways of working, Well-being en Digital transformation zullen blijvend op de prioriteitenlijst staan. Het komende jaar, maar waarschijnlijk ook ver daarna.

Over de HR Barometer
De HR Barometer is een studie naar aanleiding van de nauwe samenwerking tussen HR-consultancybedrijf Hudson en Vlerick Business School. Ellen Volckaert, Manager binnen het Hudson Research & Development departement, en professor Dirk Buyens, Hoofd HRM Centre aan Vlerick Business School, hebben dit rapport samen geschreven. Ze deden hiervoor navraag bij de HR-verantwoordelijken van de Bel 20 en de 200 grootste Belgische bedrijven in termen van aantal werknemers. 104 organisaties namen deel aan de studie; samen vertegenwoordigen deze bedrijven om en bij de 363.631 Belgische werknemers.

Neem contact op!

Astrid Vandenbroucke

Astrid Vandenbroucke

Manager GPtW®